Fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag – og i overgangen til voksenlivet

Hjælpemidler til børn og unge med handicap skal, som udgangspunkt, bevilges efter samme bestemmelser som til voksne. Alligevel kræver det andre overvejelser at træffe afgørelse om en ansøgning på et hjælpemiddel, når ansøger er barn eller ung.

Kurset giver dig en grundig gennemgang af SEL §§ 112 og 113. Vi sætter bl.a. fokus på samarbejdet med barnet/den unge samt forældrene – dels i situationer, hvor den unge selv er i stand til at indgå i samarbejdet, dels i situationer, hvor den unge ikke har evne til at indgå som samarbejdspartner i sagsbehandlingen.

Forberedelse af overgangen fra barn til voksen og ny lovgivningen på området, SEL § 19A, indgår i kurset, med fokus på den nye lovs indhold og krav til tværfagligt samarbejde, sammenhængende indsatser og understøttelse af den unges ønsker til livet som voksen.

Ankestyrelsens praksis, servicelovens formålsbestemmelser og det overordnede krav om, at børn og unge med handicap, videst muligt, skal kunne leve som andre børn, stiller store krav til tvær- og flerfagligt samarbejde, når en ansøgning skal behandles. Det ligger som en del af lovens krav til dig som sagsbehandler, at du har en aktuel og ajourført viden om, hvordan børn og unge lever deres liv i dag. Samtidig skal du have indsigt i en lang række love udover Serviceloven for at kunne opfylde lovens krav om, at sektoransvaret er fuldt afklaret inden der træffes afgørelse.

Vi sætter på dagen fokus på snitflader og afgræsninger mellem hjælpemiddelbestemmelsen § 112 (og § 113) samt de mange andre lovområder, der kan være forpligtede til at stille hjælpemidler til rådighed. Konkrete eksempler, dine egne erfaringer samt Ankestyrelsens principafgørelser indgår løbende i dagens gennemgang.

Få en grundig gennemgang af SEL §§ 112 og 113, uddybet dit kendskab til snitflader og afgrænsning til anden lovgivning, herunder udvidet kendskab til brug af forsikringsselskabernes forpligtelser til at dække udgifter til reparation, fornyelse og førstegangsbevilling af hjælpemidler, samt ajourføring ift. Ankestyrelsens afgørelser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Cand. jur. Anita Klindt, Klindt Consult.

2.995 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 3. november 2022
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
03.11.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til dig, der har minimum et par års praktisk erfaring med at bevilge hjælpemidler og som ønsker at blive klædt godt på til at sagsbehandle ansøgninger om hjælpemidler til børn og unge.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Gennemgang af §§ 112 og 113

Personkredsen, indhentning og brug af oplysninger fra parten og andre end parten

Den faglige analyse og vurdering: Væsentlig afhjælpning af funktionsnedsættelsen, væsentlig lettelse af dagligdagen

Valg af produkt: Bedst egnet og billigst, frit valg, forbrugsgoder
Frokostpause
Sektoransvaret

Hjælpemidler kan og skal bevilges mange steder, når et barn eller ungt menneske med handicap skal fungere i en dagligdag så normal, uafhængig og selvstændig som mulig:

Sundhedsloven - forebyggelse og (genop)træning

Dagtilbud basisinventar

Folkeskoleloven - hjælpemidler til brug i undervisning

Merudgifterne SEL § 41 - leg og fritid

Beskæftigelsesloven (1517 år) - på arbejdsmarkedet

Lov om specialundervisning for voksne (til de unge, der er gået ud af folkeskolen og er under 18 år)

Forsikringsselskaberne - bl.a. erstatning af ødelagt hjælpemiddel, hjælpemiddel til (genop)træning eller første bevilling af hjælpemiddel
Opsamling og evaluering
Kurset slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted