Aarhus Kommune har arbejdet med at udvikle processerne i handleplansarbejdet, så de styrker borgernes potentiale for udvikling i livet.

Kommunen har arbejdet med følgende fem dele:

  1. Aktionslæringsforløb i tilgangen Åben dialog for medarbejdere
  2. Handleplansforløb og øvebaner med borgere
  3. Visuelle dialogredskaber
  4. Medborger-guider
  5. Livsmestermidler

Aarhus Kommune har oprettet en hjemmeside, hvor der er adgang til viden om det samlede projekt, der har fået navnet Livsmester. Her finder man viden om det samlede projekt og konkrete beskrivelser af borgercentreret kommunikation, livsmestermidler og medborgerguider.

Læs mere Læs mindre
 
Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Accepter marketing-cookies

 

De korte omtaler af disse elementer fra Aarhus

Borgercentreret kommunikation handler om udvikling af visuelle læringsformer, så vi inviterer til samspil inden for interaktive stilladser og alternativt supplerende kommunikationsformer. Intentionen er at være ’flersproglig’ i mødet og samspillet mellem borgere, netværk, medarbejdere og ledere i Voksenhandicap. I processen udforsker vi derfor, hvordan vi kan skabe fælles billeder, der understøtter forskellige udtryksformer og ligeværdighed i det kommunikative samspil i og omkring den fælles handleplan.

Livsmestermidler (borgerbudgetter) betyder, at vi udforsker praksis omkring borgerstyrede budgetter, der åbner for at udvikle alternative indsatser i henhold til eksisterende lovgivning. Intentionen er, at vi i et tæt samspil med borgerne øver os i at udvikle nye indsatser og handlemuligheder, der tager afsæt i borgerens ønsker og mål. Ambitionen er at støtte borgeren i at afprøve muligheder, der fremmer borgerens udviklingsproces i og omkring handleplansamspillet.

Medborger-guider mobiliseres, fordi de kan sætte gensidighed mellem mennesker i spil. Intentionen er at klæde borgere med erfaringsekspertise på til at kunne give borger-til-borger-følgeskab — på vej mod livsmestring. Ambitionen er at mobilisere medborger-guider, der med afsæt i kompetenceudvikling og et bæredygtigt fællesskab kan tilbyde borgere følgeskab i forskellige situationer, samspilsrelation og funktioner i og omkring handleplanssamspillet.

Livsmester

Overblik over projekt livsmester fra Aarhus Kommune.

Læs mere Læs mindre
 

Kontakt os

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke