Bliv skarp på tidens vigtigste temaer på beskæftigelsesområdet. Vi zoomer ind på rollen som udvalgsmedlem og stiller skarpt på dit politiske handlerum.

Forløbet giver:

  • Indsigt i de vigtigste tendenser og dagsordener på beskæftigelsesområdet
  • Nyeste viden og perspektiver fra politikere, forskere og meningsdannere
  • Inspiration til hvordan du griber arbejdet som udvalgsmedlem an
  • Netværk med politikerkolleger på tværs af landets kommuner og mulighed for sparring fremover
  • Indsigt i rammerne for den lokale beskæftigelsesindsats; økonomi, metoder og nye redskaber.

Indhold

På forløbet får du solid viden om beskæftigelsesområdet lokalt og nationalt samt redskaberne til at bringe denne viden i spil på dit rådhus.

Vi vil komme rundt om:

  • Rollen som udvalgsmedlem – hvad er dynamikkerne i udvalgsarbejdet; hvordan styrker du samarbejdet og din egen indflydelse? Inspiration til hvordan du får mest mulig ud af samarbejdet med forvaltningen.
  • Beskæftigelsespolitik – hvad er de største nationale dagsordener og hvad ser vi ind i? Hvilke politiske skillelinjer er der lokalt, og hvordan kan du udøve politisk lederskab på beskæftigelsesområdet?
  • Den gode beskæftigelsesindsats – hvordan understøtter I bedst de lokale virksomheder? Hvad skal der til for at styrke borgerne som aktive medspillere i deres eget forløb? Hvordan kan de virtuelle muligheder være med til at understøtte og styrke indsatsen?
  • Økonomi – hvad er de grundlæggende principper for styring af økonomien på området? Hvilke potentialer ligger der i en investeringstilgang?

Undervisere/ Oplægsholdere

Facilitatorer: Camilla Tanghøj, kontorchef for Beskæftigelse og Integration i KL

Varighed: 1 døgn med overnatning
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

 

Kommunalpolitikere som er udvalgsmedlem på beskæftigelsesområdet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Herlin Kamstrup
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen