Har du udfordringer, når du kommunikerer på engelsk med pårørende og patienter?

Vil du gerne blive endnu bedre og mere sikker i at vejlede pårørende og patienter på engelsk?

Baggrund og formål

At servicere og vejlede ikke-dansktalende pårørende og patienter udgør en stadig stigende del af arbejdet i den lokale lægepraksis. Det kan være udenlandske patienter, som henvender sig og det kan være engelsktalende pårørende, som fx har et barn med ind i den lokale lægepraksis. Her kan det være vanskeligt at kommunikere med de rette begreber på et fremmedsprog og dermed yde en korrekt vejledning og service.


Komponent har i samarbejde med The English Coach udviklet et kursus til at styrke lægesekretæren i den lokale lægepraksis’ sproglige værktøjer i kontakten med ikke dansktalende pårørende og patienter.

Kurset har allerede gode ’anmeldelser’ fra bl.a. sekundær sektor, hvor lægesekretæren også møder udfordringer – i mødet med engelsktalende.

På kurset arbejder vi derfor med korrekte engelske oversættelser af de faglige begreber, ord, sætninger og samtaler i kontakten med pårørende og patienter.
Vores udgangspunkt er lægesekretæren i lokal praksis – og den direkte dialog med pårørende og patientbetjening samt telefonisk kontakt.

Under kurset i engelsk får alle deltagere et glosehæfte/Pixibog med engelske betegnelser specielt rettet primær sektor.

Efter kurset vil deltageren kunne håndtere hverdags- og arbejdssituationer på engelsk med en vis selvsikkerhed.

Udbytte

Medarbejderne bliver endnu bedre til at:

  • Anvende værktøjer til benyttelse i arbejdet med betjening og vejledning af ikke dansktalende borgere
  • Opnå større fortrolighed og kompetence i anvendelsen af engelsk i arbejdet
  • Undgå misforståelser og at yde en mere korrekt vejledning
  • Få større indsigt i og forståelse for anvendelse af engelsk i relation til service og kulturforskelle

Efter kurset vil deltageren kunne håndtere hverdags- og arbejdssituationer på engelsk med en vis selvsikkerhed.

Kursets hovedpunkter:

  • Samtaleorienteret engelsk – inkl. fagteknisk terminologi rettet mod pårørende- og patientkontakt
  • Grammatik
  • Deltagelse i møder og diskussioner
  • Korrespondance, e-mailskrivning

Undervisere

Underviserne er professionelle sproglærere, der har engelsk som modersmål.

2.835 kr.
Sted og startdato
Odense: 11. oktober 2023
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Frederik Vl's Hotel i Odense
11. oktober 2023 kl. 8:30-16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. 
Faktura sendes ud 3-4 uger før kursus start. 
Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Lægesekretærer ansat hos praktiserende og special læger

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen