Bliv bedre til at vejlede og hjælpe ikke-dansktalende borgere.

At servicere og vejlede ikke-dansktalende borgere udgør en stadig stigende del af arbejdet i Borgerservice, på ydelsesområdet, i Jobcentre m.m. Det kan være vanskeligt at kommunikere borgerservicerettede begreber på et fremmedsprog og dermed at yde en korrekt betjening og service.

Komponent har i samarbejde med The English Coach udviklet et kursus til at styrke medarbejdernes sproglige værktøjer i oplevelserne med borgerkontakt til ikke-dansktalende borgere.
På kurset arbejder man med korrekte engelske oversættelser af borgerservicerettede begreber, ord, sætninger og samtaler.

Vores udgangspunkt er medarbejdernes arbejde med direkte borgerbetjening og telefonisk kontakt.

Medarbejderne bliver endnu bedre til at:

  • Anvende værktøjer til benyttelse i arbejdet med betjening af ikke-dansktalende borgere
  • At opnå større fortrolighed med og kompetence i og med anvendelsen af engelsk i arbejdet
  • Undgå misforståelser og at yde en korrekt sagsbehandling
  • Anvende deres indsigt i og forståelse for anvendelse af engelsk i relation til service og kulturforskelle

Efter kurset vil deltageren kunne håndtere hverdags- og arbejdssituationer på engelsk med en vis selvsikkerhed.

Indhold

Samtaleorienteret engelsk – inkl. fagteknisk terminologi rettet mod Borgerservicearbejdet.

  • Grammatik
  • Deltagelse i møder og diskussioner
  • Korrespondance, e-mailskrivning

Undervisere

Underviserne er professionelle sproglærere, der har engelsk som modersmål.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere med borgerkontakt i Borgerservice.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard