Har du udfordringer, når du kommunikerer på engelsk med borgere?

Vil du gerne blive mere sikker i at betjene borgere på engelsk, og dermed yde en endnu bedre og korrekt betjening og service?

At servicere og vejlede ikke-dansktalende borgere udgør en stadig stigende del af arbejdet i Borgerservice, på Ydelsesområdet, i Jobcentre mm. Det kan være vanskeligt at kommunikere borgerservicerettede begreber på et fremmedsprog og dermed at yde en korrekt betjening og service.

Komponent har i samarbejde med The English Coach udviklet et kursus til at styrke medarbejdernes sproglige værktøjer i oplevelserne med borgerkontakt til ikke dansktalende borgere.
På kurset arbejder man med korrekte engelske oversættelser af borgerservicerettede begreber, ord, sætninger og samtaler.

Vores udgangspunkt er medarbejdernes arbejde med direkte borgerbetjening og telefonisk kontakt.

Under kurset får alle deltagere et engelsk glosehæfte.

Medarbejderne bliver endnu bedre til at:

  • Anvende værktøjer til benyttelse i arbejdet med betjening af ikke dansktalende borgere
  • At opnå større fortrolighed med og kompetence i og med anvendelsen af engelsk i arbejdet
  • Undgå misforståelser og at yde en korrekt sagsbehandling
  • Anvende deres indsigt i og forståelse for anvendelse af engelsk i relation til service og kulturforskelle

Efter kurset vil deltageren kunne håndtere hverdags- og arbejdssituationer på engelsk med en vis selvsikkerhed.

Kurset afholdes som to enkelt undervisningsdage hver på 5 lektioner á 45 min og med 1-2 ugers mellemrum.

Indhold

  • Samtaleorienteret engelsk – inkl. fagteknisk terminologi rettet mod Borgerservicearbejdet.
  • Grammatik
  • Deltagelse i møder og diskussioner
  • Korrespondance, e-mailskrivning

Undervisere

Underviserene er professionelle sproglærere, der har engelsk som modersmål.

Varighed: 2 dage
Er du i målgruppen?

Medarbejdere med borgerkontakt fra f.eks. Borgerservice, jobcentre og ydelsescentre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard