Bliv klogere på opgave/rolle som medlem af bestyrelsen i et kommunalt ejet selskab, herunder de opmærksomhedspunkter/muligheder, det indebærer for dig, for selskabet og for kommunen som ejer/myndighed

Kursets indhold

Bevægelsen mod større og mere komplekse kommunalt ejede selskaber - særligt på forsyningsområderne - betyder, at kravene til selskabets bestyrelsesmedlemmer er stigende. Bestyrelsen skal fx håndtere ejerønsker, stå i spidsen for store organisationer med mange ansatte og have øje for kundernes behov på én og samme tid. Dertil skal bestyrelsen have øje for den ofte stramme lovgivning og regulering, som de kommunalt ejede selskaber står overfor.

Som deltager i dette tilbud vil du blive klædt på til at varetage opgaven som bestyrelsesmedlem i et kommunalt ejet selskab. Du får en virkelighedstro øvebane, hvor du prøver kræfter med de vigtigste opgaver i bestyrelsesarbejdet. Det gælder eksempelvis udvikling og gennemførelse af selskabets strategi, ejerdialog, samarbejdet i bestyrelsen og bestyrelsens samarbejde med direktionen.

Samtidig får du inspiration til, hvordan du kan blive en brobygger mellem selskabet og kommunen, herunder dine kollegaer i kommunalbestyrelsen og kommunens forvaltning.

Ambitionen er, at du som bestyrelsesmedlem får en større forståelse af selskabets - ofte borgerrettede - kerneforretning, så den kan spille positivt ind i kommunens politikker og mål. Dermed får du mulighed for at blive en krumtap i samarbejder mellem kommunen og selskabet, der kan fremme den helhedsorienterede dialog mellem ejer og virksomhed.

Forløbet kan også skræddersys til enkeltkommuner eller grupper af kommuner.

Dit udbytte

Som deltager på forløbet vil du få viden om:

  • Hvorfor kommunerne har selskaber i forskellige ejerkonstruktioner
  • Koblingen mellem ejerskab, myndighed og selskab - i lovgivning og praksis
  • Selskabets forretning og kerneopgave
  • Selskabets strategi, eksekvering og opfølgning
  • Lovgivningens rammer, i forhold til aktiviteter og økonomi
  • Samspil mellem selskabets direktion og bestyrelse
  • Aktivt ejerskab, ejerrelation og forståelse af styringskæde og styringsmekanismer
  • De tværgående politikerområder og selskabets deltagelse i realisering af kommunale sektorplaner, fx ift. CO2-reducering, klimatilpasninger og affaldsforebyggelse
  • Muligheden for at bygge bor mellem kommunalbestyrelsen og selskabets bestyrelse

Undervisere/ Oplægsholdere

Thomas Lyhne, partner og chefkonsulent, Nexus Konsulenterne
Thomas Lyhne har siden 2003 arbejdet med forretnings- og organisationsudvikling, strategi, analyser og implementering både som konsulent og leder. Thomas har i en årrække arbejdet med rammerne for det gode bestyrelsesarbejde i kommunalt ejede selskabet.

Pernille Aagaard Truelsen, partner og advokat, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Pernille Aagaard Truelsen beskæftiger sig med energi- og miljøret samt kommunale, offentlige og private forsyningsvirksomheders retsforhold.

Jesper Hosbond Jensen, chefkonsulent, Komponent
Jesper Hosbond Jensen er tidligere kommunaldirektør og direktør i en række kommuner og har et indgående kendskab til ejersiden og relationerne mellem selskaber og kommune.

Varighed: 2 dage
Er du i målgruppen?

 

Kommunalpolitikere, der er bestyrelsesmedlem i kommunalt ejede selskaber.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
Kalle Syberg Kjær
Centerchef
Kalle Syberg Kjær