To dages kursus: Styrk dine kommunikations- og relationskompetencer, så du får blik for forældrenes synspunkt og bedre kan imødekomme udfordringer i forældresamarbejdet.

Oplever du fra tid til anden, at forældresamarbejdet kan være udfordrende? Ved du ikke, hvordan du skal håndtere usamarbejdsvillige forældre, aggressive forældre eller forældre, der udelukkende ser deres eget barns behov?

Der er masser af udfordringer i forældresamarbejdet. Men der er også masser af muligheder!

De generelle strømninger i samfundet stiller krav til samarbejdet mellem borgere og offentlige institutioner. Begreber som samskabelse, samstyring, indflydelse og inddragelse er blevet en naturlig del af vores dialog om og med borgerne.

På dagtilbudsområdet har senest Dagtilbudsloven og Styrket Pædagogisk Læreplan, sat fokus på samarbejdet med forældrene. Samarbejdet er vigtigt for barnets udvikling, læring, trivsel og dannelse. Forskning og kommunale erfaringer viser at børnene rykker markant, når samarbejdet mellem forældrene og de fagprofessionelle bliver mere tydeligt, ligeværdigt og konkret.

Det stiller krav til dig som fagprofessionel medarbejder i daginstitutioner og dagpleje – til din kommunikation og forståelse for andres vinkler. Samtidig stiller det krav til din evne til at indgå i relationer, som skifter hele tiden og hvor din professionalisme bliver udfordret. Det ene øjeblik er du i en symmetrisk relation til forældrene og næste øjeblik er du ekspert eller rammesætter.

Indhold

Vi har udviklet et to dages kursus til dig, der gerne vil blive bedre til at kommunikere og skabe gode relationer i forældresamarbejdet. På kurset får du:

  • Ny viden om metoder til et konstruktivt samarbejde
  • Præsenteret værktøjer til at imødekomme de udfordringer du oplever i forældresamarbejdet
  • Mulighed for at træne anvendelsen af værktøjerne
  • Faglig sparring og refleksion
  • Arbejde med en aktion i egen praksis
  • Styrket din kommunikation i samarbejdet
  • Indsigt i forældrenes udgangspunkt.

Når du er færdig med kurset, har du fået viden og værktøjer, som gør dig i stand til at navigere og skabe balance i samarbejdet med forældrene, så du bidrager til at øge tilliden til institutionen. Du kan med andre ord bidrage til, at samarbejdet mellem forældre og institution bliver mere tydeligt, ligeværdigt og konkret.

Hent forløbet hjem til egen organisation

Kurset kan også rekvireres hjem til egen organisation. Her vil forløbene blive tilrettelagt med udgangspunkt i det enkelte dagtilbuds perspektiv/ønsker og kan være alt fra længere udviklingsforløb til et foredrag. Kontakt os for nærmere information.

Underviser

Bent Suhr, Partner i Genklang

Bent er uddannet socialpædagog, certificeret i Innovationsledelse, Teknologisk Institut (masterniveau) og har en systemisk leder- og coachuddannelse fra DISPUK. Han er desuden certificeret i brug af NeoPir-test, BTB-test og Situationsbestemt Ledelse II, High Impact. Bent har tidligere været ansat som forstander og konsulent i amt og kommune og chefkonsulent i Komponent.

I Komponent har Bent haft ansvaret for udvikling og gennemførelse af lederuddannelser og lederudvikling samt innovationsaktiviteter. Han afholder endvidere en række uddannelsesaktiviteter inden for kommunikation, samarbejde, supervision, konflikthåndtering og coaching. Desuden er Bent med til at oprette leder- og innovationsakademier i kommunerne. Bent udfører omfangsrig undervisningsvirksomhed og organisationsudvikling og er ligeledes en efterspurgt foredragsholder og ledercoach.

Bent er forfatter til bogen ‘Innovation i Praksis – 5 personlige fortællinger’.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

SHA
Chefkonsulent
Susanne Harder