Styrk din viden om samspillet mellem angst og autismespektrumforstyrrelse. Som fagpersoner, der arbejder med børn og unge med autisme og angst, har vi brug for en forståelse af, hvornår autismen står i forgrunden, og hvornår angsten står i forgrunden, og hvilke metoder vi kan gribe til.

Mange børn og unge med autisme oplever angst og belastningsreaktioner. Deres hverdag kan være præget af manglende sammenhæng og en omverden, der ikke altid tager de ønskede eller nødvendige hensyn. Når man oplever mange uforståelige hændelser, bliver nervesystemet overbelastet, og man kan udvikle angst. Knap 12 % af danske børn og unge med autisme har diagnosticeret angst, men op mod 45 % har angstsymptomer og angstlignende adfærdsmønstre. 


Indhold

Kurset har primært fokus på samspillet mellem autisme og angst. For at skabe et fælles vidensgrundlag vil underviseren først kort skitsere diagnosekriterier for de to diagnoser. Derefter vil hun introducere pædagogiske metoder og refleksioner. 

På kurset vil deltagerne få: 
•    Introduktion til grundforståelser af autisme, herunder triaden, central kohærens og eksekutive funktioner. 

•    Viden om angst og indblik i forskellige angsttyper hos børn og unge med samtidig autisme og angst. 

•    Angst som diagnose og ængstelighed eller belastningsreaktioner som følge af en autismediagnose. Hvornår ser vi hvad, og hvad betyder det for vores tilgang? 

•    Pædagogiske metoder i arbejdet med angst og autisme, herunder struktur, visualisering og redskaber med udgangspunkt i kognitive metoder. 

Underviser

Marianne Nilsson, pædagogisk konsulent og VISO-specialist i Kursuscenter Sputnik. 
Uddannet lærer og kandidat i pædagogisk sociologi med efteruddannelse i systemisk-narrativ teori og metode. 
Marianne har 20 års praksiserfaring fra både normal- og specialområdet. Hun underviser fast på Kursuscenter Sputniks kurser i autisme, angst, konflikthåndtering, specialundervisning m.m. Herudover underviser hun på kurser om tværfagligt samarbejde under Social- og Boligstyrelsens Børnekataloget. 


 

2.995 kr.
Sted og startdato
Herlev: 1. oktober 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev
Lyskær 3 ef, 1. sal
2730 Herlev

1. oktober 2024 kl. 8.30 - kl. 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og inkl. materialer og forplejning.

Er du i målgruppen?

Kurset er for alle faggrupper, der arbejder med børn og unge med autisme og angst.

Du kan for eksempel være

  • lærer eller pædagog på folkeskole eller specialskole
  • pædagog eller sundhedsfaglig medarbejder på botilbud eller andre socialfaglige tilbud.
  • sagsbehandler eller vejleder i socialcenter, familiehus eller jobcenter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen