Er du lokalpolitiker med fokus på teknik-, klima- og miljø, får du nu mulighed for at få perspektiv på de roller, kommunen spiller i at udvikle lokalområder, natur, klima mv.

Mange hensyn skal tages, når teknik, miljø og klima tilsammen sætter de fysiske rammer. Myndighedsopgaver skal gå hånd i hånd med udvikling, så vi udfordrer mulighederne for at præge udviklingen.

Som deltager er du allerede inden deltagelsen blevet oplyst om lokale forhold på området i egen kommune og har behandlet en række konkrete problematikker i forbindelse med egen udvalgsintroduktion. Forløbet har til formål at bygge ovenpå den lokale introduktion.

Udbyttet af forløbet er, at du bliver styrket i din rolle som kommunalpolitiker på teknik-, miljø- og klimaområdet, fordi du får øget indsigt i, hvilket mulighedsrum du har. Trods den tætte regulering og det meget komplicerede lovstof, er der mulighed for at skabe forandring, sætte retning og udvikle lokalområder. Du får blik for, hvordan udviklingen kan ske i samspil med den samlede kommunalbestyrelse, forsyningsvirksomheder, borgere og virksomheder. Og du får viden om, hvordan kommunernes rolle og områderne har udviklet sig, og hvilke tendenser, vi ser ind.

Endelig får du mulighed for aktivt at drøfte udfordringer, roller og dilemmaer på tværs af kommuner og skabe nye relationer.

Indhold

Klimadagsordenen er den helt store driver for den fysiske omstilling og udvikling af samfundet i disse år. Det er i denne valgperiode, at de rette løsninger og beslutninger skal træffes for at nå 70 % målsætningen i 2030. Det betyder, du som lokalpolitiker både skal navigere i konstant ny og kompliceret lovgivning og i nye forventninger fra borgere og lokale virksomheder.

Kommunen har flere forskellige roller i den grønne omstilling og på teknik- og miljøområdet generelt. Det kan være myndighed, bygherre, planlægger og facilitator mv. Som lokalpolitiker har du derfor også mulighed for at sætte retning for udviklingen af kommunen. Du kan påvirke, hvilke klimahandlinger der skal fylde i din kommune. Om der skal stilles vindmøller op, om kommunens indkøb skal være mere bæredygtige, om der kan ske en grøn omstilling af fjernvarmen, skabes mere natur og skov, indføres elbusser mv.

Som deltager får du lejlighed til at drøfte roller, udfordringer og mulighedsrum på klima- og miljøområdet med udvalgspolitikere på området fra andre kommuner.

Undervisere/ Oplægsholdere

Forløbet faciliteres af Center for Klima og Erhverv i KL.

Detaljeret program følger.

5.500 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 9. september 2022
Varighed: 1 døgn med overnatning
Se alle dage og tidspunkter
Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia
09.09.2022 kl. 16:00 - 10.09.2022 kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

 

Kommunalpolitikere som er udvalgsmedlem på teknik-, klima- og miljøområdet

Program

Velkomst ved kontorchef Sara Røpke, kontorchef Karoline Amalie Steen og direktør Laila Kildesgaard.
Det politiske mulighedsrum - Myndighedsopgaver
Ved at uddrage eksempler, sættes fokus på nogle skal opgave:
Planer, tilsyn, afgørelser mv. Hvornår skal vi træffe afgørelser, og hvordan håndterer vi klagesager?
Har vi et mulighedsrum eller er det hele givet på forhånd?
Det politiske mulighedsrum: Papir, læring, dagsordner, papir, lovgivning, læring, klager, papir, borgerkritik og prioritering.
Hvordan har jeg defineret og fundet plads i arbejdet til mine mærkesager?
Egne erfaringer med succes og mangel på samme.
Pause
Middag
Middag med oplæg om erfaringer med klima- og miljødagsordenen. Hvordan spiller det sammen nationalt, tværkommunalt, kommunalt og ikke mindst i byrådsarbejdet? Indspark udefra
Det politiske mulighedsrum: Servicemål/-niveau
Hvordan arbejder vi med servicemål/niveau? Nogle mål er givet på forhånd, andre skal kommunalbestyrelsen fastsætte? Hvad er forskellen og hvordan arbejder vi med det?
Det politiske mulighedsrum – De kommunale roller
Kommunalbestyrelsen har forskellige roller: Myndighed, planlægger og som ejer af forsyningsvirksomhederne. Hvordan hænger det sammen og hvor er der synergi hhv. konflikt ikke mindst i forhold til klimamålene, borgerne og erhvervslivet?
Pause
Det politiske mulighedsrum: Økonomi, styring og ledelse
Det politiske mulighedsrum: Fra Klimaplan til klimahandling
Hvad er og kan DK2020 kommunerne, og hvordan går man fra klimaplan til klimahandling
Frokost
Det politiske mulighedsrum: Erhvervslivets fysiske rammer
Barriere, konflikter og samspil mellem erhvervsvenlighed og miljøgodkendelser, byggetilladelser, lokalplaner mm.
Det politiske mulighedsrum: Vedvarende energi
Hvilken rolle spiller kommunen og hvad kan vi gøre?
Kaffepause
Det politiske mulighedsrum: Hvordan arbejder vi med klima, verdensmål, bæredygtighed hos mig?
På baggrund af foreløbige erfaringer og input fra det seneste døgn debatteres og vendes hvordan man som kommunalpolitiker kan finde rum til ambitioner på tværs og i samarbejde med de mange aktører og forvaltningen.
Afrunding
Farvel og tak

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

RUHK
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen