Har du brug for at blive inspireret til, hvordan vi får det faglige og økonomiske ben til at gå i takt - både kommunalt og lokalt? Så fortvivl ikke. Vi holder igen konferencen om faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet i 2024!

På konferencen i år vil vi belyse og drøfte, hvordan vi skaber de bedste skoletilbud for de elever, der er i kommunen. 

Det sker gennem forskningsinformerede og praksisrettede oplæg, der repræsenterer forskellige faglige linser og som tilsammen giver dig, som deltager på konferencen, gode forstyrrelser og konkret inspiration til eget arbejde og samarbejde i egen kommune. 

Vi har derfor også indlagt mulighed for drøftelse med andre kommuner og evt. de kollegaer, du har taget med fra egen kommune. 

Vi glæder os til at se dig. 

2.400 kr.
Sted og startdato
Kolding: 4. december 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
04.12.2024 kl. 9.00 - kl. 15.55
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er eksk. moms.

Hvad kan jeg forvente af konferencen?

  • Inspirerende viden: Få indblik i de nyeste tendenser og forskning inden for faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet, så I bliver styrket i jeres inklusionsarbejde. 
  • Praksisnære cases: Bliv inspireret af andre kommuners arbejde med at lede den mangfoldige skole.
  • Erfaringsdeling: Deltag i drøftelser med egne kollegaer og kollegaer fra andre kommuner, og del jeres erfaring med de styringsmæssige rammer og ledelsesdilemmaer. 
Mennesker på vej til konference

Målgruppe:

Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet er konferencen for dig, som er skoleleder, skolechef, leder af PPR, faglige konsulent, økonomikonsulent og for dig, som har interesse for området. 

 

09:00  Ankomst og morgenkaffe

09:30  Velkommen og rammesætning

09:40  Styringsmæssige rammer og ledelsesdilemmaer i inklusionsarbejdet: Klare incitamenter eller spil om dilemmaer?
Overalt er skoler i gang med at genforhandle og nuancere forholdet mellem, hvad der hører til ”det almene”, og hvad der hører til ”specielle”.  Viften af almene og specielle tilbud bliver bredere, og specialpædagogisk viden gjort aktiv i skolernes dagligdag. 

Den kommunale styring forsøger at tilskynde og støtte denne udvikling ved at opstille mål og skabe incitamenter for en inkluderende praksis. Denne mål- og incitamentsstyring er dog ikke uden brydninger. På de enkelte skoler kan de styringsmæssige rammer give et tvetydigt handlerum. På den ene side kan de sætte retning og skabe muligheder. På den anden side kan de forstærke dilemmaer, der opstår, når skolerne skal genforhandle grænsedragninger og kompromiser i deres praksis.  

Den strategiske ledelsesopgave er at hjælpe skolens fællesskaber med at genforhandle grænser og balancer, som brydes op, når vi arbejder mere inkluderende. Det kræver både klar retning og styringsmæssige rammer, men det kræver også en rummelighed over for brydningerne, både på den enkelte skole og i forvaltningen, der skal hjælpe skolerne med at navigere i inklusionsarbejdets spændingsfelter. 

Det overordnede tema anskues fra tre perspektiver:  

  • Kunsten at skabe en inklusionsfremmende styringsarkitektur  
  • Værdikonflikter og ledelsesgreb på de enkelte skoler   
  • At udvikle styrings- og ledelsesdialog i inklusionsarbejdet 

Det sker gennem faglige oplæg samt fælles drøftelse og refleksion med en indlagt pause. 

12:15  Frokost  

13:00  Kunsten at lede en mangfoldig skole
Ikast Østre Skole har i mange år arbejdet med at skabe og udvikle agile og fleksible læringsmiljøer, der passer til de børn, der er på skolen. Skolen har fokus på, at inklusionsopgaven og dermed udvikling af mangfoldige fællesskaber skal anses som en fælles opgave for alle parter. Den fælles opgave understøttes gennem skolens opmærksomhed på, hvordan medarbejdere fra almen- og specialområdet samarbejder tæt organisatorisk og fagligt med fokus på børnenes nærmeste udviklingszone, samtidig med at de på voksenniveau lærer og udvikler sammen. 

I oplægget vil skolens ledelse udfolde ovenstående med blik for, hvilke økonomiske, faglige og organisatoriske incitamenter, der ligger til grund for, at skolen kan lykkedes med dette arbejde og hvilke særlige ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter, de ser, er vigtige at have for øje. 

// Hanne Høj, skoleleder og Lene Damholdt, pædagogisk leder, Ikast Østre Skole

13:50  Mellem politiske visioner, faglige mål og snævre økonomiske rammer: Hvordan følger vi op på de specialpædagogiske tilbud, som igangsættes?
Forskning viser, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem leveret kvalitet og økonomiske ressourcer. Så flere penge er ikke nødvendigvis svaret på alt, og heldigvis – for der er ikke flere penge. Lighedstegnet mellem serviceniveau og budget skal nuanceres, og politiske visioner skal operationaliseres og gøres til konkrete og lokale faglige mål, som vi kan følge op på. Det stiller krav hele vejen igennem styringskæden fra politisk niveau og helt ud på den enkelte skole. Med afsæt i et mål om at udvikle mangfoldige fællesskaber på skolerne, hvor flest mulige børn lærer og trives i den lokale folkeskole og med blik for organisering og styringsstruktur, viser oplægsholderne et bud på, hvordan kommuner og skoler kan følge op på lokale specialpædagogiske tilbud. 

// Rikke Grynderup Steffensen, specialkonsulent og Lisbeth Tarp Mouritzen, chefkonsulent, Komponent 

14:10  Pause

14:30  Økonomistyring mellem store hjerter og (for) små budgetter
Flere og flere børn og unge mistrives. Når børn mistrives, og deres lærere er ude af stand til hjælpe, så mistrives de også. Og måske finder de et andet arbejde. Det samme gælder for pædagoger, skoleledere og psykologer i PPR. Både børnenes og medarbejdernes mistrivsel kan mærkes i kommunekasserne, hvor udgifterne er på himmelflugt, hvilket lægger yderligere pres på lederne, der både er ansvarlige for at holde budgettet og passe på deres medarbejdere og elever. Der er tale om en ond cirkel, som alle gerne vil have vendt. Men ingen kan vende den alene. I oplægget kommer I til at høre om giftig gæld, Baumols omkostningssyge, moralsk stress, beredskab eller bevillingssystem og ledernes svære men vigtige roller i det alt sammen. 

// Nana Katrine Vaaben, docent, ph.d., Københavns Professionshøjskole 

15:55  Tak for i dag

 

Læs mere Læs mindre
 
 

Praktiske informationer

Hvornår

Den 4. december 2024 kl. 09:30-15:55

Hvor

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

2.400 kr. ekskl. moms.

30. september 2024. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Det er stadig muligt at tilmelde sig efter fristen, hvis der er ledige pladser på konferencen.

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til Faglig og økonomisk styring, er du altid velkommen til at kontakte os

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til programmet eller andre ting, er du meget velkommen til at kontakte vores chefkonsulent Lisbeth Tarp Mouritzen.

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen
Anne Skjelborg
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen