Som politiker med fokus på kultur- og fritid, kan du nu blive klogere på din rolle og dine muligheder på et område med stort potentiale for at skabe værdi på tværs af din kommunes indsatser

Kultur- og fritidsområdet har stor bevågenhed lokalt, da næsten alle borgere er i kontakt med den kommunale indsats på området. Det betyder, at du som politiker skal navigere blandt mange aktører, meninger og ønsker, når du arbejder med området. Samtidig er rammerne for politiske prioriteringer og indsatser ofte ikke lovbundne, og du har gode muligheder for at understøtte områdets udvikling til gavn for borgere, institutioner, foreninger og andre aktører lokalt.

Deltagerne er allerede inden deltagelsen blevet oplyst om lokale forhold på området i egen kommune og har behandlet en række konkrete problematikker i forbindelse med deres udvalgsintroduktion. Forløbet har derfor til formål at bygge ovenpå den lokale introduktion gennem en række oplæg med relevans på tværs af alle kommuner samt igennem løbende dialog og øvelser, hvor de deltagende politikere inddrages aktivt i programmet.

Det er ambitionen, at deltagerne forlader døgnet med en række overordnede refleksioner om og perspektiver på, hvilke muligheder der eksisterer lokalt for at udvikle, understøtte og prioritere politiske dagsordner, lokale aktører og tværfaglige samarbejder, med udgangspunkt i de frie muligheder kommunerne har på kultur og fritidsområdet.

Indhold

Forløbet indledes med en introduktion til kommunernes lovbestemte opgaver på området. Herudover introduceres deltagerne til områdets aktørbillede lokalt og nationalt, hvorefter muligheds-rummet både indenfor de såkaldte ”skal-opgaver” og i de øvrige tiltag kommunerne kan iværksætte udenom de lovbundne opgaver på området drøftes. Introduktionen suppleres af en erfaren kommunal politiker, som vil berette om erfaringer med både udfordringer, succeser og ikke mindst vejen derhen.

Under aftenens middag vil deltagerne kunne opleve et perspektiverende indspark ”udefra”, der stiller spørgsmål til, hvorfor kommunerne ikke i højere grad ”griber bolden” på området.

Lørdagen indledes med et rids over rollefordelingen mellem politikere, institutioner og andre lokale aktører. Dette udforskes nærmere i en række kortere oplæg og drøftelser af de politiske mulighedsrum på biblioteks-, musik- og kulturskole-, event/arrangements-, civilsamfunds/forenings- og idrætsområdet, som udgør de institutions-, aktivitets- og aktørområder, hvor der kan sættes politiske aftryk.
Forløbet afsluttes med drøftelser af områdets potentialer for at skabe yderligere værdi på en række andre velfærdsområder såsom børn/unge, sundhed, social og beskæftigelse mv.

De enkelte programpunkter vil være korte oplæg af fagpersoner indenfor de forskellige institutioner, aktiviteter og aktører suppleret af lokalpolitikere, der kan berette om deres rolle som politiker i en konkret forandringsproces på det enkelte område.

Undervisere/ Oplægsholdere

Forløbet faciliteres af Center for Klima og Erhverv i KL, hvor Kultur- og fritidsområdet er organiseret.

Detaljeret program følger

Er du i målgruppen?

Kommunalpolitikere som er udvalgsmedlem på kultur- og fritidsområdet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RUHK
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen