På Borgerservicekonferencen 2023 sætter vi fokus på digital inklusion og digitaliseringen af det offentlige Danmark.

Vi lever i et samfund med en meget høj grad af digitalisering. Intet sted er dette mere tydeligt, end i borgernes interaktion med det offentlige. Men de digitale forventninger og muligheder opleves for nogle borgere som en barriere, som kan ende med, at de bliver ekskluderet eller måske skal kæmpe ekstra for velfærdsydelser, som de har ret til. 

Alt dette - og meget mere - kommer vi omkring på årets konference for ledere og medarbejdere i borgerservice. 

Til at afslutte dagen med manér, har vi inviteret Christine Feldthaus som med smittende energi og humor giver vores arbejdsglæde et serviceeftersyn.

Som altid bliver det også muligt at deltage på en række faglige sessioner og hilse på vores engagerede udstillere.

Vi glæder os til at se dig i Nyborg!

2.750 kr.
Sted og startdato
Nyborg: 25. april 2023
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
25.04.2023 kl. 09:30 - kl. 00:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er 2.750 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Er du i målgruppen?

Konferencen er for ledere og medarbejdere i borgerservice.

Rabatmulighed

Ved mere end tre deltagere fra samme kommune giver vi 500 kr. i rabat pr. ekstra deltager.

 

09:30   Velkomst og rammesætning
// Pia Færch, kontorchef, KL

09.35   Regeringens perspektiv på digitaliseringen i Danmark 
//opdateres

09.50   Digitaliseringen af velfærdsstaten - Fremkomsten af den digitale borger
Digitaliseringen af den danske velfærdsstat påvirker i større eller mindre grad alle. Men hvad vil det sige at blive gjort til og være en digital borger? Hvilke fortællinger, perspektiver og blikke er der på den digitale borger i dag? I dette oplæg går vi bag om årtiers digitalisering af Danmark og beskriver skiftende styringsrationaler, drømme og forhåbninger til digitale teknologier. Selvom meget er lykkes, står vi nu også midt i en række utilsigtede konsekvenser, hvor blandt andet borgerservice har haft ekstraordinær stor opgave i forbindelse med skiftet fra NemID til MitID. Med udgangspunkt i oplevelser fra såvel borgere som frontmedarbejdere sættes digitaliseringens præmisser til debat og oplægget åbner for en diskussion af fremtidens rationaler for borgerrettet digitalisering.

// Morten Hjelholt, lektor og forfatter, IT-Universitetet i København

10.25   Situationer fra helvede: Mod en nuancering af den selvbetjente borger
Det seneste år har gjort det tydeligt, at det kræver en vis ihærdighed at være borger i den digitaliserede velfærdsstat. Nye begreber som digitalt udsatte, digitalt sårbare og sågar digitalt handicappede har fundet vej ind i sproget og den offentlige debat i Danmark. I dette oplæg sætter Britt fokus på borgerens oplevelser med offentlig digitalisering for at kaste lys over de ressourcer den digitale borger forventes at kunne mobilisere for at begå sig i den digitaliserede velfærdsstat. Formålet er at gøre os klogere på digitaliseringens konsekvenser og ’situationer fra helvede’ på en måde, der hjælper os med at svare på hvordan borgerens viden og erfaringer kan hjælpe med en forbedring af borgerservicen. 

// 
Brit Ross Winthereik, professor, DTU Management

11.05   Pause hos udstillerne og find din session

11.25   Sessioner

Se beskrivelser af sessionerne til højre på siden

12.20   Frokost

13.15   Sessionerne gentages

14.10   Kaffe og kage hos udstillerne

14.30   Hovedloven - mulighed for mere sammenhængende hjælp til udsatte mennesker
Sociale udfordringer kommer sjældent alene. Mange udsatte borgere har derfor kontakt til flere forskellige sagsbehandlere og forvaltninger i kommunen, og det kan være uoverskueligt. En del af disse borgere finder også vej til Borgerservice.

Hovedloven vil give borgere med komplekse udfordringer mulighed for at få en mere enkel og sammenhængende indsats, som er samlet i én plan. Aftalen betyder, at der indføres en ny lov, som samler lovgivning fra flere forskellige områder. Dermed kan kommunale sagsbehandlere tilbyde en samlet udredning og en samlet indsats på tværs af fagområder, så borgeren ikke behøver at navigere mellem social-, sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Aftalen markerer dermed en ny måde at indrette lovgivningen til at give et samlet blik på borgeren.

// Jan Olsen, tidligere direktør i KL

14.50   Arbejdsglæde og begejstring
Det er dejligt at omgås mennesker, der udviser begejstring i livet, og som kan dele ud af deres overskud. Men overskud og begejstring kræver, at man gør en indsats.
I dette foredrag giver Christine Feldthaus vores arbejdsglæde et serviceeftersyn. Hun tager fat på gængse problemer på arbejdspladsen uden høflig skelen til politisk korrekthed og skiftende ledelsesmantraer - som ser godt ud på papiret, men som ikke virker i praksis. 
Christine har meget at byde på med sine mere end 25 års erfaring i en travl kommunikationsbranche. Og så kan hendes overskud smitte af på selv den største brokkerøv.

// Christine Feldthaus, kommunikationsrådgiver, foredragsholder, tv-vært og skribent. 

15.55 Tak for i dag og kom godt hjem

Læs mere Læs mindre

Sessioner

Vælg mellem følgende fem sessioner. Sessionerne gentages - så du får mulighed for at deltage på to forskellige. 

Sessioner
Du kan vælge mellem følgende sessioner:

Session 1: Dilemmaer og udfordringer i borgerservice – Dialogsession med BorgerserviceDanmark
På denne session lægger vi op til diskussion, debat og videndeling deltagerne imellem. Hvad er det for særlige udfordringer Borgerservice står overfor? Hvad tænker bestyrelsen og hvad oplever du? Kom og giv dit besyv med og bliv inspireret, bekræftet eller udfordret af dine kollegaer. 

// Bestyrelsen for Borgerservice Danmark og Martin Nielsen, chefkonsulent, Komponent

Session 2: Alle skal kunne være med: Ingen borgere skal hægtes af i den digitale velfærd
Når kommuner, stat og den øvrige omverden sætter yderligere skub på den digitale omstilling, er det essentielt, at der udvikles digitale løsninger, som flest muligt kan bruge uanset færdigheder og forudsætninger. Borgerne skal ikke fratages selvstændig og værdighed som følge af digitaliseringen, og det skal ikke være et spørgsmål om, hvilket udstyr man ejer, eller hvor veluddannet man er. De borgere, der ikke kan begå sig digitalt, skal stadig opleve en god service.

Med øget fokus på digital inklusion er der igangsat initiativer i både fællesoffentligt og fælleskommunalt regi og denne session vil derfor præsentere et overblik over de igangsatte initiativer. Herudover vil vi dykke ned i udvalgte projekter, der kører i Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025.

//Anne-Sofie Thomsen, specialkonsulent, KL

Session 3: SeniorDigital – Aalborg Kommune

Et fuldt digitaliseret samfund stiller store krav til bl.a. den ældre generation, som ofte ikke har de tekniske kundskaber til at gebærde sig digitalt overfor det offentlige, og mange har heller ikke et netværk der kan hjælpe dem.
Derfor har Aalborg Kommune lanceret ’SeniorDigital’, et tilbud til kommunens ældre borgere om hjælp til digital selvbetjening. Vi gør det sammen med borgeren og vi gør det i borgerens eget hjem. Vi forsøger at bidrage til digital inklusion og ligeværd for borgerne i forhold til bl.a. sundhed og økonomi. Vi samarbejder med Borgerservice, hvor vi pt. kører ud til borgere der ikke kan få MitID på Borgerservice.
På sessionen vil Pia Terkildsen dele erfaringer fra projektet.

//Pia Therkildsen, teamleder, Aalborg Kommune

Session 4: Borgerens møde med kommunen i fremtiden
Hvordan skal borgere i fremtiden opleve deres møde med kommunen? Det spørgsmål er omdrejningspunkt for en ny politisk vision, både når borgeren møder kommunen digitalt eller fysisk i Borgerservice.

På denne session kan I høre mere om den nye politiske vision og de forventninger som borgerne har til den kommunale service. På sessionen vil vi i fællesskab drøfte hvordan visionen vil kunne indgå i det strategiske arbejde med borgerkontakten lokalt i kommunerne.

//Marie Madsen, specialkonsulent & Katrine Liebst, konsulent, KL

Session 5: På vej mod (endnu) bedre borgerdialog og større borgertilfredshed
Bedre borgerdialog handler først og fremmest om at styrke dialogen og kommunikationen med borgeren, så han eller hun oplever, at kommunens medarbejdere yder en løsningsorienteret og respektfuld service der samtidig sikrer borgerens retssikkerhed. Det stiller store krav til medarbejderne, som – udover at være skarpe på regler og lovstof – også skal formå at  afkode borgerens individuelle behov og livssituation, kommunikere i øjenhøjde uden at gå på kompromis med lov og faglighed og samarbejde og finde veje til løsninger sammen med borgeren.

På denne session sætter vi fokus på konkrete dialogværktøjer i borgermødet og I får også mulighed for at spille jeres praksis på banen undervejs.

// Alice Holmberg, chefkonsulent, Komponent 

Læs mere Læs mindre
 
 

Praktiske informationer

Tid

D. 25. april 2023.

Sted

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

2750 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Ved mere end tre deltagere fra samme kommune giver vi 500 kr. i rabat pr. ekstra deltager.

Tilmeldingsfrist d. 25 marts. Tilmelding er bindende. 

Det er muligt at tilmelde sig efter fristen, hvis der er ledige pladser. 

Igen i år er det muligt at deltage på Borgerservice 2023 som udstiller. Der et begrænset antal pladser, og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet.

Hvis du tilmelder din stand inden 1. februar 2022, er prisen 12.000 kr. ekskl. moms. Prisen for tilmelding herefter er 14.500 kr. ekskl. moms.

Inkluderet i prisen er:

  • Én deltager inkl. forplejning
  • Standplads på 3 m²
  • Strømstik og trådløst internet.

Pris pr ekstra deltager: 1.500 kr. ekskl. moms.

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig som udstiller, er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Borgerservice 2022, er du altid velkommen til at kontakte os

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

ANST
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen