Hvad er en juridisk afgørelse? Hvad er reglerne for notat- og journaliseringspligt, tavshedspligt, for udveksling af informationer og klagesager samt for ledernes vedkommende - din ledelsesret?

Indhold

Som leder og medarbejder på skoleområdet samarbejder du med mange forskellige aktører og bliver involveret i mange sager. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig opdateret på relevant jura som myndighedsperson, og har helt styr på hvad en juridisk afgørelse er, regler for notat- og journaliseringspligt, tavshedspligt, regler for udveksling af informationer og klagesager samt for ledernes vedkommende - din ledelsesret. Det handler om at blive ved med at 'gøre det rigtige rigtigt - i relation til skolens og forvaltningens kerneopgave.

Tre konkrete scenarier
Vi har udformet 3 konkrete scenarier for, hvordan Komponent kan understøtte den enkelte kommune og enkelte skole med kompetenceudvikling, som har den effekt, at myndighedsaspektet bliver et naturligt afsæt for dagligdagen.

De tre scenarier kan både ses som adskilte forløb og i en sammenhæng. Det vil være op til den enkelte kommune og/eller skole, at vurdere, hvad behovet er i en dialog med os i Komponent.
Uanset hvad, så tager alle scenarier udgangspunkt i konkrete problemstillinger og dilemmaer fra dit daglige samarbejde mellem skoleledere, forældre, lærere og pædagoger, forvaltning og andre myndigheder, hvor der kan opstå tvivl om, hvilke regler forvaltningen skal iagttage, og hvordan man håndterer konkrete situationer.
 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen