Ses vi på konferencen Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet den 1. december 2022?

Vil du opdateres på den nyeste viden om og erfaringer med faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet?

Komponent inviterer for fjerde gang til national konference, hvor vi sætter spot på de forskellige faglige og økonomiske perspektiver i det tværfaglige samarbejde om at skabe de bedste lærings- og udviklingsbetingelser for alle børn i kommunerne. De forskellige perspektiver vil blive belyst ud fra forskning og videnspersoner og ikke mindst gennem kommunecases.  

2.400 kr.
Sted og startdato
Kolding: 1. december 2022
Varighed: 1 dag
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Målgruppen til konferencen er skoleledere, skolechefer, ledere af PPR, faglige konsulenter, økonomikonsulenter og andre med interesse for området. 

 

Program og sessioner

Læs mere Læs mindre

09:00  Ankomst og morgenkaffe

09.30  Velkomst og rammesætning

09.35  Kommunale organisering af viften af specialtilbud
Der er i disse år en vækst af elever med diagnoser, og mange kommuner oplever et øget pres i forhold til visitation til specialtilbuddene. I oplægget fremlægges på baggrund af en række forskningsprojekter, hvilke udviklingstendenser der er landet over i forhold til udviklingen i diagnoser. Desuden belyser og diskuterer oplægget: Hvordan opdeler kommunerne deres forskellige tilbud i typer af målgrupper? Hvilke styrker og svagheder er der i de forskellige løsninger. Og er tiden og udviklingen ved at løbe fra de traditionelle diagnoseopdelte tilbud?

// Tyge Tegtmejer, ph.d., forsker, VIVE

10.20  Nye veje på skoleområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune - at lykkes med den fælles kerneopgave i fællesskab og på nye måder
Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2019 arbejdet ud fra en skolestrategi "nye veje", hvor fokus har været at skal kommunen lykkes med at skabe læringsmiljøer for alle børn i kommunen, bliver det en nødvendighed at kigge på hele området ud fra et organisatorisk perspektiv, et økonomisk perspektiv og et kvalitetsperspektiv.

I oplægget får du viden om:

  • Hvad distriktsledelse og decentralisering af økonomien har skabt af muligheder (fx større decentralt ansvar - kort indblik i på hvilke præmisser den økonomiske tildelingsmodel er konstrueret)
  • Baggrunden for en ny re- og visitationsproces
  • Hvordan PPR arbejder på at arbejde endnu tættere på praksis

// Flemming Nielsen, fagchef og Pernille Funder, leder af PPR, Ringkøbing-Skjern Kommune

11.00  Kaffepause

11.20  Bliv klogere på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand
Folkeskolens rammer for inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand er lovregulerede, og derfor sætter vi her fokus på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Vi ser også på, hvad det betyder, når skolen er en forvaltningsmyndighed, også for samarbejdet med forældre og samarbejdspartnere mv.

// Pernille Bischoff, adjunkt, Københavns Professionshøjskole og underviser for Komponent

12.00  Frokost

12.50  Sessioner
Vælg mellem tre spændende sessioner.
Se sessionsoversigten.

13.45  Kaffepause

14.05  Når forældre er utilfredse
Har du oplevet forældre, der medbringer en advokat til skole-hjem-samtalen? Oplever du forældregrupper på de sociale medier, som ytrer sig kritisk om ventetider og tilbud? Forældre, som truer med at gå til medierne og sender klager til lederen eller skolechefen cc: kommunaldirektøren, borgmesteren, byrådet, ombudsmanden, klageinstanser, folketingsmedlemmer og ministre? Det kan være ubehageligt og meget tidskrævende at møde markante forældre, der har noget på spil. Hils på de fire arketyper: Advokaten, Den bekymrede, Debattøren og Den hellige Kriger og få inspiration, teknikker og værktøjer til en mere løsningsorienteret dialog med markante forældre, som har stærke holdninger og store følelser.

// Hans Mogensen, kommunikationschef, Silkeborg Kommune og journalist, executive master i corporate communication og master i offentlig ledelse.

14.50  Kommunernes understøttelse af skolernes udvikling af inkluderende læringsmiljøer
Folkeskolerne befinder sig i en fortløbende proces i forhold til at udvikle inkluderende læringsmiljøer, som kan imødekomme elevernes støttebehov inden for skolens rammer. Imidlertid mangler der mange steder kompetencer og viden om specifikke funktionsnedsættelser og særlige behov, samt hvilke tilpasninger der kan tænkes i. Her spiller adgangen til specialpædagogisk sparring en stor rolle. Hvordan organisere kommunerne denne understøttelse, og hvad er erfaringerne med forskellige modeller, hvor PPR, kommunale specialpædagogiske konsulenter eller udgående medarbejdere fra specialtilbud spiller en nøglerolle?

// Thyge Tegtmejer, ph.d., forsker, VIVE

15.25  Afrunding

15.30 Tak for i dag

Læs mere Læs mindre

Vælg mellem følgende tre sessioner:

Session 1
På vej mod stærkere børnefællesskaber – når hverken et centralt eller decentralt betalingsansvar er løsningen. Tårnby Kommunes erfaringer med fælles visitationsudvalg og tværgående samarbejde. 

Tårnby Kommune har været igennem en længere proces, hvor alle parter har været involveret - børn, forældre, politikere og professionelle. En del af processen indebar en grundig analyse af hele specialområdet, og det mundede bl.a. ud i beslutningen om dannelse af nytænkte kompetencecentre på skoler og daginstitutionsområdet, og dannelse af nye visitationsudvalg. På sessionen vil Per og Charlotte fortælle om overvejelserne i forbindelse med omlægningen, om hvordan man samarbejder på tværs og hvilke overvejelser de har gjort sig ift. at styre økonomien, når ressourcerne er knappe.  

//Per Trudslev, skolechef, Tårnby Kommune og Charlotte Djuraas, børne- og familiechef, Tårnby Kommune 

Session 2
Hvordan kan specialskolerne understøtte kvaliteten af de specialiserede tilbud på folkeskolerne i en kommune og samtidig bevarer et fokus på også at sikre kvaliteten på specialskolerne  

//Malene Kongpetsak Pedersen, faglig leder for inklusionsområdet og Maj-Britt Toft Jørgensen, leder af Specialskole og videnscenter for folkeskolerne, Nyborg kommune 

Session 3
Forebyggelse af skolefravær

//Dorthe Bevensee, fagkonsulent, Socialstyrelsen

Læs mere Læs mindre
 
 

Praktiske informationer

Hvor

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Hvornår

1. december 2022

2.400 kr. ekskl. moms.

1. oktober 2022.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Hvis konferencen ikke er overtegnet, er det muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Faglig og økonomisk styring, er du altid velkommen til at kontakte os

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores chefkonsulent Lisbeth Tarp Mouritzen eller konsulent Rikke Grynderup Steffensen.

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen
RGS
Konsulent
Rikke Grynderup Steffensen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen