Lær de engelske ord, begreber og fagtermer i kontakten med borgere, og bliv bedre på de statlige arbejdspladser til at yde en god og korrekt betjening, vejledning og service til fremmedsprogede borger

At betjene, vejlede og servicere ikke-dansktalende borgere udgør en stadig stigende del af det administrative arbejde for statens ansatte hos f.eks. SKAT, Universitetet, Politiet m.m. Det kan være vanskeligt at kommunikere med rette begreber på et fremmedsprog og dermed at yde en korrekt betjening og vejledning.

Komponent har i samarbejde med The English Coach udviklet et kursus til at styrke medarbejdernes sproglige værktøjer i kontakten med ikke dansktalende borgere.
På kurset arbejdes der med korrekte engelske oversættelser af de faglige begreber, ord, sætninger og samtaler i kontakten med borgere på jeres fagområde.

Vores udgangspunkt er medarbejdernes arbejde med direkte borgerbetjening og telefonisk kontakt.

Under kurset i engelsk får alle deltagere tilsendt et glosehæfte/Pixibog med engelske betegnelser specielt rettet til jeres fagområde.

Udbytte

Medarbejderne bliver endnu bedre til at:
- anvende værktøjer til benyttelse i arbejdet med betjening af ikke dansktalende borgere
- opnå større fortrolighed og kompetence i anvendelsen af engelsk i arbejdet
- undgå misforståelser og at yde en mere korrekt borgerbetjening
- anvende deres indsigt og forståelse for anvendelse af engelsk i relation til service og kulturforskelle

Efter kurset vil deltageren kunne håndtere hverdags- og arbejdssituationer på engelsk med en vis selvsikkerhed.

Kurset afholdes som to enkelt undervisningsdage hver på 5 lektioner á 45 min og med 1-2 ugers mellemrum.

Indhold

  • Samtaleorienteret engelsk – inkl. fagteknisk terminologi rettet mod Borgerservicearbejdet
  • Grammatik
  • Deltagelse i møder og diskussioner
  • Korrespondance, e-mailskrivning

Undervisere

Underviserene er professionelle sproglærere, der har engelsk som modersmål. Undervisningen foregår primært på engelsk.

Varighed: 1 dag
Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere indenfor staten med borgerkontakt fra f.eks. SKAT, Universitetet, Politiet, Kriminalforsorgen m.m.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard