Styrk teamkoordinatorernes kompetencer

Har du som skoleledelse ansat teamkoordinatorer, til at stå i spidsen for skolens team eller er I en kommune, hvor I på tværs af skoler har et teamkoordinatorfællesskab, som ønsker nyeste viden om teamet som en lærende og udviklende platform, og at lære helt konkrete metoder til at styrke jeres teams udviklingsarbejde og dialog?

Så kontakt os for mere viden om denne praksisnære uddannelse, hvor teamkoordinatorerne gennem forløbet får mulighed for afprøve ny viden, metoder og redskaber i egen praksis gennem prøvehandlinger, som løftestang til at teamkoordinatorerne fortsat kan være med til at bidrage med værdiskabelse, læring og forandring i hverdagen på deres arbejdsplads.

Hvad vil forløbet give af udbytte for deltagerne:

  • De bliver i stand til at navigere mellem teamkoordinatorens mange forskellige roller
  • De får indblik i udvalgte metoder og elementer i at arbejde på at blive og være et professionelt lærende fællesskab og hvordan det kan anvendes i praksis
  • De bliver styrket i at gå forrest i teamet i forhold til at styre møder og facilitere processer samt fastholde teamets fælles beslutninger og opgaver
  • De får viden om og kommunikative værktøjer, der bl.a. kan understøtte en psykologisk tryghed og følgeskab i teamet
  • De får viden om, hvordan data kan understøtte den fælles opgaveløsning
  • De får mulighed for at afprøve konkrete handlinger i egen praksis og få/give sparring til en læringsmakker på holdet

Forløbet er udviklet på baggrund af erfaringer fra et nationalt skoleudviklingsprojekt. Der er primært fokus på teamkoordinatorens rolle og opgaver i forbindelse med forandringer, læring og udvikling, som ikke alene er gældende for en pædagogisk praksis men genkendeligt i mange andre organisationer.

Hvad får du som leder ud af at sende dine teamkoordinatorer på uddannelse?

  • Dygtige teamkoordinatorer kan bidrage med at inspirere kolleger og understøtte ledelse i fælles indsatser
  • Velfungerende professionelle lærende praksisfælleskaber hvor alle forholder sig lærende til egen praksis understøtter ledelsens strategiske fokus og kerneopgaven
  • Ledere distribuerer opgaver og ansvar ud til bl.a. teamkoordinatorer og andre ressourcepersoner – forløbet understøtter teamkoordinatoren i at kunne løfte opgaven

Undervisere

Lisbeth Tarp Mouritzen, chefkonsulent Komponent og Susanne Harder, chefkonsulent Komponent

Begge undervisere har mange års erfaringer med at arbejde med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere og organisationsudvikling primært i skole- og dagtilbud.

Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Forløbet er for alle medarbejdere, der har en særlig rolle/opgave på skolen, arbejdspladsen eller i organisationen uanset om du er ny i rollen eller har flere års erfaring.

Vi anbefaler at flere medarbejdere fra samme arbejdsplads tager uddannelsen sammen, da det giver en særlig god mulighed for at koble forløbet til egen praksis, men det er ikke et krav.

Teamkoordinatoruddannelsen

I Komponent har vi uddannet mere end 1.500 teamkoordinatorer fra hele landet i at varetage den komplekse ledelsesopgave, det er på en gang at inspirere sine kollegaer og understøtte ledelsens strategiske fokus på kerneopgaven og de fælles indsatser. 

Læs mere om Komponents tilbud til teamkoordinatorer på disse links, eller kontakt os, hvis du vil vide mere. 

Send en mail til Lisbeth

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen