Har du brug for dybere viden om intern finansiel kontrol? Og arbejder du i en økonomifunktion? Så er kurset i intern finansiel kontrol noget for dig.

Kommunerne fokuserer i stigende grad på at identificere og afdække risici, og med god grund. Et stærkt kontrolmiljø understøtter, at I som kommune håndterer de væsentligste risici i jeres processer og forvalter ressourcer optimalt. Med dette kursus får du en dybere forståelse for, hvordan du arbejder med risici og kontroller i praksis, så du bliver i stand til at identificere risici og behovet for kontroller. Du bliver således klædt på til at vurdere, hvordan I som kommune opnår den rigtige balance. 

Indhold 

På kurset tager vi afsæt i god praksis for intern kontrol i kommunerne. Kurset er praksisnært og fokuserer på, hvordan du identificerer og vurderer finansielle risici, og hvordan du kan tilrettelægge, implementere og vedligeholde kontrolsystemer og -processer, der skal imødegå dem.  

I løbet af kursusdagen får du svar på: 

  • Hvordan skabes fundamentet for et solidt internt kontrolmiljø?  

  • Hvilke kontrolaktiviteter bør I som kommune minimum udføre? Dette set i lyset af begrænsede ressourcer og effektiv forvaltning.  

  • Hvilke metoder kan anvendes til at kortlægge de væsentligste risici for fejl og mangler i forbindelse med aflæggelse af et retvisende regnskab? Herunder, hvordan etableres et proceshus og hvad er det? 

Udbytte 

Efter kursusdagen vil du: 

  • Have opnået kendskab til god praksis for intern finansiel kontrol 

  • Vide hvordan man tilrettelægger og implementerer et finansielt kontrolmiljø 

  • Have opnået indsigt i praktisk drejebog for etablering af et internt kontrolmiljø i din kommune 

Undervisere 

Kursusdagen gennemføres af eksperter fra Deloitte, som besidder den mest aktuelle viden og praktiske erfaring inden for intern kontrol i kommunerne. 

Undervisningen er en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, dialog, gruppedrøftelser, praktiske eksempler og værktøjer, og du har løbende mulighed for at stille spørgsmål. På dagen vil undervisere anvende gamification (kontrol spil). 

3.500 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 11. oktober 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
11.10.2022 kl. 08:30 - kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i kommunale økonomifunktioner, der har grundlæggende kendskab til controlling, og som ønsker ny og uddybende viden om intern finansiel kontrol. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

RGS
Konsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash