Har du udfordringer, når du kommunikerer på engelsk med pårørende og patienter?

Vil du gerne blive endnu bedre og mere sikker i at vejlede pårørende og patienter på engelsk?

Baggrund og formål

At servicere og vejlede ikke-dansktalende pårørende og patienter udgør en stadig stigende del af arbejdet på sundhedsområdet. Det kan være vanskeligt at kommunikere med rette begreber på et fremmedsprog og dermed yde en korrekt vejledning og service.

Komponent har i samarbejde med The English Coach udviklet et kursus til at styrke sundhedsmedarbejdernes sproglige værktøjer i kontakten med ikke dansktalende pårørende og patienter.
På kurset arbejdes der med korrekte engelske oversættelser af de faglige begreber, ord, sætninger og samtaler i kontakten med pårørende og patienter.

Vores udgangspunkt er sundhedspersonalets direkte dialog med pårørende og patientbetjening samt telefonisk kontakt.

Under kurset i engelsk får alle deltagere et glosehæfte/Pixibog med engelske betegnelser specielt rettet sundhedsområdet.

Udbytte

Medarbejderne bliver endnu bedre til at:

  • Anvende værktøjer til benyttelse i arbejdet med betjening og vejledning af ikke dansktalende borgere
  • Opnå større fortrolighed og kompetence i anvendelsen af engelsk i arbejdet
  • Undgå misforståelser og at yde en mere korrekt vejledning
  • Få større indsigt i og forståelse for anvendelse af engelsk i relation til service og kulturforskelle

Efter kurset vil deltageren kunne håndtere hverdags- og arbejdssituationer på engelsk med en vis selvsikkerhed.

Kursets hovedpunkter:

  • Samtaleorienteret engelsk – inkl. fagteknisk terminologi rettet mod pårørende- og patientkontakt
  • Grammatik
  • Deltagelse i møder og diskussioner
  • Korrespondance, e-mailskrivning

Undervisere

Underviserne er professionelle sproglærere, der har engelsk som modersmål.

2.545 kr.
Sted og startdato
Online: 16. september 2022
Varighed: 2 x 4 timer
Se alle dage og tidspunkter
Online via Teams
Del 1
16.09.2022 kl. 08:00 - kl. 12:15
Del 2
23.09.2022 kl. 08:00 - kl. 12:15
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Lægesekretærer, sundhedsadministrativt personale og sundhedspersonale med pårørende- og patientkontakt

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard