Overvejer din kommune at ændre styringen på ældreområdet, så den i højere grad understøtter brug af faste, tværfaglige og/eller selvstyrende teams? På denne læringsdag får du viden om, hvordan en styringsmodel baseret på ydelsespakker kan konstrueres, så den understøtter en organisering med faste, tværfaglige og/eller selvstyrende teams.

Faste og selvstyrende teams i hjemmeplejen stiller nye krav til styringen 

Flere og flere kommuner arbejder på ældreområdet med at øge medarbejderkontinuiteten for borgerne og øge trivslen blandt medarbejderne gennem organisering i faste teams. Tanken er, at organiseringen i faste teams skaber bedre muligheder for, at de udførende medarbejdere tværfagligt og sammen med borgerne kan koordinere og planlægge, hvornår borgeren skal have hvilke besøg. Det kalder i mange kommuner på en ændring af styringen, hvor man mange steder hidtil har visiteret meget detaljeret, og hvor planlægningen i mere eller mindre grad har været dekoblet det udførende personale. Hvis medarbejderne i de faste teams skal have mere frihed til at koordinere og planlægge tværfagligt og sammen med borgerne, er man derfor også nødt til at ændre kommunens visitations- og planlægningspraksis – og dermed også ændre styringsmodellen.  

 

Styringsmodel med udgangspunkt i ydelsespakker 

En måde at skabe en ændret visitations- og planlægningspraksis, der understøtter de faste teams, er at visitere i ydelsespakker frem for i enkeltydelser. Det giver medarbejderne plads til at skrue op og ned for indsatserne, når borgerens behov tilsiger det, og planlægge indsatser og besøg med udgangspunkt i borgerinddragelse. På denne læringsdag ser vi nærmere på, hvordan en styringsmodel baseret på ydelsespakker kan se ud. Vi ser på faldgruberne og på, hvordan en model baseret på ydelsespakker kan understøtte den rehabiliterende tankegang, og stadig sikre, at vi har styr på økonomien. Derudover får du mulighed for at møde en kommune, som allerede har omlagt styringen til ydelsespakker. Læringsdagen vil være dialogbaseret og du har derfor rig mulighed for at stille spørgsmål.  

 

Dit udbytte af læringsdagen 

På læringsdagen får du inspiration og viden om,  

  • hvordan man kan skabe den store omlægning af styringsmodellen  
  • hvordan man konkret kan konstruere pakker inden for §83a og §83  
  • hvordan der med pakker skabes incitament til at rehabilitere borgerne 
  • hvordan der helt konkret planlægges med pakker 
  • hvordan man kan afregne leverandørerne med pakker 
  • hvordan man gennem datadrevet ledelse kan holde styr på økonomien  

 

Hvem underviser på læringsdagen?

Undervisningen på læringsdagen varetages af Ida Andréa Stoltze Rasmussen, chefkonsulent i Komponent og Thilde Lydiksen, chefkonsulent i Komponent.

Ida arbejder med data og udvikling af styringsmodeller og har de sidste 15 år arbejdet med, hvordan gode styringsmodeller og god brug af data bidrager til sikker styring, ledelse og kvalitetsudvikling i de borgernære indsatser på ældreområdet.

Thilde har gennem de sidste 17 år arbejdet med med udvikling og implementering på det kommunale sundheds- og ældreområde, og har stor erfaring med alt fra sagsbehandling, styring, databehandling og -analyse, evaluering og kvalitetssikring. 

3.850 kr.
Sted og startdato
Odense: 12. juni 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
12. juni 2024 kl. 9:30- 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Faglige ledere, myndighedsledere og økonomikonsulenter på ældreområdet. Læringsdagen er også relevant for ledere og medarbejdere, der er ansvarlige for planlægningsopgaven på ældreområdet eller faglige konsulenter/projektledere, der arbejder med afprøvning og implementering af faste og selvstyrende teams. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash