Bliv klogere på opgave/rolle som medlem af bestyrelsen i et kommunalt ejet selskab, herunder de opmærksomhedspunkter/muligheder, det indebærer for dig, for selskabet og for kommunen som ejer/myndighed

Kursets indhold

Bevægelsen mod større og mere komplekse kommunalt ejede selskaber - særligt på forsyningsområderne - betyder, at kravene til selskabets bestyrelsesmedlemmer er stigende. Bestyrelsen skal fx håndtere ejerønsker, stå i spidsen for store organisationer med mange ansatte og have øje for kundernes behov på én og samme tid. Dertil skal bestyrelsen have øje for den ofte stramme lovgivning og regulering, som de kommunalt ejede selskaber står overfor.

Som deltager i dette tilbud vil du blive klædt på til at varetage opgaven som bestyrelsesmedlem i et kommunalt ejet selskab. Du får en virkelighedstro øvebane, hvor du prøver kræfter med de vigtigste opgaver i bestyrelsesarbejdet. Det gælder eksempelvis udvikling og gennemførelse af selskabets strategi, ejerdialog, samarbejdet i bestyrelsen og bestyrelsens samarbejde med direktionen.

Samtidig får du inspiration til, hvordan du kan blive en brobygger mellem selskabet og kommunen, herunder dine kollegaer i kommunalbestyrelsen og kommunens forvaltning.

Ambitionen er, at du som bestyrelsesmedlem får en større forståelse af selskabets - ofte borgerrettede - kerneforretning, så den kan spille positivt ind i kommunens politikker og mål. Dermed får du mulighed for at blive en krumtap i samarbejder mellem kommunen og selskabet, der kan fremme den helhedsorienterede dialog mellem ejer og virksomhed.

Forløbet kan også skræddersys til enkeltkommuner eller grupper af kommuner.

Dit udbytte

Som deltager på forløbet vil du få viden om:

  • Hvorfor kommunerne har selskaber i forskellige ejerkonstruktioner
  • Koblingen mellem ejerskab, myndighed og selskab - i lovgivning og praksis
  • Selskabets forretning og kerneopgave
  • Selskabets strategi, eksekvering og opfølgning
  • Lovgivningens rammer, i forhold til aktiviteter og økonomi
  • Samspil mellem selskabets direktion og bestyrelse
  • Aktivt ejerskab, ejerrelation og forståelse af styringskæde og styringsmekanismer
  • De tværgående politikerområder og selskabets deltagelse i realisering af kommunale sektorplaner, fx ift. CO2-reducering, klimatilpasninger og affaldsforebyggelse
  • Muligheden for at bygge bor mellem kommunalbestyrelsen og selskabets bestyrelse

Undervisere/ Oplægsholdere

Thomas Lyhne, partner og chefkonsulent, Nexus Konsulenterne
Thomas Lyhne har siden 2003 arbejdet med forretnings- og organisationsudvikling, strategi, analyser og implementering både som konsulent og leder. Thomas har i en årrække arbejdet med rammerne for det gode bestyrelsesarbejde i kommunalt ejede selskabet.

Pernille Aagaard Truelsen, partner og advokat, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Pernille Aagaard Truelsen beskæftiger sig med energi- og miljøret samt kommunale, offentlige og private forsyningsvirksomheders retsforhold.

Jesper Hosbond Jensen, chefkonsulent, Komponent
Jesper Hosbond Jensen er tidligere kommunaldirektør og direktør i en række kommuner og har et indgående kendskab til ejersiden og relationerne mellem selskaber og kommune.

7.600 kr.
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C
22.08.2022 kl. 10:00 - 23.08.2022 kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

 

Kommunalpolitikere, der er bestyrelsesmedlem i kommunalt ejede selskaber.

Program

Velkomst, dagens formål, præsentation og program
Styringsmæssige rammer og bestyrelsens interessevaretagelse.
Relation til ejerskab, myndighed og selskab i lovgivningen og praksis
Pause
Bestyrelsens formelle og uformelle rammer og samarbejde
Frokost
Drøftelse af dilemmaer i relation til de styringsmæssige rammer, og bestyrelsens formelle og uformelle rammer og samarbejde
Walk and talk
Mål og forventninger til de kommende fire år i bestyrelsen.
Pause
Bestyrelses rolle i relation til overordnet og daglig ledelse og kontrol
Erfaring fra bestyrelseslokalet og kommunalbestyrelsen.
Oplæg til drøftelse fra erfarent bestyrelsesmedlem og kommunalpolitiker
Pause
Hvordan spiller bestyrelse og direktion hinanden gode?
Opsamling og refleksion på dagen
Middag
Velkomst, refleksioner over dag 1
Ejere, stakeholdere offentlighed.
dilemmaer i spændingsfeltet ejer, myndighed og kunder (introduktion til oplæg fra erfarent bestyrelsesmedlem).
Oplæg til drøftelse fra erfarent bestyrelsesmedlem vedr. kommunens aktive ejerskab
Pause
Bestyrelsens rolle i relation til strategi og muligheden for at bygge bro mellem selskabets og ejerens interesser
Frokost
Mulighed for at bygge bro mellem kommunalbestyrelsen og selskabets bestyrelse
Dilemmaer (ejer, myndighed, selskab)
Hvad tager du med hjem, og hvad vil du have fokus på efter forløbet?
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
KAK
Centerchef
Kalle Syberg Kjær