På denne temadag om tildelingsmodeller folder vi paletten af dilemmaer ud.

Udbytte 

 • Viden om styrker og svagheder ved de forskellige tildelingsmodeller på almenområdet og specialundervisningsområdet.  

 • Kendskab til styrker og svagheder ved nuværende tildelingsmodel og samspillet med kommunens øvrige styring  

 • Inspiration til og viden om hvordan man vælger og opbygger en effektiv tildelingsmodel 

 • Redskaber til at lægge en konkret plan for justering eller udvikling af ny tildelingsmodel i egen kommune 

 

Indhold på kurset 

På kurset vil du som deltager blive klogere på hvilke typer af modeller, der er mest hensigtsmæssige i diverse situationer. Underviserne deler deres konkrete erfaringer med forskellige typer af tildelingsmodeller på det almene og specialundervisningsområdet.  

Kurset behandler følgende elementer og spørgsmål: 

 • Hvordan får man modellerne til at virke efter hensigten i praksis? 

 • Hvordan sikrer man som kommune, at lederne på området kan benytte tildelingsmodellen som et aktivt ledelses- og styringsredskab? 

 • Hvordan kobles tildelingsmodeller med kommunens øvrige styring? 

 • Hvordan får man tildelingsmodellen til at understøtte de politiske visioner og ønsker på området? 

 • Hvilke konkrete processuelle og praktiske trin sikrer en god tildelingsmodel? 

 • Hvordan får man et godt samspil mellem tildelingsmodel og demografimodel? 

 • Hvordan sikrer man en tilstrækkelig finansiering til god skoledrift på alle skoler? 

 • Hvilke tildelingsmodeller passer bedst til hvilke skolestrukturer? 

 • Hvordan kan tildelingsmodeller spille sammen med inklusionsindsatsen? 

 • Hvilken tildeling pr. skole, pr. klasse, pr. elev den mest retfærdige model? 

 • Hvordan kan socioøkonomi bygges ind i tildelingsmodelle

4.200 kr.
Sted og startdato
Herlev: 29. november 2023
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev
29. november 2023 kl. 9:00- 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til kommunale konsulenter, ledere, skolechefer, økonomichefer mv., med interesse for udviklingen af kommunale tildelingsmodeller på skoleområdet. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash