Fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag – og i overgangen til voksenlivet

Hjælpemidler til børn og unge med handicap skal, som udgangspunkt, bevilges efter samme bestemmelser som til voksne. Alligevel kræver det andre overvejelser at træffe afgørelse om en ansøgning på et hjælpemiddel, når ansøger er barn eller ung.

Kurset giver dig en grundig gennemgang af SEL §§ 112 og 113. Vi sætter bl.a. fokus på samarbejdet med barnet/den unge samt forældrene – dels i situationer, hvor den unge selv er i stand til at indgå i samarbejdet, dels i situationer, hvor den unge ikke har evne til at indgå som samarbejdspartner i sagsbehandlingen.

Forberedelse af overgangen fra barn til voksen og ny lovgivningen på området, SEL § 19A, indgår i kurset, med fokus på den nye lovs indhold og krav til tværfagligt samarbejde, sammenhængende indsatser og understøttelse af den unges ønsker til livet som voksen.

Ankestyrelsens praksis, servicelovens formålsbestemmelser og det overordnede krav om, at børn og unge med handicap, videst muligt, skal kunne leve som andre børn, stiller store krav til tvær- og flerfagligt samarbejde, når en ansøgning skal behandles. Det ligger som en del af lovens krav til dig som sagsbehandler, at du har en aktuel og ajourført viden om, hvordan børn og unge lever deres liv i dag. Samtidig skal du have indsigt i en lang række love udover Serviceloven for at kunne opfylde lovens krav om, at sektoransvaret er fuldt afklaret inden der træffes afgørelse.

Vi sætter på dagen fokus på snitflader og afgræsninger mellem hjælpemiddelbestemmelsen § 112 (og § 113) samt de mange andre lovområder, der kan være forpligtede til at stille hjælpemidler til rådighed. Konkrete eksempler, dine egne erfaringer samt Ankestyrelsens principafgørelser indgår løbende i dagens gennemgang.

Få en grundig gennemgang af SEL §§ 112 og 113, uddybet dit kendskab til snitflader og afgrænsning til anden lovgivning, herunder udvidet kendskab til brug af forsikringsselskabernes forpligtelser til at dække udgifter til reparation, fornyelse og førstegangsbevilling af hjælpemidler, samt ajourføring ift. Ankestyrelsens afgørelser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Cand. jur. Anita Klindt, Klindt Consult.

3.300 kr.
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
10.05.2023 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning og materialer. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til dig, der har minimum et par års praktisk erfaring med at bevilge hjælpemidler og som ønsker at blive klædt godt på til at sagsbehandle ansøgninger om hjælpemidler til børn og unge.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator | På orlov
Lene Sloth Jørgensen