Kurset har til formål at give dig mulighed for at arbejde i dybden med de juridiske finesser på hjælpemiddelområdet og udvider dit kendskab til reglerne i andre sektorer, der kan bevilge hjælpemidler.

Indhold

Kurset har til formål at give dig, der har mere end 3 års erhvervserfaring, mulighed for at arbejde i dybden med de juridiske finesser på hjælpemiddelområdet og udvide dit kendskab til reglerne i andre sektorer, der kan bevilge hjælpemidler.

Hjælpemiddelbestemmelsen skal tolkes i samspil med de justeringer, der er i samfundet i almindelighed og andre regelsæt i særdeleshed. Der er øget fokus på borgerens muligheder for at træne, mestre egen situation og ikke mindst muligheden for at være en del af arbejdsmarkedet samt være aktiv forældre i børnenes liv. Sund levevis, motion og alment ændrede forventninger til ”det gode liv” danner grundlag for udfordringer i sagsbehandlingen.

Kurset gennemgår:

  • Servicelovens formålsbestemmelse §§ 1, 11 og 81 – generelt om formål og intentioner - særligt om intentionerne bag lovgivningen om bevilling af kropsbårne/personlige hjælpemidler
  • Servicelovens §§ 112 og 113 med fokus på dokumentationskrav og Ankestyrelsens praksis
  • De konkrete bevillingskrav med udgangspunkt i Ankestyrelsens afgørelser
  • Forbrugsgodebestemmelsen med fokus på ”standard” produkter, beregning af egenbetaling og fordeling af udgifter mellem borger og myndighed efter bevilling.
  • Reglerne om frit valg
  • Afgrænsningen til anden lovgivning (merudgifter, sundhedsområdet, træning/rehabilitering, uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet), herunder eksempler på systematik i opbygning af afgørelser, hvor sektoransvar har afgørende betydning.

Underviser

Kursets underviser er Anita Klindt, cand.jur. Anita Klindt er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991.

Tidligere kursister udtaler:
"Vi har fået masser at gode ting med hjem. Rigtig meget godt at arbejde videre med på arbejdspladsen"
"Synes det er fantastisk at få input på alt det nye, og få opfrisket loven ikke mindst, selvom jeg har arbejdet med hjælpemidler i en del år. Dejligt med underviser, der er hjemme i stoffet"

6.895 kr.
Sted og startdato
Odense: 19. september 2022
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
19.09.2022 kl. 10:00 - 20.09.2022 kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Målgruppen er kommunale sagsbehandlere, terapeuter og andre faggrupper, der arbejder med sagsbehandling af hjælpemidler. Du skal mindst have 3 års erfaring inden for området.

Program

Ankomst og morgenmad
Velkomst
Udvalgte dele af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Persondataloven og Retssikkerhedslov
Frokost
Fokus på metodisk tilgang og afklaring af funktionsevne, ”væsentlighedskriterierne” og sektoransvar
Eftermiddagens program med Anita Klindt - fortsat
Middag
Morgenmad
Gennemgang af bekendtgørelsen og forbrugsgodereglerne
Frokost
Sektorafgrænsning – hjælp til metodisk tilgang
Gennemgang af udvalgte sektorer, der kan få indflydelse på bevilling af hjælpemidler
Evaluering og uddeling af bevis
Kurset slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke