Hvordan kan jeg som skoleleder sikre, at mine elever trives og bliver så dygtige som muligt? Og at jeg samtidig overholder mit budget? Få værktøjerne til en økonomi i balance med dette kursus.

Som skoleleder skal du kunne holde hus med ressourcerne. Ikke ved at bedrive regnearksledelse, men ved at skærpe din strategiske sans og tænke ledelse, faglighed og økonomi ind i en helhed. Med dette kursus får du over to dage styr på såvel de basale økonomiske mekanismer og dine vigtigste nøgletal, ligesom du får redskaberne til at udvise økonomisk omhu og sikre dit ledelsesrum til gavn for elevernes læring.

Udbytte

Kurset er tilrettelagt som to sammenhængende dage, der giver dig:

  • Viden om, hvordan dit økonomiske råderum er skruet sammen, og hvilke brikker du kan flytte på som skoleleder.
  • Forståelse for, hvordan du planlægger skoleåret, så der er sammenhæng mellem kvalitet, mål og økonomi.
  • Viden om, hvordan du bruger dit budget effektivt og overholder de økonomiske rammer.
  • Indsigt i, hvordan du skaber balance mellem dit budget til specialområdet og til almenområdet, så der skabes læring og trivsel for alle elever.
  • Mulighed for at bringe din praksis i spil og konkrete redskaber til dit daglige arbejde.
  • Mulighed for at netværke og få inspiration til økonomistyring og ledelse fra andre skoleledere.

Kurset vil præsentere en blanding af teori og modeller om økonomistyring på skoler samt eksempler fra praksis. De to dage tilrettelægges med en blanding af oplæg fra underviserne, oplæg fra praktikere, opgaveløsning samt faciliteret erfaringsudveksling.

Undervisere

Rune Schack Ahlmann er chefkonsulent i Komponent, hvor han løser opgaver på skoleområdet. Rune er særligt optaget af, hvordan god ledelse, strategisk styring og agil organisering kan sikre den høje kvalitet i kerneydelserne, som er og skal være kommunernes kendetegn.

Anne Steffensen er chefkonsulent i Komponent og har stor erfaring med organisations- og ledelsesudvikling, styringsmodeller og analyser på de store velfærdsområder.

7.495 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 4. oktober 2023
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
04.10.2023 kl. 09:30 - 05.10.2023 kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til skoleledere og administrative ledere. Kurset er både relevant for erfarne skoleledere, som ønsker ny viden og inspiration til deres økonomiske skoleledelse, og til nye skoleledere, som skal have fyldt redskabskassen op. Kurset er ligeledes relevant for skolesekretærer, der bistår skoleledere med økonomistyring.

Program

Foreløbige punkter på programmet - punkterne dækker både dag 1 og dag 2
Samspil og gensidige forventninger til økonomistyring mellem skole og forvaltning
Sammenhængen mellem mål, kvalitet og kroner på en skole
Effektiv anvendelse af de pædagogiske ressourcer
Brug af data i økonomistyringen
Arbejdet med lærernes og pædagogernes arbejdstid og sammenhæng til lokalaftaler om lærernes arbejdstid
Planlægning af skoleåret, herunder klassedannelse og holddelings betydning for økonomistyringen
Betydningen af kommunens tildelingsmodel for den enkelte skoleleders økonomiske muligheder og begrænsninger
Konkrete erfaringer fra andre kommuner og skoler
Egne udfordringer og muligheder for styring på egen skole
Netværk med andre skoleledere og økonomikonsulenter på skoleområdet
Strategisk, pædagogisk skoleudvikling i et økonomistyringsperspektiv
Særlige hensyn i økonomistyring på små/store skoler
Økonomistyring, når et tidligere merforbrug skal indhentes
Inklusion og økonomistyring

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Schack Ahlmann profilbillede
Chefkonsulent
Rune Schack Ahlmann
LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen