Som forebyggende medarbejder trænes du i at gennemføre en forebyggende samtale om alkohol, uanset om borgeren er henvist fra almen praksis, sygehus eller kommunale frontmedarbejdere.

Kurset har til formål at opkvalificere kommunale medarbejdere til at gennemføre Den Forebyggende Samtale om Alkohol med borgere, som er henvist til tilbuddet pga. mistanke om alkoholoverforbrug samt til at gennemføre samtaler med pårørende.

Som deltager træner du kompetencer til at:
• Afdække borgerens alkoholvaner
• Gennemføre forebyggende samtaler om alkohol med borgeren
• Visitere til alkoholrådgivning/-behandling i forlængelse af vurderingen
• Gennemføre samtale med pårørende

Centralt i kurset står viden om og træning i Den Forebyggende Samtale om Alkohol med brug af teknikker fra Motivational Interviewing herunder at vurdere borgerens alkoholvaner og visitere til det rette tilbud.

Indhold

Kurset varer 2 dage (internat):

Dag 1
Til støtte for dette gennemgås:
• Definition af overforbrug og afhængighed og drikkemønstre,
• Kroppens reaktion på alkohol
• Rådgivnings- og behandlingstilbud
• Supplerende medicinsk behandling
• Undervisning og superviseret træning i forebyggende samtale om alkohol med brug af motiverende teknikker, herunder refleksion

Del 2:
• Samtaler med pårørende
• Fortsat superviseret træning i samtaleteknikken.
• Håndtering af barrierer for det fortsatte arbejde.
• Netværksdannelse og evaluering

Undervisningsformen er en blanding af teoretiske oplæg krydret med spørgsmål og dialog og træningsøvelser i mindre grupper med feedback og sparring.

Det er ikke nødvendigt at læse noget hjemmefra. Det vigtigste for udbyttet er dit ønske om at få indsigt i emnet og lysten til at afprøve samtalemetoden.
En kort oversigt over den motiverende samtale gives i kapitel 3 i ”Professionel kontakt i samtalebehandling. Red. af Thomas Iversen og Nicole K. Rosenberg, Hans Reitzels Forlag 2013.
Gode eksempler gives i: ”Den motiverende samtale i praksis”. Carl Åke Fabring, Stephen Rollnick. Hans Reitzles Forlag 2016.

Undervisere

Sverre Barfod, speciallæge i almen medicin. Med baggrund som praktiserende læge forsket og undervist i håndtering af alkoholproblemer. Dels læger og klinikpersonale, dels kommunalt personale. Arbejdet for Sundhedsstyrelsen.

Anne Kimmer, psykolog. Arbejder på misbrugscenter med både individuel og gruppeterapi.Arbejdet for Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.

Kurset afholdes ikke i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, materialer, forplejning og overnatning.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet de medarbejdere, der skal gennemføre Den Forebyggende Samtale Om Alkohol for borgere, som er henvist fra fx almen praksis eller sygehus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke