Vi har fokus på, hvordan kommunerne kan løfte de store og komplekse udfordringer på social-, sundheds- og ældreområdet, og hvordan kommunalpolitikere lokalt kan sætte retning for udviklingen af område

Kommunerne skal løfte fortsat større og mere komplekse opgaver samtidig med, at borgere, organisationer og Folketing har stigende forventninger til omfang og indhold i den indsats, kommunerne leverer. Hvordan løfter vi som kommunalpolitikere denne opgave lokalt såvel som nationalt?

Efter forløbet har du opnået en grundlæggende forståelse for de største temaer på social, sundheds- og ældreområdet. Af konkret udbytte af forløbet kan nævnes:

  • En bred faglig viden om de store politiske temaer på dit udvalgsområde med særligt fokus på de store, strategiske områder, der også fylder på den nationale dagsorden
  • Grundlag for at reflektere over og afklare, hvad du mener er særligt relevant at sætte fokus på i denne valgperiode samt at lære fra andres erfaringer
  • Et netværk på tværs af kommunegrænser, som du kan trække på fremover.

Indhold

På dette forløb gives en introduktion til og mulighed for at diskutere de store emner på social-, sundheds- og ældreområdet. Dette dækker blandt andet over:

  • Udfordringen med at rekruttere relevant arbejdskraft
  • Et stigende antal ældre og kronisk syge borgere, og hvorfor dette giver behov for at gentænke organiseringen af sundhedsvæsenet
  • Rammerne for at løfte indsatsen på socialområdet, fx i forlængelse af de reformspor, der lægges op til med tiårsplanen for psykiatri og evalueringen af det specialiserede socialområde.

Forløbet har samtidig til formål at give dig et bedre grundlag for at præge området i egen kommune og vil give anledning til at reflektere over, hvad du ønsker et opnå i denne valgperiode. Endeligt er det en mulighed for at mødes med politikere fra andre kommuner og erfaringsudveksle og skabe kontakter på tværs af kommunegrænser.

Detaljeret program følger.

Er du i målgruppen?

Kommunalpolitikere som er udvalgsmedlem på Sundheds- og socialområdet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Herlin Kamstrup
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen