Flere kommuner har i de senere år arbejdet med sociale investeringer på forskellige områder. Arbejdet er komplekst og kræver et godt forarbejde. På Komponents kursus Design og udvikling af business cases for sociale investeringer får du redskaber, inspiration og indsigt i, hvordan du udvikler realistiske business cases for investeringerne i din kommune.
Udgivet den 05-07-2022

Potentialet for sociale investeringer er kæmpestort i form af både positive effekter for den udsatte målgruppe samt økonomiske gevinster for kommunen.

- Formålet med sociale investeringer er at investere i sociale indsatser, der typisk har fokus på forebyggelse eksempelvis forebyggelse af at sociale problemer vokser sig større. For at komme i mål med sociale investeringer, bør de altid baseres på en realistisk business case, siger Karsten Storgaard Bjerre, der netop har afsluttet et ErhvervsPhD-projekt om sociale investeringer i danske kommuner og arbejder med sociale investeringer i Komponent.

 

Kombination af tilgange og redskaber

Det kræver viden om flere konkrete tilgange og redskaber at kunne udarbejde en realistisk business case, der estimerer, hvad investeringen vil betyde for kommunen økonomisk i de følgende år – tilgange der nødvendigvis må bygge bro mellem socialfaglig viden og økonomiske metoder.

- På Komponents kursus erkender vi, at estimering af fremtidige udviklinger gennem business cases er en usikker og udfordrende disciplin, som vi må finde de bedst mulige svar på. Vi præsenterer fire forskellige tilgange, der kan kombineres på mange måder for at udforme en god business case. Efter kurset bliver deltagerne i stand til at vurdere, hvordan tilgangene i forskellige kombinationer gør det muligt at udarbejde en god og realistisk business case, der passer til kommunens forskellige investeringsprojekter, siger underviser på kurset Karsten Storgaard Bjerre.

 

Den gode business case

I følge Karsten Storgaard Bjerre fokuserer mange business cases til sociale investeringer på at estimere effekterne af investeringen for den udsatte målgruppe, hvilket også er indlysende vigtigt. På Komponents kursus skærpes deltagernes opmærksomhed omkring vigtigheden af realistiske forventninger til såvel implementeringsprocessen som gevinstrealiseringen, da de økonomiske gevinster ofte ikke følger automatisk og 1:1 i kølvandet på de borgerrettede effekter.

- For at sikre et bedre samarbejde lærer deltagerne på kurset at afkode og indgå i en kritisk dialog med eksterne investorer. Desuden har vi en diskussion af om en social investering kun er en god business case, hvis den giver overskud, eller om det er acceptabelt at noget af investeringen kommer hjem, til fordel for at en udsat gruppe får det bedre, siger Karsten Storgaard Bjerre.

I de senere år har flere kommuner indgået sociale investeringer med eksterne investorer som Den Sociale Investeringsfond og Den Sociale Kapitalfond. Karsten Storgaard Bjerre har i den forbindelse erfaring med at kommunerne misforstår de kommunaløkonomiske konsekvenser af investeringsaftalerne, hvis kommunerne ikke gør sig de relevante overvejelser. Ved at udarbejde en realistisk business case bliver det klart for kommunen, hvornår investeringen har tjent sig hjem, om den vil give overskud samt hvilke usikkerheder beregningerne er behæftet med.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Mere om kurset Design og udvikling af business cases for sociale investeringer

På kurset får du viden om og redskaber til design og udvikling af business cases for sociale investeringer, så du bliver i stand til at understøtte din kommunes arbejde med sociale investeringer. Underviserne Karsten Storgaard Bjerre og Marie Elisabeth Andersen fra Komponent vil give dig værktøjerne til at vurdere, hvornår det giver mening at anvende og kombinere bestemte metoder. Desuden får du perspektiver på, hvad den gode business case er, hvordan man tager kritisk stilling til eksterne investeringsforslag og hvordan en social investering bliver win-win for alle involverede aktører.

Læs mere

Vil du vide mere?

Gå-hjem-møde: Hvad siger forskningen om sociale investeringer


Hvilke muligheder, udfordringer og dilemmaer giver sociale investeringer? Dette er blot et af de spørgsmål du vil få svar på til Komponents Gå Hjem-møde, hvor Karsten Storgaard Bjerre fra Komponent og Gurli Martinussen fra Aarhus Kommune holder oplæg og præsenterer deres viden og perspektiver på sociale investeringer. Efter oplæggene har du mulighed for at stille spørgsmål til de to oplægsholdere.

Læs mere

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

KASB
Chefkonsulent
Karsten Storgaard Bjerre