Styrk faglighed, netværk og personlig udvikling sammen med dine kolleger fra hele landet og få fornyet inspiration til dit arbejde som administrativ medarbejder på dagtilbudsområdet.

Grib bolden, og styrk dine muligheder som administrativ medarbejder på dagtilbudsområdet 

Som administrativ medarbejder på dagtilbudsområdet har du en afgørende rolle i at få tingene til at glide i hverdagen – men din indsats og faglighed bliver ofte overset, når der skal ske forandringer. Når politikere, topchefer og konsulenter digitaliserer, sparer og effektiviserer, glemmer de i mange tilfælde at indtænke den reelle betydning af det administrative arbejde – også i forhold til dagtilbudsområdet. Måske skyldes det uvidenhed om det administrative arbejde. Måske er mange simpelthen ikke klar over, hvad de går glip af ved at lade hånt om administrationens betydning for dagtilbud. Men arbejdet er noget ganske særligt - når det handler om AULA, det forvaltningsmæssige og relationen til forældrene. Her har administration en afgørende betydning for effektiv drift og udvikling. I 2022 handler det om, at den administrative medarbejder skal turde gribe både nye og gamle bolde. 

Temaerne i programmet for årsmødet er udvalgt, udviklet og skåret til af vores mange dialoger med administrative medarbejdere ved dagtilbudsområdet fra hele landet, HK Kommunal og ikke mindst tidligere deltagernes feedback til os i Komponent. 

Måske kender du allerede årsmødet – eller kender kollegaer, som var afsted sidste år; eller for mange år siden. Selvom Komponent afvikler kurset år efter år – så er der her i et det nye årti endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige arbejde. Derfor har vi endnu engang skabt det bedste program, som også sætter fokus på viden, inspiration og ikke mindst erfaringsudveksling blandt dine kollegaer fra hele Danmark. >>Link til Padlet finder du under links til højre på denne side.

Hvis du er nuværende eller tidligere Kommunomstuderende, så får du 10% rabat på prisen. 

Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen!  

6.850 kr.
Sted og startdato
Odense: 28. september 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
28.09.2022 kl. 09:30 - 29.09.2022 kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning i enkeltværelse med eget bad og toilet. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingsen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Administrative medarbejdere på dagtilbudsområdet.

Program

Ankomst og sen morgenmad
Specialkonsulent og kursusleder Anna Bach Sørensen, Komponent.
Velkomst, rammesætning og præsentation af programmet v. kursusleder
Hver deltager beskriver en konkret og praksisnær problemstilling, der følger deltageren gennem begge dage. Der samles løbende op i en proceshåndbog.

Specialkonsulent og kursusleder Anna Bach Sørensen, Komponent.
Pause
AULA i dagtilbud – hvordan kan vi bruge platformen bedst muligt hos os?
AULA i dagtilbud - hvordan kan vi bruge platformen bedst muligt hos os?
Aula er en kommunikation- og dokumentationsplatform, som placerer sig lige i midten af den pædagogiske og administrative praksis. Og ligesom andre offentlige digitale løsninger, så er ’systemet’ én ting - noget andet er hvordan vi bruger det, hvorfor vi bruger det og hvornår bruger vi det!

Men har vi klare aftaler om, hvad Aula skal kunne for hvem og hvornår? I oplægget får du redskaber til at optimere brugen af Aula hos jer, og lægge en samlet plan for, hvordan Aula gør mest gavn. Det vi kan arbejde med - er det Aula kan!

Vi ser også på hvilke kommunikations- og anvendelsesstrategier samt perspektiver, der skal tages og hvordan de skal prioriteres i forhold til hinanden. Vi kigger ligeledes på hvilke data vi kan få ud af Aula og hvordan vi efterfølgende kan bruge dem. Det handler altså ikke om, hvordan man laver et opslag eller en besked, men hvornår man gør det ene eller det andet. Det handler heller ikke om, hvordan man sender et billede eller opretter en sikker fil, men hvilke afklaringer vi har behov for at gøre sammen inden vi gør det.

Og vigtigst af alt hvordan vi får understøttet en proces med klare budskaber, sådan at medarbejdere og ledere ved hvordan de konkret skal forholde sig.

Oplæg og proces v/ Mads-Peter Galtt, Projektleder & it-didaktisk konsulent i Fredensborg Kommune.
Frokost
Datavisualisering – en ny klassisk dyd ved dit bord?
I rollen som administrativ medarbejder kan du få brug for redskaber til at gøre data overskuelige for andre med visualiseringer og skitser, og din funktion handler også om at forbedre dine kompetencer til at understøtte andres tænkning og kommunikation med visualiseringer. Men hvordan laver vi overskuelige datavisualiseringer, fx på møder, i beslutningsprocesser, til datafremvisning eller til visuelle fortolkninger? I oplægget ser vi på de primære typer af data - og datavisualisering og hvordan du kan oversætte komplekse data til en klar visualisering!

Oplæg og proces v/ Heidi Bødker Gantzel fra Komponent.
Spørge-saloner som gå-tur ved vandet
Når den administrative medarbejder tager forældreperspektivet
Når den administrative medarbejder i dagtilbud tager forældreperspektivet! Viden, tendenser og synspunkter fra forældrenes stol.

Forældrene er en del af dagligdagen i institutionen. Måske lidt på sidelinjen i det daglige, men alligevel vigtige med spillere for både børn, ledere og pædagoger. Forældrene har ønsker, forventninger og ideer til deres barns dagligdag. I dette oplæg tager vi forældrenes perspektiv, og ser hvordan vi som administrativ medarbejder kan styrke dialogerne med forældrene, medvirke til hvordan vi yder en tilgang, hvor forældre og børn er i centrum - og hvordan vi understøtter dette med kompetent sagsbehandling.

v/Jesper Cortes.
Jesper er leder af Den fælleskommunale Borgerrådgiverfunktion for Favrskov, Horsens, Norddjurs, Skanderborg, Skive og Randers Kommune, og er uafhængig borgerrådgiver for ca. 370.000 borgere i Midtjylland. I oplægget hører vi om praksisnære problemstillinger, men samtidig drøfter vi også hvordan forældrenes perspektiv kan komme endnu bedre frem.
Pause
Erfaring, undring og udfordringer for mig som administrativ medarbejder i dagtilbud

Erfaringsudveksling og fordybelse samt indsigt i deltagernes egne historier og udfordringer.

Afrunding af dagen – vi samler op på udfordringerne
Pause
Middag
Morgenbuffét
Styr udenom konflikterne med god kommunikation
Oplever du forældrenes frustrationer smitte af på dig, når du gentagne gange ikke kan give forældrene det de ønsker? Samtalerne kan være svære, når forældrene i afmagt over deres børns udfordringer kan komme til at reagere på dig som repræsentant for "systemet".? Mangel på behandlere, ventetid til forskellige tilbud og måske skal du igen i dag ringe og aflyse en planlagt aftale, som forældre og børn har ventet længe på.? Hvordan får du gode samtaler med forældrene i de svære situationer? Få værktøjer til en bedre kommunikation, særligt med forældrene, men som du også kan bruge med kolleger, samarbejdspartnere m.v. Du får også indblik i de psykologiske mekanismer spiller ind i samtalerne, både hos dig selv og dem du taler med.

v/Konsulent Thea Lindholm Larsen, Komponent.
Pause
Personalepolitik og personalejura – overblik og ny lovgivning
Personalepolitik og personalejura: Overblik, dilemmaer og ny lovgivning

Vi dykker igen ned i området for personalepolitik og personalejura - i år med viden om de nye barselsregler. Forinden kurset vil det være muligt at indsende aktuelle dilemmaer, emner eller problemstillinger, som vi vil forsøge at tage op på kurset. Vi kommer desuden ind på disse hovedregler omkring de forskellige ansættelsestyper på det pædagogiske område:

Afdækning af jeres dilemmaer omkring ansættelser
Generelle regler om ansættelse (fra stillingsopslag til besættelse af stillingen) -Vikaransættelser (hvad må man?)
Tidsbegrænsede ansættelser (de forskellige typer af ansættelser)
Varige ansættelser (lønfastsættelser og beregninger)
Deltidsansattes fortrinsadgang (hvordan håndteres dette?)
Nye barselsregler fra 1. august 2022

v/Cand.jur., konsulent Laila Leerholm.
Frokost
Uden kors, bånd og stjerner – den administrative medarbejder som uformel leder
Er du administrativ medarbejder i familieområdet - uden stjerner på skuldrene? Men alligevel udfører du ledelseslignende opgaver - bare uden at have retten til at hyre og fyre! I denne type rolle er du både er en del af kollegaerne, men også noget andet, formentlig tættere på ledelsen og tildelt koordinerende og ledelsesrelaterede opgaver. Du udøver, måske uden du nødvendigvis er opmærksom på det, uformel ledelse i dit daglige arbejde.

At finde sig til rette i denne tvetydige rolle anses som én af de måske vanskeligste discipliner, da du netop ikke besidder noget formelt ledelsesansvar, men ofte er afhængig af dine kollegaers - og familiens - følgeskab.

I dette indlæg vil du både blive præsentere for de perspektiver som du skal være opmærksom på som uformel leder, men samtidig giver dig konkrete bud på hvordan du bedst kan finde dig til rette med ledelse - uden kors, bånd og stjerner!

Chefkonsulent Rikke Liv Holst, Komponent,
som i mange år har arbejdet med ledelse uden formelt personaleansvar.
Erfaring, undring og udfordringer for mig som administrativ medarbejder i dagtilbud
Afrunding og afslutning

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen