Gør som plejecentre i Frederiksberg kommune, og sæt fokus på medarbejdernes kompetencer til at kommunikere med borgere og kolleger på et forståeligt og klart dansk.

Komponent og Københavns Sprogcenter er gået sammen om et forløb, der tager udgangspunkt i dine medarbejderes arbejdsopgaver og danskniveau.
Forløbet bringer deltagerne videre sprogligt og giver større arbejdsglæde, bedre service til borgeren og et bedre samarbejde med kolleger og ledere.

På forløbet bliver deltagerne bedre til at kommunikere på et klart dansk og sikre sig, at de bliver forstået – af deres kollegaer og ikke mindst af borgerne.
Deltagerne bliver opmærksomme på de udfordringer, de møder i hverdagen og får konkrete redskaber til at arbejde videre med sproget.

Vi følger deltagerne ude på arbejdspladsen, så vi ved, hvad vi skal have fokus på i undervisningen.
Efter kurset evaluerer vi deltagerne og guider dem i det fremadrettede arbejde med sproget.
Hver deltager får en personlig afdækning med fokusområder og evt. uddannelsesplan efter kurset til forsat udvikling.

Indhold

Mange medarbejdere med dansk som andetsprog oplever, at deres dansk ikke altid rækker i mødet i mødet med den ældre, borgeren, kolleger og samarbejdspartnere.
Derfor fokuserer vi på de særlige aspekter af sproget, der er relevante i mødet med borgeren og i samarbejdet med kolleger, ledelse og myndighedspersoner.

Vi har følgende fokuspunkter i danskundervisningen:

  • Sproglige redskaber til høflig og hensigtsmæssig mundtlig kommunikation med borgere, pårørende og kolleger.
  • Strategier, der bidrager til at medarbejderen kan sikre, at borgere og pårørende føler sig forstået og respekteret.

Sproglige redskaber til at sikre, at den skriftlige kommunikation er klar og forståelig, fx i forbindelse med overleveringer, journalisering og kommunikation med pårørende og myndighedspersoner.

Program
Før vi tilrettelægger undervisningen, kontakter vi hver deltager telefonisk til en individuel afdækning af sproglige ressourcer og udfordringer.

Herefter arrangerer vi (så vidt muligt) et besøg på arbejdspladsen, hvor underviseren følger med deltageren i udvalgte arbejdssituationer og observerer sproglige fokuspunkter.

Efterfølgende afholdes to fælles undervisningsmøder a 3 timer.

Når undervisningsforløbet er slut, sørger vi for individuel vejledning i det fremadrettede arbejde med sproget.

Tidsramme: 8 timer
6 timers fælles undervisning
0, 5 times individuel afdækning
1 times individuel observation
0.5 times fremadrettet individuel vejledning

I undervisningen lægger vi vægt på en tryg stemning og en personlig tilgang til deltagerne.
Vi har max 8 deltagere på kurset, og det sikrer et trygt rum til refleksion og læring.

Undervisere

Vores uddannede undervisere har stor erfaring i at undervise voksne med dansk som andetsprog på arbejdspladsen, blandt andet et succesfuldt forløb for medarbejdere fra plejecentre i Frederiksberg kommune.
Vi har desuden gode erfaringer med sprogmentorforløb i sundhedssektoren.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere i ældreplejen med dansk som andetsprog.

Kontakt os for detaljer og bestilling.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard