Praksisnær uddannelse, der styrker konsulenter, ressourcepersoner og PPR-medarbejdere i udvikling, implementering og forankring af områdets store forandringer.

Den kommunale forvaltning står over for mange og store implementerings- og forandringsopgaver. Opgaverne er komplekse, og tidligere tiders indsatsteorier og metoder rækker ikke altid til at sikre succes i arbejdet med at løfte kerneopgaverne. Det bliver stadig mere tydeligt, at der er behov for at tænke børns læring og udvikling i et bredere perspektiv og sikre, at de mange aktører og arenaer spiller tæt sammen om opgaven. 

Derfor har Komponent udviklet en særlig konsulentuddannelse, der adresserer behovet for, at de mange forskellige aktiviteter koordineres og foregår som en samlet indsats, hvor hele organisationen tænkes ind i løsningen. 

Alle har et ansvar over for børnene

For at alle børn trives og udvikles og bliver så dygtige, som de kan, er det vigtigt, at alle er forpligtet på den samme opgave og på hver sin måde kan og skal bidrage til at skabe kvalitet i de fælles kerneopgaver. Uddannelsen har fokus på, hvordan konsulenter, PPR-medarbejdere, ressourcepersoner m.fl. kan bringes i spil – ikke blot i forhold til at understøtte opgavevaretagelsen i den daglige praksis i dagtilbud og skole, men også i forhold til at sikre at resten af organisationen geares til at understøtte, at alle børn trives og udvikles og bliver så dygtige, de kan. 

Formålet med uddannelsen er at klæde nøglemedarbejdere i de understøttende funktioner på til konkret at tage udviklings- og forandringsarbejdet på sig og understøtte og facilitere processer omkring arbejdet med forandringsprocesser, forankring, skabelse af professionelle læringsfællesskaber samt udvikling af en evidensinformeret og databaseret praksis. 

Download vores folder om Konsulent i læringsledelse >>

Uddannelsen understøtter deltagernes kompetencer til at navigere i de mange nationale og kommunale udviklingstiltag og bidrage til at kommunen lykkes med at udvikle effektive løsninger, der skaber merværdi, og bygger på samskabelse omkring kerneopgaven i arbejdet med at sikre lige læringsmuligheder for alle børn. 

På uddannelsen arbejder vi med, hvordan alle ressourcer kan bringes i spil således, at PPR-medarbejdere, ressourcepersoner og konsulenter rykker tættere på skoler og dagtilbuds praksis og på den måde medvirker til at sikre høj kvalitet i opgaveløsningen.

Kunne et skræddersyet forløb være noget for jer?

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan designe et forløb målrettet jeres kommune. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen