Er du nysgerrig på, hvordan tildelingsmodeller på folkeskoleområdet kan konstrueres, så de bedst muligt understøtter din kommunes politiske og faglige visioner? Og ønsker du at blive klogere på, hvordan eksisterende modeller kan tilpasses eller hvordan en ny model kan konstrueres? Så er denne kursusdag noget for dig!

På denne kursusdag bliver du klogere på, hvilke typer af modeller, der er hensigtsmæssige i forskellige situationer, når underviserne deler ud af deres konkrete erfaringer med udvikling og konstruktion af tildelingsmodeller, der understøtter politiske og faglige visioner.   

Dit udbytte på dagen 

På dagen får du:

 • Viden om styrker og svagheder ved de forskellige tildelingsmodeller på almenområdet og specialundervisningsområdet.  

 • Kendskab til styrker og svagheder ved nuværende tildelingsmodel og samspillet med kommunens øvrige styring  

 • Inspiration til og viden om, hvordan man vælger og opbygger en effektiv tildelingsmodel 

 • Redskaber til at lægge en konkret plan for justering eller udvikling af en ny tildelingsmodel i egen kommune 

 

Indhold på kurset 

Kurset behandler følgende elementer og spørgsmål: 

 • Hvordan får man modellerne til at virke efter hensigten i praksis? 

 • Hvordan sikrer man som kommune, at lederne på området kan benytte tildelingsmodellen som et aktivt ledelses- og styringsredskab? 

 • Hvordan kobles tildelingsmodeller med kommunens øvrige styring? 

 • Hvordan får man tildelingsmodellen til at understøtte de politiske visioner og ønsker på området? 

 • Hvilke konkrete processuelle og praktiske trin sikrer en god tildelingsmodel? 

 • Hvordan får man et godt samspil mellem tildelingsmodel og demografimodel? 

 • Hvordan sikrer man en tilstrækkelig finansiering til god skoledrift på alle skoler? 

 • Hvilke tildelingsmodeller passer bedst til hvilke skolestrukturer? 

 • Hvordan kan tildelingsmodeller spille sammen med inklusionsindsatsen? 

 • Hvilken tildeling pr. skole, pr. klasse, pr. elev sikrer den mest retfærdige model? 

 • Hvordan kan socioøkonomi bygges ind i tildelingsmodellen?

 

Undervisere

Rune Schack Ahlmann, chefkonsulent i Komponent. Rune løser opgaver på skoleområdet og er særligt optaget af, hvordan god ledelse, strategisk styring og agil organisering kan sikre den høje kvalitet i kerneydelserne. Rune kender kommunerne fra sit virke som kommunal centerchef og fra mange år som rådgivende konsulent. 

 

Ida Andréa Stoltze Rasmussen, chefkonsulent i Komponent. Ida har indgående erfaring med datadrevet rådgivning og har gennem sin karriere opnået stor erfaring med dataanalyser og udvikling af dataunderstøttet styring, planlægning, ledelse og kvalitetsudvikling i kommunal kontekst.

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, elektronisk materialer og forplejning.
Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Du kan stadig blive tilmeldt efter fristens udløb, hvis der er plads på kurset.

Er du i målgruppen?

Kursusdagen henvender sig til dig, der arbejder med styring af folkeskoleområdet og som er nysgerrig på, hvordan tildelingsmodeller på folkeskoleområdet kan konstrueres. Du kan fx være økonomikonsulent, udviklingskonsulent, økonomichef eller skolechef. Det kan også være, at du har en anden titel/funktion og blot er nysgerrig på, hvordan tildelingsmodeller konstrueres.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash