Når digitalisering handler om mennesker og ikke bits og bytes.

Find de digitale gevinster. Lær at effektivisere ved arbejdsgangsanalyser.

 • Bliv klædt på til at udarbejde konkrete forslag til digitalisering af egen arbejdsplads, herunder at vurdere de økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser, og lær at dokumentere det via en business case.
 • Forstå, hvordan digitaliseringen påvirker organisationen og kulturen på arbejdspladsen og få en forståelse for egne og kollegers reaktionsmønstre i forbindelse med indførelsen af nye effektive arbejdsgange.
 • Forstå de lovmæssige rammer, og lær at anvende lovene i praksis. Bliv klog på din egen rolle som projektleder og lær at navigere i en matrixorganisation.

Indhold

Modulets hovedtemaer

Digitale udviklingstendenser

 • Teknologiers nye anvendelsesmuligheder, herunder RPA, automatisering og bots
 • Relationer til andre faggrupper
 • Menneskelige aspekter ved digitalisering, herunder digital dannelse og egen rolle og kerneopgave i organisationen

Strategier og lovmæssige rammer for digitalisering

 • Forstå samarbejdet omkring digitalisering
 • Lovgivning på området

Værktøj til digitalisering

 • Forstå anvendelsen af business case, arbejdsgangsanalyse, effekt og effektmåling
 • Vurdering af økonomiske og arbejdsmæssige konsekvenser ved digitalisering
 • Opsætning af målepunkter
 • Risikovurdering
 • Udformning og beskrivelse af idégrundlag
 • Projektarbejdsform

Gevinstrealisering

 • Forstå, hvordan en realiseret gevinst (besparelse eller løft i kvaliteten) i praksis dokumenteres, hjemtages og realiseres

Læringsmål og udbytte

De studerende skal

 • forstå tidens tendenser i forhold til digitalisering, automatisering, RPA og bots af fremtidens digitale administration
 • forstå egne og kollegers reaktionsmønstre i forbindelse med digital automatisering og effektivisering med henblik på at skabe indflydelse på eget arbejde
 • have et detaljeret kendskab til de fælles offentlige initiativer og strategier
 • have viden om de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og de mål, som er opsat for brugen af digitale løsninger
 • have viden om de lovmæssige rammer, der er for digitalisering, således at de kan anvende dem på konkrete problemstillinger
 • have viden om innovative og projektorienterede metoder
 • forstå og have og viden om, hvilke udfordringer der kan være i forbindelse med implementering af nye IT-systemer, herunder egne fagsystemer og egen rolle i organisationen.

De studerende skal

 • kunne forstå, analysere og stille forslag til optimering af arbejdsgangene i egen afdeling med henblik på at skabe ’digitalisering fra neden i organisationen’
 • kunne udarbejde basale business cases med henblik på at vurdere et potentiale i en given forandring
 • kunne arbejde innovativt med nye digitaliseringsmuligheder
 • kunne beskrive den forventede effekt samt metode til effektmåling
 • kunne anvende projektarbejdsformen
 • kunne deltage i møder med leverandører, konsulenter og it-konsulenter og formidle konkrete problemstillinger i forhold til brugen af leverandørernes produkter
 • kunne anvende centrale metoder og redskaber til forandringsprocesser, så der skabes opbakning fra ledelsen og motivation blandt kollegaer
 • kunne omsætte og formidle mål i strategier til konkrete handlinger.

De studerende skal

 • med udgangspunkt i deres egen arbejdssituation og praksis kunne håndtere ny viden og færdigheder om, hvordan digitaliseringstiltag kan øge kvaliteten i arbejdet
 • kunne udvikle og eventuelt optimere arbejdsgangene og udvikle ny praksis
 • kunne udvikle konkrete forslag til digitalisering på egen arbejdsplads og dokumentere virkningerne i en business case, herunder kunne vurdere de økonomiske, organisatoriske og arbejdsmæssige konsekvenser ved digitaliseringstiltag
 • have kendskab til principperne bag gevinstrealisering
 • kunne vurdere, hvor der kan effektiviseres og ændres på arbejdsgange i det daglige
 • kunne deltage som en aktiv sparringspartner for kolleger og ledelse i forbindelse med forandringsprocesser med en professionel tilgang.

Tilrettelæggelse

Undervisningen tilrettelægges så der tages hensyn til at deltagerne har behov for kortere undervisningsdage. Det betyder naturligvis, at der er flere undervisningsgange end på et ordinært forløb.

Særlige forhold

Modulet er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen
For at gennemføre modulet skal du have adgang til en computer med internetopkobling.
Computeren skal gerne have installeret Adobe Acrobat Reader og MS-Office-pakken/Office 365.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis. Eksaminationen er individuel.

Varighed: På grund af de kortere undervisningsdage varer forløbet længere end de normale 10 dage
ECTS: 10
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.

Er du i målgruppen?

 

Medarbejdere med administrative funktioner, der ønsker en forståelse for og viden om digitalisering og/eller ønsker at præge den digitale udvikling i forvaltningen/afdelingen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg