Vi har fokus på, hvordan kommunerne kan løfte de store og komplekse udfordringer på social-, sundheds- og ældreområdet, og hvordan kommunalpolitikere lokalt kan sætte retning for udviklingen af område

Kommunerne skal løfte fortsat større og mere komplekse opgaver samtidig med, at borgere, organisationer og Folketing har stigende forventninger til omfang og indhold i den indsats, kommunerne leverer. Hvordan løfter vi som kommunalpolitikere denne opgave lokalt såvel som nationalt?

Efter forløbet har du opnået en grundlæggende forståelse for de største temaer på social, sundheds- og ældreområdet. Af konkret udbytte af forløbet kan nævnes:

  • En bred faglig viden om de store politiske temaer på dit udvalgsområde med særligt fokus på de store, strategiske områder, der også fylder på den nationale dagsorden
  • Grundlag for at reflektere over og afklare, hvad du mener er særligt relevant at sætte fokus på i denne valgperiode samt at lære fra andres erfaringer
  • Et netværk på tværs af kommunegrænser, som du kan trække på fremover.

Indhold

På dette forløb gives en introduktion til og mulighed for at diskutere de store emner på social-, sundheds- og ældreområdet. Dette dækker blandt andet over:

  • Udfordringen med at rekruttere relevant arbejdskraft
  • Et stigende antal ældre og kronisk syge borgere, og hvorfor dette giver behov for at gentænke organiseringen af sundhedsvæsenet
  • Rammerne for at løfte indsatsen på socialområdet, fx i forlængelse af de reformspor, der lægges op til med tiårsplanen for psykiatri og evalueringen af det specialiserede socialområde.

Forløbet har samtidig til formål at give dig et bedre grundlag for at præge området i egen kommune og vil give anledning til at reflektere over, hvad du ønsker et opnå i denne valgperiode. Endeligt er det en mulighed for at mødes med politikere fra andre kommuner og erfaringsudveksle og skabe kontakter på tværs af kommunegrænser.

Detaljeret program følger.

5.500 kr.
Sted og startdato
Fredericia: 16. september 2022
Varighed: 1 døgn med overnatning
Se alle dage og tidspunkter
Best Western Plus Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia
16.09.2022 kl. 16:00 - 17.09.2022 kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kommunalpolitikere som er udvalgsmedlem på Sundheds- og socialområdet

Program

Velkommen, gennemgang af program og kort introrunde
Hvad er de store politiske dagsordener på social-, sundheds- og ældreområdet netop nu.
Kontorcheferne i KL giver en overflyvning over de dagsordener, som sætter rammerne for kommunerne på området. Der vil være mulighed for spørgsmål og debat af emnerne.
Pause
Forebyggelse og tidlig indsats til børn og unge
Forebyggelse og tidlig indsats er et af de emner, som alle kommunalbestyrelser er særligt optagede af. Men hvordan løfter man politisk bedst denne dagsorden og hvordan skal man politisk prioritere ressourcerne?

Tine Curtis, leder af KL’s Center for forebyggelse i praksis og forskningschef i Aalborg Kommune, lægger op til drøftelserne.
Middag
Byvandring: Hvordan sikrer vi de sunde rammer for borgerne?
Som alle andre kommuner, har Fredericia Kommune fokus på en udvikling, der medvirker til at sikre sunde og aktive rammer.

Med afsæt i en byvandring lægges der op til drøftelse af, hvordan man politisk kan fremme sundhed og aktive liv i kommuneplaner og lignende. Og hvor går grænsen for, hvor meget og hvordan man politisk vil skabe rammer for borgerne i kommunerne.

Vi satser på at gennemføre byvandringen uanset vejret så tag tøj med der matcher vejrudsigten.
Tak for i dag
Kommunerne er nøglen til at løse mange af de store udfordringer på velfærdsområderne. Men den enkelte kommune gør det ikke alene - de fleste dagsordener har en karakter, hvor civilsamfundet, andre kommuner og regioner også er en aktør.

Med afsæt i de store temaer på velfærdsområderne ser vi blandt andet på, hvordan kommunerne politisk kan/skal løfte dagsordenerne i samarbejde med hinanden, civilsamfundet og regionerne.
Godmorgen og opsamling på dag 1
Sådan kan kommuner samarbejde om at løfte indsatsen på sundheds- og socialområdet
Kommunerne får større og mere komplekse opgaver, hvor der er behov for, at kommunerne samarbejder om opgaverne. Eksempelvis i det nære sundhedsvæsen og til borgere med fortsat mere komplekse udfordringer på handicapområdet. Tværkommunalt samarbejde kan give praktisk mening og kan være grundlaget for at øge kvaliteten for borgerne. Men samtidig rummer de politiske dilemmaer fx ift. at bevare nærheden i for borgerne og ved at afgive direkte politisk indflydelse.

Vi drøfter fordele, ulemper og dilemmaer i styrkede kommunale samarbejder.
Til at rammesætte drøftelsen vil der være oplæg fra politikere der indgår i KKR-samarbejdet.
Hvordan kan civilsamfundet og brugerorganisationer styrke det politiske arbejde i kommunerne?
Civilsamfundet spiller en stor rolle i alle kommuner. Uanset om det er de organisationer, der medvirker til at løfte indsatserne på velfærdsområderne, eller om det er brugerorganisationer, råd og nævn. Hvordan kan man som kommunalpolitikker sikre godt og konstruktivt samarbejde med civilsamfundet?
Det gode samarbejde er en nøgle til at løfte de store dagsordener på velfærdsområderne. Samtidig er civilsamfundet en væsentlig aktør, hvis man som kommunalpolitiker vil løfte konkrete dagsordener.
Med afsæt i deltagernes erfaringer drøfter vi, hvordan civilsamfundet kan være med til at løfte indsatser og politikudvikling lokalt.

Formanden for Frivilligrådet, Anna Bjerre, sætter rammen for debatten.
Pause
Hvordan får jeg en viden om min kommune, så jeg kan prioritere og sætte politisk retning?
Udfordringerne og opgaverne er mange på social-, sundheds- og ældreområdet samtidig med at alle kommuner løbende oplever at måtte prioritere i tilbuddene til borgerne. Alt dette sker som et samspil mellem kommunalpolitikere, forvaltning og civilsamfund. Men hvordan sikrer man som kommunalpolitiker, at man har den nødvendige viden og nøgletal der gør, at man løbende har overblikket og er i stand til at prioritere og udvikle ny politisk.

Med afsæt i en kommunecase drøftes det, hvordan man sikrer den relevante viden på velfærdsområderne som politikker.
Frokost
KL er jeres forening – hvad skal vi prioritere i fællesskab?
Medlemmer fra KL’s Socialudvalg samt Sundheds- og Ældreudvalg redegør for KL’s politiske dagsordener. Der lægges op til en politisk drøftelse af, hvad der er i fokus pt., samt hvordan samarbejdet mellem kommunale fagudvalg og KL’s fagudvalg sikres og styrkes.
Pause
Hvordan giver arbejdet mening? Hvordan kan jeg sætte en strategisk retning/dagsorden
På baggrund af de seneste dage drøftes det i fællesskab, hvordan man som kommunalpolitiker kan løfte de store dagsordener og sætte en retning i egen kommune.
Afrunding, opsamling og evaluering
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

RUHK
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen