Kurset har til formål at give dig et stærkt juridisk fundament i dit daglige arbejde med behandling af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler. Dit kendskab til lovgivningen, både sagsbehandlingsreglerne og § 112, skal fungere som et stillads du kan læne dig op ad når du afdækker den enkelte ansøgers behov for kompensation og indhenter oplysninger, der kan hjælpe dig med at belyse om en bevilling vil give borgeren en væsentlig afhjælpning af funktionsnedsættelsen samt en væsentlig lettelse i dagligdagen.

Indhold

Kurset er bygget op omkring den praktiske sagsbehandling af en ansøgning om et kropsbårent hjælpemiddel. Du får viden om de krav der stilles til myndighedens behandling af sagen fra modtagelse af ansøgningen til afgørelsen skrives.
Vi ser på kravene til indholdet i dine notater og afgørelser, samt borgerens rettigheder og pligter. Bevillingskriterier i § 112 gennemgås med brug af Ankestyrelsens principafgørelser og du får redskaber du kan læne dig op ad, når du skal indhente oplysninger og senere foretage en faglig vurdering af om borgeren: er borgeren i personkredsen, opnår væsentlig afhjælpning og væsentlig lettelse og hvordan vælges det rette produkt.


Kurset indeholder også en gennemgang af de afgrænsninger til andre sektorer der oftest er relevante for medarbejdere, der arbejder med ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler.
Flg. områder indgår i gennemgangen af sektoransvar:
- behandlingsredskaber, træningsredskaber, APV-produkter, arbejdsrelateret hjælpemiddel og merudgifter.

Ny lovgivning, Serviceloven § 117A: ”hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom” indgår i kurset med fokus på målgruppe og borgers ret til bl.a. udlevering af udvalgte hjælpemidler, herunder kropsbårne, til samlet værdi af kr. 39.750

Kurset gennemgår:

  • Sagsbehandlingsreglerne

  • Klageregler og procedure

  • Intentionerne bag lovgivningen om bevilling af kropsbårne/personlige hjælpemidler

  • Servicelovens §§ 112 og 113

  • De konkrete bevillingskrav

  • Principperne ”samme alder og samme livssituation” og ”Individuel og konkret vurdering”

  • Forbrugsgodebestemmelsens særlige krav og rettigheder

  • Reglerne om frit valg

  • Afgrænsningen til anden lovgivning (, sundhedsområdet, træning/rehabilitering, APV, kompensationsloven og merudgifter)

  • Kort orientering om forsikringssager 

Kursusdagene vil veksle mellem oplæg, øvelser, drøftelser og inddragelse af Ankestyrelsens principafgørelser, som vi i fællesskab gennemgår med fokus på generel brug af principafgørelser i den daglige sagsbehandling.

Kurset omfatter ikke bevilling af genbrugshjælpemidler.

Underviser

Kursets underviser er Anita Klindt, cand.jur. Anita Klindt er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991.

Tidligere kursist udtaler "Ualmindelig dygtig. Utroligt, at Anita spænder så hvidt - både juridisk og arbejdsområderne indenfor §112. Jeg har fået nogle rigtige gode ting med hjem og kan bruge det faglige indhold i kurset i min arbejdshverdag."

7.100 kr.
Sted og startdato
Odense: 10. juni 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
10. juni kl. 8.30 - 11. juni 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Målgruppen er kommunale sagsbehandlere, terapeuter og andre faggrupper, der arbejder med sagsbehandling af hjælpemidler. Målgruppen er begyndere og let øvede.

Program

Morgenmad
Der vil i løbet af dagen være indlagt naturlige pauser.
Velkomst
Udvalgte dele af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Persondataloven og Retssikkerhedsloven
Frokost
§112
Lovens intentioner, afklaring af personkreds - brug af lægelige oplysninger og vurdering af funktionsevne,

"Væsentlighedskriterierne"

Samme alder og samme livssiuation
Opsamling på eftermiddagens program
Middag
Morgenmad
Der vil i løbet af dagen være indlagt naturlige pauser.
Valg af produkt
Reglerne om "Frit valg" og § 113 forbrugsgodereglerne
Frokost
Ny lov: Serviceloven § 117A: hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom
Sektorafgrænsning – hjælp til metodisk tilgang
Gennemgang af udvalgte sektorer, der kan få indflydelse på bevilling af hjælpemidler
Evaluering
Kursus slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke