En temadag om magt, afmagt, lovlig nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud.

Alle ansatte i skole- og dagtilbud oplever konfliktsituationer med børn. Det kan være barnet, som ikke vil have jakke på udenfor en kold vinterdag eller et barn eller ung som er udadreagerende med spark, slag og verbale udfald. Det stiller personalet i et dilemma mellem magt og omsorg.
På børneområdet findes der ikke detaljerede regler om magtanvendelse, og det efterlader lærer og pædagoger i en vanskelig situation, når rammerne for udførelsen af arbejdet ikke helt modsvares af de forventninger, der er til opgaveløsningen. I tilspidsede situationer må personalet derfor selv løse opgaver med urolige eller udadreagerende børn uden ofte helt at kende grænserne for, hvilke handlinger, der er tilladte, og hvilke, der er ulovlige.

Det vil Komponent med denne temadag forsøge at imødekomme. Gennem juridiske og pædagogiske briller har du nu mulighed for sammen med dine kollegaer at blive klogere på, hvad du må og ikke må rent juridisk, samt få inspiration til nye løsningsmodeller og strategier i situationer med udadreagerende børn.

NÅR JURA OG PÆDAGOGIK MØDER HINANDEN

Undervisere/ Oplægsholdere

Anita Klindt, jurist med mere end 15 års erfaring inden for socialområdet vil om formiddagen gennemgå de bestemmelser, der er med til både at afgrænse og definere den lovlige handling, når du skal forholde dig til et barn, der kan være til fare for sig selv og omgivelserne. Anita giver et indblik i reglerne, der kan komme i brug, hvis en konflikt har ført til brug af magt og udforsker, hvor grænsen mellem magt og nødværge går ud fra en række konkrete eksempler på magtanvendelser.

Marianne Schøler, Chefpsykolog i UngLiv.dk vil efter frokost se på magt og afmagt ud fra et pædagogisk perspektiv. Hun vil give et udviklingspsykologisk indblik i sårbare og udsatte børn og unges problematiske adfærd, herunder moderne tiders konfliktadfærd (Mobil, internet m.v.). Derudover vil Marianne præsentere nogle konkrete og let anvendelige redskaber til konflikthåndtering og konfliktforståelse på nye måder.

Vi glæder os til at se dig og dine kollegaer til en lærerig dag.

3.375 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 29. september 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
29.09.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

 

Målgruppen er ledere og medarbejdere i skole, dagtilbud, SFO, specialskoler, dagbehandlingstilbud og i PPR som arbejder med håndtering af konflikter for børn og unge, der ikke er anbragte. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Formiddagens program ved jurist Anita Klindt, Klindt Consult, Aarhus

Magt og nødværge i lovens forstand
Den personlige friheds ukrænkelighed, et kig på Grundlovens § 71
Drøftelse af begrebet magt som det anvendes i lovens forstand kontra som pædagogisk begreb
Lovligt nødværge
Den strafbare magtanvendelse
Dilemmaer ud fra konkrete eksempler på magtanvendelser, tiden før folkeskolen, tiden i folkeskolen

Frokost
Eftermiddagens program ved chefpsykolog Marianne Schøler, UngLiv

Pædagogik og magtanvendelse
Udviklingsforståelse af sårbare, vanskelige og konfliktsøgende børn og unge.
Konflikter og konfliktforståelse.
3 Typiske måder for sårbare børn og unge at kommunikere konflikter på.
Pædagogik og magtanvendelse
Den pædagogiske tilgang: Bliv Grønne, når der er problemer og håndtér konflikterne hensigtsmæssigt.
Gå, Stå eller Slå, (Ikke bogstaveligt) Træning i teknikker til situations og individbestemt konflikthåndtering.
Diskussion af konkrete konflikter og hvilke pædagogiske indsatser der er hensigtsmæssige.

Opsamling og evaluering
Kursusdagen slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted