Vi sætter fokus på, hvordan kommunerne kan løfte udfordringerne på børne- og ungeområdet, og hvordan man som kommunalpolitiker lokalt kan sætte retning for udviklingen af området.

Der er høje forventninger til kommunernes opgavevaretagelse på børne- og ungeområdet. Opgaverne kræver tværgående samarbejde og vedholdende fokus på udviklingen af kvaliteten, så alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig. Der er øgede frihedsgrader på vej, samtidig med at der indføres minimumsnormeringer i dagtilbud fra 2024. Hvordan løfter kommunalpolitikerne disse komplekse opgaver lokalt?

Efter forløbet har du opnået en grundlæggende forståelse for de største temaer på børne- og ungeområdet. Af konkret udbytte af kurset kan nævnes:

  • En bred faglig viden om de store politiske temaer på dit udvalgsområde med særligt fokus på de store, strategiske områder, der også fylder på den nationale dagsorden
  • Grundlag for at reflektere over og afklare, hvad du mener er særligt relevant at sætte fokus på i denne valgperiode samt at lære fra andres erfaringer
  • Indsigt i, hvilke overvejelser du som politiker kan gøre dig ift. hvordan du kan sætte retning og lede og styre børne- ungerådet i din kommune
  • Et netværk på tværs af kommunegrænser, som du kan trække på fremover

Indhold

På dette forløb gives en introduktion til og mulighed for at drøfte de store emner på børne- og ungeområdet. Det gælder blandt andet:

  • Den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet, herunder hvordan kvaliteten følges og styrkes
  • En stærk folkeskolen, hvor alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig
  • Et øget behov for at samarbejde om at hjælpe unge med at komme i uddannelse og job
  • Inklusion og stærke børnefællesskaber for alle børn

Forløbet har samtidig til formål at give dig et bedre grundlag for at præge området i egen kommune og vil give anledning til at reflektere over, hvad du ønsker et opnå i denne valgperiode. Endeligt er det en mulighed for at mødes med politikere fra andre kommuner og erfaringsudveksle og skabe kontakter på tværs af kommunegrænser.

Detaljeret program følger.

Er du i målgruppen?

Kommunalpolitikere som er udvalgsmedlem på børne- og ungeområdet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Herlin Kamstrup
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen