Har du styr på alle nye lovgivningsmæssige detaljer i samspillet mellem Barnets lov, hjælpemidler, bil og boligindretning? Ved du hvad det betyder for sagsbehandlingen og samarbejdet med barn og forældre? Det kan du få viden om på dette kursus!

Barnets lov gælder for alle børn – også børn med funktionsnedsættelser. Det er lovens intention, at børn og unge med særlige behov skal opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 

Barnet eller den unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal støttes i at indgå i egen sag, støttes i at give udtryk for egne holdninger og ønsker og myndigheden har pligt til at sikre, at barnet eller den unge får indflydelse på de valg der træffes omkring støtte og kompensation. 
Barnet og den unge skal have indflydelse i den konkrete sag og myndigheden skal medvirke til at klæde barnet og den unge på til et voksenliv, hvor kontakt med myndigheden vil være et vilkår livet igennem. Myndigheden skal sikre, at barnet og den unge informeres om sine rettigheder og kan gøre brug af dem og myndigheden skal tage ansvar for, at barnet og den unge, uanset fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, inddrages i egen sag via dialog og samarbejde. 

Målet med kurset er, at skabe viden om og forståelse for barnets lov, intentionerne med loven og udvikle kompetencer til at anvende loven i praksis. 

Du vil på kurset lære om:

  • Det tidsvarede børnesyn
  • De væsentlige ændringer der følger med barnets lov, herunder nye begreber
  • Børn og unges nye rettigheder og partsstatus
  • Inddragelse af børn og unge, hvornår og hvordan
  • Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse
  • Dynamisk sagsflow med aktiv inddragelse af barn og forældre
  • Tydelige faglige vurderinger
  • Barnets plan/ungeplanen – den aktive brug af handleplaner
  • Afgørelser - også med fokus på barnets perspektiv
  • Opfølgning

På kurset får du også viden og inspiration fra andre dygtige kollegaer i andre kommuner, som har samme mission som dig ”at blive dygtig til at lave god og inddragende sagsbehandling inden for hjælpemidler, bil og boligindretning”.

Underviser

Anita Klindt, Cand. jur. med mere end 25 års erfaring inden for socialområdet  i bred forstand vil gennemgå Barnets Lov og afdække de dele af lovgivningen, der adskiller sig fra nuværende lovgivning samt kræver særlig opmærksomhed hos myndigheden fremover.   

3.300 kr.
Sted og startdato
Herlev: 9. oktober 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Herlev
Lyskær 3 ef, 1. sal,
2730 Herlev
9. oktober 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og inkl. materiale og forplejning.
Er du i målgruppen?

Myndighedssagsbehandlere, der arbejder med udsatte børn og deres familier

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen