Når service, samarbejde og myndighedsbehandling skal forenes.

Fremtidens byggesagsbehandler skal mestre nye roller – fordi du som byggesagsbehandler er en central aktør som fremtidens velfærdsinnovatør.

Som byggesagsbehandler skal du kunne navigere indenfor lovgivningens rammer og samtidig være sparrings og dialogpartner med forvaltningsloven som dit kompas.

Dette modul sætter fokus på dette spændingsfelt samtidig med, at vi går i dybden planloven og dennes kobling med byggeloven.

Vi arbejder desuden med juraen i de skønsmæssige afgørelser og konsekvenser, herunder ansvarsregler og de kommunale konsekvenser heraf.

Bemærkninger

Vi gør opmærksom på at det er et krav, at man har minimum 1½ års erfaring for at deltage i dette modul.

Da der på kurset også lægges vægt på den praktiske opgaveløsning, bedes du medbringe en bærbar PC.

Du bedes medbringe bygningsreglementet BR, byggeloven, planloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven

Uddannelsen har en overbygning:

Byggesagsbehandling - videregående, som du kan tage, når du er blevet en erfaren og habil byggesagsbehandler. Det fulde udbytte af overbygningen kræver som min. 3 års erfaring med kommunal byggesagsbehandling.

Om modul 1 og 2

Uddannelsen Byggesagsbehandleren er en grundlæggende uddannelse, hvor du får styr på det formelle grundlag for god og korrekt byggesagsbehandling.

Uddannelsen består af 2 moduler:
Byggesagsbehandling - grundlæggende (modul 1) og Byggesagsbehandling kontrol og service (modul 2). Modulerne kan tages uafhængigt af hinanden, men det anbefales at tage dem i nævnte rækkefølge.

Undervisere

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Forum for Danske Bygningsmyndigheder.

Underviserne Chefkonsulent, Juridisk koordinator Lisbet Lorenzen, Faglig koordinator Jan K. Olesen og Byggesagsbehandler Thomas G. Frydensbjerg

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale vil ikke længere blive printet og udleveret på dagen. Materiale vil kun være tilgængeligt på MitKomponent. Ønsker du materiale i printet udgave kan det tilkøbes. Prisen for ringbind med faneblad og materiale er 440 kr. ekskl. moms. 

11.695 kr.
Varighed: 3 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
14.11.2023 kl. 09:00 - 16.11.2023 kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.

Er du i målgruppen?

Kurset er for erfarne byggesagsbehandlere i kommunerne. Det er et krav at man har minimum 1½ års erfaring.

Program

Ankomst, kaffe/te og rundstykker
Velkomst/præsentation
v/ Byggesagsbehandler Thomas G. Frydensbjerg, Herning Kommune
Intro til forvaltningsretten / myndighedsrollen
v/ Chefkonsulent Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune

- Forvaltningsrettens betydning for byggesagsbehandlingen

Kaffepause
Forvaltningsret - sagsbehandlingsreglerne
v/ Chefkonsulent Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune
Frokost
Forvaltningsret - sagsbehandlingsreglerne (fortsat)
Kaffepause
Forvaltningsret - sagsbehandlingsreglerne (fortsat)
Gruppearbejde 1
Gruppearbejde - Fælles læringsopsamling
Walk and talk pause med forfriskninger
Landzoneadministration
v/ Faglig koordinator Jan K. Olesen, Aarhus Kommune
Gruppearbejde 2
Afrunding af dagen
v/ Byggesagsbehandler Thomas G. Frydensbjerg, Herning Kommune
Middag
Gruppearbejde 2 - Fælles læringsopsamling
Kobling af byggelov og planlov
v/ Chefkonsulent Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune
Kaffepaue
Kobling af byggelov og planlov (fortsat)
v/ Faglig koordinator Jan K. Olesen, Aarhus Kommune
Detailhandel
v/ Byggesagsbehandler Thomas G. Fredensbjerg, Herning Kommune
Gruppearbejde 3
Frokost
Gruppearbejde 3 (fortsat)
Gruppearbejde 3 - Fælles læringsopsamling
Forvaltningsret - Afgørelsen
v/ Chefkonsulent Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune og
Faglig koordinator, Jan K. Olesen, Aarhus Kommune
Kaffepause
Forvaltningsret - Afgørelsen (fortsat)
Walk and talk pause med forfriskninger
Gruppearbejde 4
Gruppearbejde 4 - Fælles læringsopsamling
Middag
Klage- og ansvarsregler
v/ chefkonsulent Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune

- Mulighederne for at få prøvet vores afgørelser og vores vejleding herom
- Kommunernes ansvar, når vi begår fejl og konsekvenserne af fejl.
Pause
Gruppearbejde 5
Gruppearbejde 5 - Fælles læringsopsamling
Frokost
Myndighedsrollen
v/ Byggesagsbehandler Thomas G. Frydensbjerg, Herning Kommune

v/ Byggesagsbehandler Thomas G. Frydensbjerg, Herning Kommune

- Bygningsmyndighedsrolle
- Byggelovens historie og formål
- Hvilken rolle har bygningsmyndigheden i dag
- Forhåndsdialog
- Færdigmelding
Kaffepause
Gruppearbejde 6
Gruppearbejde 6 - Fælles opsamling
Evaluering og afrunding
Tak for i dag
Ret til programændringer forbeholdes!

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke