Har du brug for dybere viden om intern finansiel kontrol? Og arbejder du i en økonomifunktion? Så er kurset i intern finansiel kontrol noget for dig.

Kommunerne fokuserer i stigende grad på at identificere og afdække risici, og med god grund. Et stærkt kontrolmiljø understøtter, at I som kommune håndterer de væsentligste risici i jeres processer og forvalter ressourcer optimalt. Med dette kursus får du en dybere forståelse for, hvordan du arbejder med risici og kontroller i praksis, så du bliver i stand til at identificere risici og behovet for kontroller. Du bliver således klædt på til at vurdere, hvordan I som kommune opnår den rigtige balance. 

Indhold 

På kurset tager vi afsæt i god praksis for intern kontrol i kommunerne. Kurset er praksisnært og fokuserer på, hvordan du identificerer og vurderer finansielle risici, og hvordan du kan tilrettelægge, implementere og vedligeholde kontrolsystemer og -processer, der skal imødegå dem. I løbet af dagen får du ligeledes mulighed for at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere på kurset, idet der er afsat tid i programmet til at udveksle viden på tværs.

I løbet af kursusdagen får du svar på: 

  • Hvordan skabes fundamentet for et solidt internt kontrolmiljø?  
  • Hvilke kontrolaktiviteter bør I som kommune minimum udføre? Dette set i lyset af begrænsede ressourcer og effektiv forvaltning.  
  • Hvilke metoder kan anvendes til at kortlægge de væsentligste risici for fejl og mangler i forbindelse med aflæggelse af et retvisende regnskab? Herunder, hvordan etableres et proceshus og hvad er det? 

Udbytte 

Efter kursusdagen vil du: 

  • Have opnået kendskab til god praksis for intern finansiel kontrol 
  • Vide hvordan man tilrettelægger og implementerer et finansielt kontrolmiljø 
  • Have opnået indsigt i praktisk drejebog for etablering af et internt kontrolmiljø i din kommune 

Undervisere 

Kursusdagen gennemføres af eksperter fra Deloitte, som besidder den mest aktuelle viden og praktiske erfaring inden for intern kontrol i kommunerne. 

Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, dialog, gruppedrøftelser, praktiske eksempler i en kommunal kontekst og værktøjer, vidensdeling på tværs af kommuner og du har løbende mulighed for at stille spørgsmål. På dagen vil undervisere anvende gamification (kontrol spil). 

3.800 kr.
Sted og startdato
Herlev: 11. marts 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730i Herlev

11. marts 2024 kl. 9:00- 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i kommunale økonomifunktioner, der har grundlæggende kendskab til controlling, og som ønsker ny og uddybende viden om intern finansiel kontrol. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Program

Introduktion til kurset
Genstandsfelt for intern kontrol
Hvordan kobles intern kontrol til kommunens kerneopgaver og hvad er god praksis
Skab fundament til et solidt kontrolmiljø: Årshjul for kontroller
I prøver kræfter med udfordringerne med at skabe et solidt og ballanceret kontrolmiljø.
Gennem Deloittes Interne Kontrospil opnår i forståelse for, hvad der skal til for at etablere et årshjul for intern kontrol i egen kommune.
Frokost
Skab kontrol for et solidt kontormiljø . fortsættelse
Systematisk tilgang og metode for arbejdet med med intern kontrol
Hvordan etableres et betryggende kontrolmilø i kommunen (Drejebog for intern kontrol i kommuner), herunder etablering af proceshus og identificering af finansielle risici
Pause
Hvilken kontrolaktiviteter bør i som minimum udføre
Case/øvelser i en kommunalt kontekst. Herunder vidensdeling
Gå fra "not so smart controls" til "smart controls"
Fremtidens kontroller er digitale og automatiske
Opsamling og afrundning

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash