Igen i år afholder KL og Komponent orienteringsmøder om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen.

Forbehold
Der tages forbehold for, at møderne kan blive rykket, da forhandlingerne skal afsluttes med en aftale, inden møderne afholdes.

Indhold
KL og regeringen forventes at indgå økonomiaftale for 2023. Umiddelbart efter afslutningen på forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 afholder KL's Økonomisk Politisk Center og Komponent 5 halvdagsmøder, hvor der orienteres om forhandlingerne og indholdet i økonomiaftalen. Der gives en grundig redegørelse for forløbet af forhandlingerne og de enkelte elementer i aftalen gennemgås. Ligeledes diskuteres såvel regeringens som KL's intentioner bag forhandlingerne. 

Orienteringsmøderne om Aktuel Kommunaløkonomi er en anledning til en mere udførlig gennemgang i aftalens elementer. 

Orienteringsmøderne tilrettelægges i samarbejde med KL´s Økonomisk Politisk Center. Kontaktperson er Louise Tarp Thorgaard, KL, E: LTR@kl.dk
Komponent varetager den administrative del, så tilmelding skal ske direkte til Komponent.
 

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Møderne er tilrettelagt for borgmestre, kommunalpolitikere, topchefer, økonomichefer og økonomikonsulenter m.v., der arbejder med budgetlægning og økonomistyring.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash