Ses vi på konferencen Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet den 7. december 2023?

Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet 2023:

Vi sætter igen i år spot på de mange og tværgående ledelsesfaglige perspektiver, der sættes i spil, når kommuner og skoler kontinuerligt arbejder med at skabe de bedste læringsmiljøer for de børn, der er i kommunen. 

Konferencen er i år bygget op omkring fire centrale blokke: 

  • Data og økonomi

  • Viden og forskning

  • Erfaringer fra praksis

  • Jura og lovgivning

Med opdelingen i fire faglige blokke ønsker vi at styrke fokus på et perspektiv af gangen, som vi gennem sparring og gode snakke på tværs af kommunerne får krydret med fælles refleksion over temaerne og indblik i praksis på tværs af kommunerne.
Med flere fælles dialoger ønsker vi at styrke indblik og udsyn på tværs af kommuner og måske inspirere med konkrete idéer til at arbejde videre med den nødvendige og samtidig komplekse opgave. 
Konferencen giver plads til gode snakke på tværs, så I som kommune kommer hjem med flere perspektiver og måske konkrete idéer til at arbejde videre med den nødvendige og samtidig komplekse opgave. 

2.400 kr.
Sted og startdato
Kolding: 7. december 2023
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
7. december 2023 kl. 9.00 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Målgruppen til konferencen er skoleledere, skolechefer, ledere af PPR, faglige konsulenter, økonomikonsulenter og andre med interesse for området. 

 

09:00  Ankomst og morgenkaffe

09.30  Velkomst og rammesætning
// Lisbeth Mouritzen, Komponent

09.40  Tema: Data og økonomi

Hvilke data kan understøtte skoler i at følge skolens udvikling og indsatser? 
Dette oplæg giver konkrete eksempler på, hvordan man kan bruge data til at understøtte styringen af specialundervisningen på skoleniveau. Oplægget guider jer igennem en tretrins proces fra afdækning af styringsbehov, over identificering og validering af relevant data, til sluttelig opsætning af et overskueligt styringscockpit, der kan formidles i organisationen. Dertil vil oplægsholderne dele deres erfaringer ift. hvilke udfordringer og faldgruber, man skal holde sig for øje i løbet af processen. 

// Marie Gravesen, specialkonsulent og Heidi Bødker Gantzel, specialkonsulent, Komponent 

Ved I, hvor pengene forsvinder hen? 
Der er en on-going dagsorden om, hvordan skoleområdet kan forbedre praksis i forhold til hele inklusions- og specialundervisningsdagsordenen.  Men ved I reelt hvad jeres omorganiseringer og ændrede faglige prioriteringer i driften ændrer af på ressourceforbruget? Og tager I aktiv stilling til, hvad frigjorte ressourcer skal anvendes til?  

Oplægget sætter fokus på behovet for at den faglig ledelse i større grad kobles med en ressourcetilgang, så faglighed og økonomi kan spille bedre sammen. Der kommer helt konkrete bud på, hvordan man kan kikke på driften med økonomiske briller og konkrete eksempler på, hvordan man kan koble faglige tiltag med et ressourceblik.   

// Nanna Fugl Vestereng, chefkonsulent, Komponent 

11.10  Pause

11.25  Tema: Erfaringer fra praksis

Faglig ledelse af en inkluderende skole  
På Hastrupskolen har man arbejdet systematisk med inklusion i de sidste 15 år. Dette oplæg sætter fokus på, hvad det har krævet for at man lykkedes med at opbygge inkluderende fællesskaber og en tryg hverdag for eleverne. Og hvor personalet samtidig føler medejerskab og tryghed i de til tider udfordrende arbejdsopgaver, som de bliver præsenteret for. 

Oplægget handler om distribueret ledelse, brugen af vejledere, inddragelse af skolebestyrelse og forældre, brugen af kortere skoledag og det de på Hastrupskolen kalder ”ledelse på kanten”. 

// Thomas Kielgast, skoleleder, Hastrupskolen, Køge Kommune. 

12.15 Frokost  

13.10 Tema: Viden og forskning

Hvilken vej skal specialområdet? En række spørgsmål om strategi og udviklingslinjer 
I mange kommuner befinder specialområdet sig i disse år i et vadested, hvor man er nødt til at finde en retning og en løsning på en række af vanskelige og tæt sammenhængende udfordringer. Alt efter hvilken udviklingsvej man hen over de seneste år har fulgt, ser vilkår og muligheder forskellige ud i de enkelte kommuner. Ikke desto mindre omhandler udfordringerne mange steder et stigende visitationspres ift. de segregerede tilbud, som nogle steder lægger beslag på så stor en del af den samlede økonomi på skoleområdet, at mulighederne for tidlige og forebyggende indsatser i almenskolen forvitrer med stigende mistrivsel til følge. Gennem oplæg og fælles drøftelser vil vi kaste lys på en række spørgsmål om specialområdets mulige fremtid.  

// Thyge Tegtmejer, ph.d., seniorforsker, Vive 

14.40  Kaffepause

14.55 Tema: Jura og lovgrundlag

Bliv klogere på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand
Folkeskolens rammer for inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand er lovregulerede, og derfor sætter vi her fokus på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Vi ser også på, hvad det betyder, når skolen er en forvaltningsmyndighed, også for samarbejdet med forældre og samarbejdspartnere mv.

// Pernille Bischoff, jurist og mangeårig underviser for Komponent

15.55  Kort opsamling

16.00 Tak for i dag

Læs mere Læs mindre
 
 

Praktiske informationer

Hvor

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Hvornår

7. december 2023, kl. 9.00-16.00

2.400 kr. ekskl. moms.

29. september 2023.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Hvis konferencen ikke er overtegnet, er det muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Faglig og økonomisk styring, er du altid velkommen til at kontakte os

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores chefkonsulent Lisbeth Tarp Mouritzen.

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen