Københavns Kommune har inddraget borgere i arbejdet med at udvikle og afprøve Medborgerskabsfortællingen, der er et samtale- og procesværktøj, som bidrager til at fremme borgerens selvstændighed og selvindsigt.

Det er et mål i sig selv, og herudover er værktøjet en vej til, at borgerens handleplan kan udvikles ud fra borgerens egne formulerede mål og drømme, der gennem understøttende dialoger bliver tydeligere og mere relevante.

Medborgerskabsfortællingen sætter også rammen om processerne forberedelse, afvikling og afrunding i opfølgningssamtaler mellem borger, sagsbehandler og pædagogisk medarbejder på botilbud i Københavns Kommune.

Læs mere Læs mindre
 
Du skal acceptere marketing-cookies for at se denne video.

Accepter marketing-cookies

Den grundlæggende ide med Medborgerskabsfortællingen er, at borgerens fortælling uddybes og foldes ud gennem en række forberedte og udvalgte spørgsmål, der danner rammen for dialoger mellem borgeren og fagpersoner. Der er udviklet spørgsmål og spørgerammer, der er til inspiration og tager udgangspunkt i fem temaer:

Kommunikation, sundhed, socialt liv, samfundslivet og min bolig

I bogens indledning gives følgende eksempel på en spørgeramme fra temaet ”Socialt liv”, der hedder ”Planlæg fritiden”:

  • Kan du godt lide, når din fritid er planlagt? Vil du fortælle hvorfor?
  • Er det vigtigt for dig at få planlagt din fritid?
  • Bruger du din fritid på praktiske ting? Og er det noget, du planlægger?
  • Føler du, der er nogle ting, du skal nå, inden du kan nyde din fritid?

Værktøjskassen

I forlængelse af bogen om Medborgerskabsfortællingen har Københavns Kommune også udviklet Værktøjskassen, som understøtter samtalen med borgeren før, under og efter en opfølgningssamtale.

Værktøjskassen er et visuelt supplement til Medborgerskabsfortællingen og kan tilpasses en struktur og mening, der passer til borgerens behov.

Værktøjskasse

Værktøjskassen understøtter Medborgerskabsfortællingen.

Værktøjskassen kan omsættes og bruges i det konkrete arbejde med opfølgningssamtaler, men kan også anvendes i den daglige pædagogiske praksis til at folde borgerens refleksioner ud indenfor for forskellige aktuelle tematikker i borgerens liv.

Læs mere Læs mindre
 
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke