Kompetencer til dig - når tiden er en vigtig faktor

Hvordan tilrettelægger man en dag med mange sager, hvordan sikrer man flow og hvordan finder man den rette balance?
 
Beskæftigelsesindsatsen i Danmark skal understøtte, at virksomhederne kan finde den arbejdskraft, de har brug for, samtidig med at ledige borgere så hurtigt som muligt finder et job, som matcher deres kompetencer og evner. Som ansat i fx et jobcenter, så varetager du kontakten mellem virksomheder og borgere og spiller dermed en nøglerolle i at sikre en smidig og velfungerende indsats, som tilgodeser begge parters behov.
 
Men det gælder ikke kun for ansatte i jobcentre. Som socialrådgiver og som administrativ sagsbehandler generelt i kommunerne har du imidlertid flere, delvis modstridende roller: du skal fx både hjælpe og støtte borgerne i at finde relevante informationer, og samtidig kontrollere, at borgerne lever op til kravene i lovgivningen, og de skal kunne udstede sanktioner over for borgere, der ikke lever op til kravene.
 
Det kræver kompetencer til at kunne prioritere og planlægge, og konkrete redskaber til at selvorganisere meget af dit arbejde.
Men hvis tiden er knap, og når hverken du eller din leder kan afse en hel dag til kursus, så er COK’ nyeste onlineforløb måske noget for dig?
 
Oplever du ofte, at du skifter fra den ene arbejdsopgave til den anden, sagstammerne vokser dig over hovedet og at du føler dig stresset over alt det, du skal nå? Så kan du få stor gavn af at blive bedre til at strukturere og prioritere dine opgaver, så du løser dem mere effektivt. På vores onlineforløb lærer du om en række teknikker, der er nemme at implementere i hverdagen, og som hjælper dig med at få et overblik over din tid og dine opgaver.
 
Så hvad enten du sidder som socialrådgiver eller administrativ sagsbehandler, så gælder det om at få sunde og gode vaner til at kunne planlægge dine opgaver bedre, og dermed skabe mere tid og overskud i dit arbejdsliv.  
 
Så start dagen med viden og inspiration til din rolle som sagsbehandler – tilmeld dig vores onlineforløb om ’ Brug personlig planlægning, og få styr på sagstammerne’.

Mål for dagene

  • Hvorfor orden og struktur – og hvordan?
  • Planlægning
  • Prioritering – haster og/eller vigtigt?
  • Hvad kan du selv bestemme – og hvad er rammen for dit arbejde?
  • Hvordan arbejder du effektivt?
  • Tidsrøvere, overspringshandlinger og andre forstyrrelser.
  • Selvledelse - krav og forventninger til den kommunale organisation, ledere og medarbejdere
  • Fordele, ulemper og dilemmaer ved selvledelse
  • Selvstyring og selvmotivering
  • Feedback

På dette online forløb, som foregår over to dage, med 14 dages mellemrum, lægges der vægt på, hvordan du får skabt en ramme for selvledelse og selvorganisering i egen virkelighed - her indgår redskaber som prioriteringsmatrix, mindfuldness, flow, netværk, vidensdeling etc.
 
Dette online kursus er til dig, der har travlt, og som vil undgå at miste arbejdsglæden og udvikle stress. Voldsom travlhed og hektiske arbejdsdage er hverdagskost for mange, men du kan gøre noget ved de voksende bunker og de hyppige afbrydelser.

Tilrettelæggelse

Vi vil så gerne køre forløb, hvor udgangspunktet er dialog med dig og de andre deltagere, så vi kan max være 20 deltagere på dette onlineforløb – så skynd dig at tilmelde dig.

Undervisere/ Oplægsholdere

Hvem møder jeg?

Mette S. Jakobsen, Ledelse og Organisationsudvikling. Mette har de sidste mange år undervisning i personlig planlægning, særligt indenfor det kommunale og regionale område.
Altid med fokus på, hvordan den enkelte medarbejder og organisationen kan stille skarpt på balancen mellem det at være effektiv og fleksibel uden at gå på kompromis med kvalitet og arbejdsglæde.
Derudover underviser Mette i kvalitetsprojekter, kommunikation og ledelse mv. Mette har i mere end 25 år arbejdet med ledelse af mennesker, ledere og underviser, med stærke kernekompetencer i relationen, og en høj grad af deltagerinvolvering som altid tager afsæt i praksisnære værktøjer der umiddelbart kan omsættes til handling.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms

Er du i målgruppen?

Dette online kursus henvender sig til dig, som er socialrådgiver, beskæftigelseskonsulent eller administrativ sagsbehandler. Du har brug for ny viden og inspiration til, hvordan du bliver en endnu bedre som sagsbehandler, og du vil gerne møde andre i samme situation som dig selv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard