Kurset har til formål at give dig den juridiske opdatering på dine praktiske erfaringer og styrke din sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

Indhold

Hjælpemiddelbestemmelsen skal i dag afgrænses overfor regler på en række områder, blandt andet træning, rehabilitering, uddannelse, behandling og arbejdsmarkedet. Dertil kommer, at reglerne om frit valg får stor betydning for de krav, der stilles til dine bevillinger. Der skal angives præcise sammenhænge mellem det, du bevilger og borgerens specifikke behov for det hjælpemiddel, der kan afhjælpe en given funktionsnedsættelse.

Kurset gennemgår:

  • Sagsbehandlingsreglerne

  • Klageregler og procedure

  • Servicelovens §§ 112 og 113

  • De konkrete bevillingskrav

  • Forbrugsgodebestemmelsens særlige krav og rettigheder

  • Reglerne om frit valg

  • Afgrænsningen til anden lovgivning (merudgifter, sundhedsområdet, træning/rehabilitering, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet)

  • Intentionerne bag lovgivningen om bevilling af kropsbårne/personlige hjælpemidler.

Kurset omfatter ikke bevilling af genbrugshjælpemidler.

Tidligere kursist udtaler "Ualmindelig dygtig. Utroligt, at Anita spænder så hvidt - både juridisk og arbejdsområderne indenfor §112. Jeg har fået nogle rigtige gode ting med hjem og kan bruge det faglige indhold i kurset i min arbejdshverdag."

6.975 kr.
Sted og startdato
Odense: 7. november 2022
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
07.11.2022 kl. 10:00 - 08.11.2022 kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Målgruppen er kommunale sagsbehandlere, terapeuter og andre faggrupper, der arbejder med sagsbehandling af hjælpemidler. Målgruppen er begyndere og let øvede.

Program

Ankomst og morgenmad
Velkomst
Udvalgte dele af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Persondataloven og Retssikkerhedsloven
Frokost
Fokus på metodisk tilgang og afklaring af funktionsevne, ”væsentlighedskriterierne” og sektoransvar
Eftermiddagens program med Anita Klindt - fortsat
Middag
Morgenmad
Gennemgang af bekendtgørelsen og forbrugsgodereglerne
Frokost
Sektorafgrænsning – hjælp til metodisk tilgang
Gennemgang af udvalgte sektorer, der kan få indflydelse på bevilling af hjælpemidler
Evaluering
Kursus slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke