Igen i år afholder KL og Komponent orienteringsmøder om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen.

Indhold

KL og regeringen har nu indgået økonomiaftale for 2024. Umiddelbart efter afslutningen på forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024 afholder KL's Økonomisk Politisk Center og Komponent 5 halvdagsmøder, hvor der orienteres om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen.

Der gives en grundig redegørelse for forløbet af forhandlingerne og de enkelte elementer i aftalen gennemgås. Ligeledes diskuteres såvel regeringens som KL's intentioner bag forhandlingerne. 

Orienteringsmøderne om Aktuel Kommunaløkonomi er en anledning til en mere udførlig gennemgang i aftalens elementer. 

Orienteringsmøderne tilrettelægges i samarbejde med KL´s Økonomisk Politisk Center.

Komponent varetager den administrative del, så tilmelding skal ske direkte til Komponent.
 

Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Møderne er tilrettelagt for borgmestre, kommunalpolitikere, topchefer, økonomichefer og økonomikonsulenter m.v., der arbejder med budgetlægning og økonomistyring.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash