Bliv skarp på tidens vigtigste temaer på beskæftigelsesområdet. Vi zoomer ind på rollen som udvalgsmedlem og stiller skarpt på dit politiske handlerum.

Forløbet giver:

  • Indsigt i de vigtigste tendenser og dagsordener på beskæftigelsesområdet
  • Nyeste viden og perspektiver fra politikere, forskere og meningsdannere
  • Inspiration til hvordan du griber arbejdet som udvalgsmedlem an
  • Netværk med politikerkolleger på tværs af landets kommuner og mulighed for sparring fremover
  • Indsigt i rammerne for den lokale beskæftigelsesindsats; økonomi, metoder og nye redskaber.

Indhold

På forløbet får du solid viden om beskæftigelsesområdet lokalt og nationalt samt redskaberne til at bringe denne viden i spil på dit rådhus.

Vi vil komme rundt om:

  • Rollen som udvalgsmedlem – hvad er dynamikkerne i udvalgsarbejdet; hvordan styrker du samarbejdet og din egen indflydelse? Inspiration til hvordan du får mest mulig ud af samarbejdet med forvaltningen.
  • Beskæftigelsespolitik – hvad er de største nationale dagsordener og hvad ser vi ind i? Hvilke politiske skillelinjer er der lokalt, og hvordan kan du udøve politisk lederskab på beskæftigelsesområdet?
  • Den gode beskæftigelsesindsats – hvordan understøtter I bedst de lokale virksomheder? Hvad skal der til for at styrke borgerne som aktive medspillere i deres eget forløb? Hvordan kan de virtuelle muligheder være med til at understøtte og styrke indsatsen?
  • Økonomi – hvad er de grundlæggende principper for styring af økonomien på området? Hvilke potentialer ligger der i en investeringstilgang?

Undervisere/ Oplægsholdere

Facilitatorer: Camilla Tanghøj, kontorchef for Beskæftigelse og Integration i KL

5.500 kr.
Sted og startdato
Nyborg: 30. september 2022
Varighed: 1 døgn med overnatning
Se alle dage og tidspunkter
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
30.09.2022 kl. 16:00 - 01.10.2022 kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

 

Kommunalpolitikere som er udvalgsmedlem på beskæftigelsesområdet

Program

Ankomst, check-in samt kaffe og kage
Det politiske mulighedsrum på beskæftigelsesområdet - perspektiver og praksis
Drøftelse af rammerne og mulighederne for den lokale beskæftigelsespolitik set fra både lokalt og nationalt perspektiv. Deltagelse fra Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense og formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg samt hilsen fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.
Pause og netværk
Middag
Rollen som udvalgsmedlem - og hvordan du får mest mulighed ud af den
Mulighed for hygge og netværk
Styr på kerneelementerne i den lokale beskæftigelsespolitik
Viden og nye perspektiver på temaerne: Virksomme metoder, værktøjer, økonomi og dataunderstøttelse. Perspektiver og drøftelser med deltagelse af Morten Mandøe, cheføkonom i KL
Pause og netværk
Workshop: Udfyld det lokale handlerum - fokus på frihed, tillid og effekt
Øvelser og dialog om udvalgsmedlemmers muligheder for at sætte retning for den lokale beskæftigelsesindsats til gavn for borgere og erhvervsliv. Det kan fx være gennem beskæftigelsesplanen og øvrige politiske aftaler eller særlig indsatser og aktiviteter tilpasset de lokale behov.
Frokost
Debat om frisættelses af beskæftigelsesområdet
Frisættelse fra statslige regler på bl.a. beskæftigelsesområdet fylder på den nationalpolitiske dagsorden. Debat med beskæftigelsesordførere fra Christiansborg om, hvad der er målet og hvor vi skal hen med fremtidens beskæftigelsespolitik.
Pause med kaffe og kage
Den gode beskæftigelsesindsats - det vi ved der virker
Oplæg fra Væksthusets Forskningscenter som står bag beskæftigelsesindikatorprojektet, der bl.a. viser hvor vigtig sagsbehandlerens tro på borgeren er for udsatte lediges jobchancer.
Tak for denne gang - to-go sandwich, frugt m.m.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RUHK
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen