Vi sætter fokus på, hvordan kommunerne kan løfte udfordringerne på børne- og ungeområdet, og hvordan man som kommunalpolitiker lokalt kan sætte retning for udviklingen af området.

Der er høje forventninger til kommunernes opgavevaretagelse på børne- og ungeområdet. Opgaverne kræver tværgående samarbejde og vedholdende fokus på udviklingen af kvaliteten, så alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig. Der er øgede frihedsgrader på vej, samtidig med at der indføres minimumsnormeringer i dagtilbud fra 2024. Hvordan løfter kommunalpolitikerne disse komplekse opgaver lokalt?

Efter forløbet har du opnået en grundlæggende forståelse for de største temaer på børne- og ungeområdet. Af konkret udbytte af kurset kan nævnes:

  • En bred faglig viden om de store politiske temaer på dit udvalgsområde med særligt fokus på de store, strategiske områder, der også fylder på den nationale dagsorden
  • Grundlag for at reflektere over og afklare, hvad du mener er særligt relevant at sætte fokus på i denne valgperiode samt at lære fra andres erfaringer
  • Indsigt i, hvilke overvejelser du som politiker kan gøre dig ift. hvordan du kan sætte retning og lede og styre børne- ungerådet i din kommune
  • Et netværk på tværs af kommunegrænser, som du kan trække på fremover

Indhold

På dette forløb gives en introduktion til og mulighed for at drøfte de store emner på børne- og ungeområdet. Det gælder blandt andet:

  • Den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet, herunder hvordan kvaliteten følges og styrkes
  • En stærk folkeskolen, hvor alle børn og unge trives, lærer og udvikler sig
  • Et øget behov for at samarbejde om at hjælpe unge med at komme i uddannelse og job
  • Inklusion og stærke børnefællesskaber for alle børn

Forløbet har samtidig til formål at give dig et bedre grundlag for at præge området i egen kommune og vil give anledning til at reflektere over, hvad du ønsker et opnå i denne valgperiode. Endeligt er det en mulighed for at mødes med politikere fra andre kommuner og erfaringsudveksle og skabe kontakter på tværs af kommunegrænser.

Detaljeret program følger.

5.500 kr.
Sted og startdato
Vejle: 26. august 2022
Varighed: 1 døgn med overnatning
Se alle dage og tidspunkter
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
26.08.2022 kl. 16:00 - 27.08.2022 kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kommunalpolitikere som er udvalgsmedlem på børne- og ungeområdet

Program

Velkomst v. KL og politiker
Stærke børnefællesskaber
Stærke børnefællesskaber og inklusion er en dagsorden som fylder meget både på dagtilbuds- og skoleområdet. Der gives en kort introduktion til nyeste viden og de aktuelle politiske dagsordner. Inspiration til det politiske arbejde med afsæt i eksempel fra kommune.
Pause
Politisk ledelse mellem frihed og styring
Hvordan skaber politikerne rammer for børne- og ungeområdet.
Hvordan styrkes arbejdet med kvalitetsudvikling?
Hvordan bringes viden fra forskning og lokal praksis samt lokal data i spil?
Der gives en kort introduktion til nyeste viden og de aktuelle politiske dagsordner. Inspiration til det politiske arbejde med afsæt i eksempel fra kommune.
Middag
Dialog om politikerrollerne og det politiske lederskab
Hygge og netværk
Ledelseskæden: Samspil mellem udvalg, forvaltning og fagdirektør, herunder økonomi og styring
Pause
Arbejdet med at udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet
Normeringer, rekruttering og fastholdelse, tilsyn, tidlig indsats og sundhed er nogle af de dagsordner som fylder på dagtilbudsområdet. Der gives en kort introduktion til nyeste viden og de aktuelle politiske dagsordner. Inspiration til det politiske arbejde med afsæt i eksempel fra kommune.
Frokost
Sammen om folkeskolen
Med afsæt i folkeskoleområde lægges op til en drøftelse af inddragelse af interessenter og samarbejdspartnere i det kommunalpolitiske arbejde og udviklingen af området. Der gives en kort introduktion til nyeste viden og de aktuelle politiske dagsordner. Inspiration til det politiske arbejde med afsæt i eksempel fra kommune.
De unge
Kommunerne er fuldt optaget af at lykkes med alle unge sammen med de unge. Der er behov for at tænke nyt, hvis flere unge skal på rette vej i uddannelse og job. Der gives en kort introduktion til nyeste viden og de aktuelle politiske dagsordner. Inspiration til det politiske arbejde med afsæt i eksempel fra kommune.
Afrunding
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

RUHK
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen