Hvordan fremmer man lighed i sundhed på socialområdet? Tidlig opsporing af fysiske symptomer hjælper den gruppe af sårbare mennesker, som sjældent går til lægen af sig selv eller er opmærksomme på fysiske symptomer, der kan være tegn på somatisk og kronisk sygdom.

Formål:

Personalet på socialområdet har ofte rigtig god viden om at udføre helhedsorienterede sundhedsindsatser med afsæt i det brede sundhedsbegreb - men ønsker sig et pædagogisk redskab og en struktureret indsats på arbejdspladsen, så der skabes en kultur, hvor også de fysiske problemstillinger opspores og håndteres tidligt - endnu bedre.

Kompetenceforløbet klæder ledere, medarbejdere og organisation på til at sætte tidlig opsporing af somatisk sygdom i system gennem et pædagogisk screenings-redskab, som kan bruges struktureret på arbejdspladsen, samtidig med at driften kører.  

Indhold:

Omdrejningspunktet for kompetenceforløbet er et screenings-redskab, som med udgangspunkt i de 12 sygeplejefaglige problemområder, kan bruges af personalet som huske- og dialogredskab til, hvilke symptomer på forskellige fysiske sygdomme, de skal holde øje med hos borgerne. Men screenings-redskabet kan ikke stå alene.

Der skal følge kompetenceudvikling og understøttende arbejdsgange med for at screenings-redskabet kommer til at leve i hele organisationen. Kompetenceforløbet hjælper således jeres organisation med at forstå screenings-redskabet, bruge det systematisk i praksis og sikre at der bliver fulgt på de problemer hos borgerne, som screenings-redskabet afdækker.  

Form:

Kompetenceforløbets form tilpasses jeres behov og ønsker, men kan eksempelvis opbygges på følgende måde: 

 • Formøde med ledelsen:
  Afklaring af formål, delmål, metoder, praktik, roller, ansvar, struktur og didaktik 
 • Dag 1: Undervisning i  
  - Baggrund, formål og mål, herunder program for og metoder i forløbet
  - SWOT-analyse og mening 
  - Screenings-redskab og arbejdsgange  
  - Hjernesmart kommunikation 
 • Træning mellem dag 1 og 2: Medarbejderne arbejder i makkerpar omkring en selvvalgt borger og træner 
  - Brug af screenings-redskab
  - Arbejdsgang og dokumentation 
  - Hjernesmart kommunikation 
 • Dag 2: Vidensdeling og læring, hvor 
  - Makkerpar fremlægger
  - Nye løsninger på arbejdsgange og handleplaner defineres 
  - Dybere gennemgang af screenings-redskabets områder
  - Der undervises i SMARTE mål og tilgangen til borger med afsæt i persontyper 
 • Træning mellem dag 2 og 3: Medarbejderne arbejder i makkerpar omkring en selvvalgt borger og træner:  
  - Brug af screenings-redskab
  - Flow i arbejdsgang og dokumentation 
  - SMARTE mål
  - Motivation af borger ved at matche persontype 
 • Dag 3:  Vidensdeling og læring, hvor 
  - Der evalueres på flow i arbejdsgang
  - Der trænes i koordinering, der styrker det tværfaglige samarbejde
  - Der i fællesskab udarbejdes en handleplan med henblik på at kvalitetssikre den yderligere implementering af en lokal struktur, der fremmer tidlig opsporing af somatisk sygdom

Underviser:

 Glennie Grønne, sygeplejerske, coach, indehaver af Konekt.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere og ledere på socialområdet. Kompetenceforløbet kan kun hjemkøbes, da formålet med kompetenceforløbet er at styrke hele organisationens indsats i forhold til tidlig opsporing af somatisk sygdom. Kompetenceforløbet skræddersyes til netop jeres organisation. 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

THLY
Chefkonsulent
Thilde Lydiksen
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen