Hvordan kan jeg som skoleleder sikre, at mine elever trives og bliver så dygtige som muligt? Og at jeg samtidig overholder mit budget? Få værktøjerne til en økonomi i balance med dette kursus.

Som skoleleder skal du kunne holde hus med ressourcerne. Ikke ved at bedrive regnearksledelse, men ved at skærpe din strategiske sans og tænke ledelse, faglighed og økonomi ind i en helhed. Med dette kursus får du over to dage styr på såvel de basale økonomiske mekanismer og dine vigtigste nøgletal, ligesom du får redskaberne til at udvise økonomisk omhu og sikre dit ledelsesrum til gavn for elevernes læring.

Udbytte

Kurset er tilrettelagt som to sammenhængende dage, der giver dig:

  • Viden om, hvordan dit økonomiske råderum er skruet sammen, og hvilke brikker du kan flytte på som skoleleder.
  • Forståelse for, hvordan du planlægger skoleåret, så der er sammenhæng mellem kvalitet, mål og økonomi.
  • Viden om, hvordan du bruger dit budget effektivt og overholder de økonomiske rammer.
  • Indsigt i, hvordan du skaber balance mellem dit budget til specialområdet og til almenområdet, så der skabes læring og trivsel for alle elever.
  • Mulighed for at bringe din praksis i spil og konkrete redskaber til dit daglige arbejde.
  • Mulighed for at netværke og få inspiration til økonomistyring og ledelse fra andre skoleledere.

Kurset vil præsentere en blanding af teori og modeller om økonomistyring på skoler samt eksempler fra praksis. De to dage tilrettelægges med en blanding af oplæg fra underviserne, oplæg fra praktikere, opgaveløsning samt faciliteret erfaringsudveksling.

6.950 kr.
Sted og startdato
Vejle: 1. september 2022
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
01.09.2022 kl. 09:30 - 02.09.2022 kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til skoleledere og administrative ledere. Kurset er både relevant for erfarne skoleledere, som ønsker ny viden og inspiration til deres økonomiske skoleledelse, og til nye skoleledere, som skal have fyldt redskabskassen op. Kurset er ligeledes relevant for skolesekretærer, der bistår skoleledere med økonomistyring.

Program

Punkter på programmet:
- Samspil og gensidige forventninger til økonomistyring mellem skole og forvaltning
- Konkrete metoder til budgetlægning og budgetopfølgning på egen skole
- Strategisk, pædagogisk skoleudvikling i et økonomistyringsperspektiv
- Sammenhængen mellem mål, kvalitet og kroner på en skole
- Effektiv anvendelse af de pædagogiske ressourcer
- Brug af data i økonomistyringen
- Arbejdet med lærernes og pædagogernes arbejdstid og sammenhæng til lokalaftaler om lærernes arbejdstid
- Planlægning af skoleåret, herunder klassedannelse og holddelings betydning for økonomistyringen
- Konkrete erfaringer fra andre kommuner og skoler
- Egne udfordringer og muligheder for styring på egen skole
- Netværk med andre skoleledere og økonomikonsulenter på skoleområdet
- Særlige hensyn i økonomistyring på små/store skoler
- Økonomistyring, når et tidligere merforbrug skal indhentes
- Betydningen af kommunens tildelingsmodel for den enkelte skoleleders økonomiske muligheder og begrænsninger
- Inklusion og økonomistyring

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen
SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder
PIDA
Teamleder
Pia Danielsen