Er du lokalpolitiker med fokus på teknik-, klima- og miljø, får du nu mulighed for at få perspektiv på de roller, kommunen spiller i at udvikle lokalområder, natur, klima mv.

Mange hensyn skal tages, når teknik, miljø og klima tilsammen sætter de fysiske rammer. Myndighedsopgaver skal gå hånd i hånd med udvikling, så vi udfordrer mulighederne for at præge udviklingen.

Som deltager er du allerede inden deltagelsen blevet oplyst om lokale forhold på området i egen kommune og har behandlet en række konkrete problematikker i forbindelse med egen udvalgsintroduktion. Forløbet har til formål at bygge ovenpå den lokale introduktion.

Udbyttet af forløbet er, at du bliver styrket i din rolle som kommunalpolitiker på teknik-, miljø- og klimaområdet, fordi du får øget indsigt i, hvilket mulighedsrum du har. Trods den tætte regulering og det meget komplicerede lovstof, er der mulighed for at skabe forandring, sætte retning og udvikle lokalområder. Du får blik for, hvordan udviklingen kan ske i samspil med den samlede kommunalbestyrelse, forsyningsvirksomheder, borgere og virksomheder. Og du får viden om, hvordan kommunernes rolle og områderne har udviklet sig, og hvilke tendenser, vi ser ind.

Endelig får du mulighed for aktivt at drøfte udfordringer, roller og dilemmaer på tværs af kommuner og skabe nye relationer.

Indhold

Klimadagsordenen er den helt store driver for den fysiske omstilling og udvikling af samfundet i disse år. Det er i denne valgperiode, at de rette løsninger og beslutninger skal træffes for at nå 70 % målsætningen i 2030. Det betyder, du som lokalpolitiker både skal navigere i konstant ny og kompliceret lovgivning og i nye forventninger fra borgere og lokale virksomheder.

Kommunen har flere forskellige roller i den grønne omstilling og på teknik- og miljøområdet generelt. Det kan være myndighed, bygherre, planlægger og facilitator mv. Som lokalpolitiker har du derfor også mulighed for at sætte retning for udviklingen af kommunen. Du kan påvirke, hvilke klimahandlinger der skal fylde i din kommune. Om der skal stilles vindmøller op, om kommunens indkøb skal være mere bæredygtige, om der kan ske en grøn omstilling af fjernvarmen, skabes mere natur og skov, indføres elbusser mv.

Som deltager får du lejlighed til at drøfte roller, udfordringer og mulighedsrum på klima- og miljøområdet med udvalgspolitikere på området fra andre kommuner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Forløbet faciliteres af Center for Klima og Erhverv i KL.

Detaljeret program følger.

Er du i målgruppen?

 

Kommunalpolitikere som er udvalgsmedlem på teknik-, klima- og miljøområdet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Herlin Kamstrup
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek