Vil du arbejde mere effektivt med afstemninger, eller opnå større forståelse for risici i forbindelse med afstemninger? Så er kurset om afstemninger noget for dig.

Arbejdet med afstemninger er med til at understøtte, at opkrævninger og udbetalinger foretages på et korrekt grundlag, og samtidig er afstemninger med til at understøtte et solidt beslutningsgrundlag og et retvisende regnskab. Med dette kursus får du viden om god praksis i arbejdet med afstemninger. 

Indhold 

På kurset tager vi afsæt i god praksis for arbejdet med afstemninger i kommunerne og vi ser nærmere på, hvad sikkerheden betyder for aflæggelse af et retvisende regnskab på dit arbejdsområde. Fokus på afdækning af forskellige typer af risici i kommunen, kan påvirke pålideligheden af regnskabet, og uanset om disse risici er operationelle-, finansielle- eller besvigelsesmæssige risici, er det væsentligt at implementere og vedligeholde et effektivt kontrolmiljø. Et vigtigt kontrolredskab i den forbindelse er afstemninger, og det bliver du klogere på med denne kursusdag.  

I løbet af kursusdagen kommer vi omkring værdien af afstemninger, og du bliver præsenteret for eksempler på praktisk anvendelse af afstemninger. På kursusdagen får du indsigt i, hvordan afstemninger kan foretages effektivt i rette kvalitet til trods for store datamængder og forskellige systemer og datakilder. 

Udbytte 

Kursusdagen er praksisnær og henvender sig primært til dig, der udfører afstemningerne eller dig som fagligt har ansvaret for egne eller andres afstemninger. Efter deltagelse på kursusdagen, har du fået: 

  • Indsigt i formål og risici med forskellige typer af afstemninger, herunder risikobaseret tilgang til afstemninger 

  • Indblik i best practice, herunder metoder, datahåndtering, dokumentationskrav og typiske faldgruber 

  • Praktiske eksempler på afstemningsopgaver i kommunen, herunder bankafstemning, systemafstemning til 3. partssystemer (fagsystemer, eksempelvis KSD og KY) og afstemning af skattekontoen 

  • Demonstration af ny teknologi og værktøjer på afstemningsområdet 

Undervisere

Kursusdagen gennemføres af eksperter fra Deloitte, som besidder den mest aktuelle viden og praktiske erfaring inden for afstemningsområdet i kommunerne. 

Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, dialogsessioner om metoder, værktøjer og eksempler på forskellige typer af afstemninger, og du har løbende mulighed for at få svar på de spørgsmål, du sidder med. 

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, hvilket dækker undervisning og elektronisk materialer. Er I 3 deltagere fra samme kommune tilbydes en pakkepris på 8.000 kroner ekskl. moms. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, såfremt der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til kommunale medarbejdere, der arbejder med afstemninger, enten dagligt, månedligt eller i forbindelse med årsafslutninger. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash