Du får mulighed for at arbejde i dybden med de juridiske finesser, de særlige udfordringer og den nødvendige afgrænsning på hjælpemiddelområdet. Kurset udvider dit kendskab til reglerne i andre sektorer, der kan bevilge og betale for hjælpemidler. Nye Principafgørelser, relevante ombudsmandsudtalelser og ikke mindst tendenser i tiden er en del af indholdet i todageskurset.

Indhold

Kurset har til formål at give dig, der har mere end 3 års erhvervserfaring, mulighed for at arbejde dig endnu mere i dybden med de udfordringer du møder i behandling af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler.  Der vil være fokus på udfordringer knyttet til konkret sagsbehandling og udfordringer knyttet til ansøgning om nye produkter/produktudvikling.
Ankestyrelsens principafgørelser danner grundlag for en grundig gennemgang af sektoransvaret og sammenholdes med Ombudsmandens udtalelser. Resultater af analyser med betydning for den daglige sagsbehandling inddrages og tidens strømninger, f.eks. øget fokus på borgerinddragelse og den juridiske konsekvens, indgår i kurset.

Hjælpemiddelbestemmelsen skal tolkes i samspil med de justeringer, der er i samfundet i almindelighed og andre regelsæt i særdeleshed. Der er øget fokus på borgerens muligheder for at træne, mestre egen situation og ikke mindst muligheden for at være en del af arbejdsmarkedet samt være aktiv forældre i børnenes liv. Sund levevis, motion og alment ændrede forventninger til ”det gode liv” danner grundlag for udfordringer i sagsbehandlingen.

Ny lovgivning, Serviceloven § 117A: ”hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom” indgår i kurset med fokus på målgruppe og borgers ret til bl.a. udlevering af udvalgte hjælpemidler, herunder kropsbårne, til samlet værdi af kr. 39.750

Kurset gennemgår:

 • Servicelovens formålsbestemmelse §§ 1, 11 og 81 sammenholdes med den nye definition af rehabilitering og princippet om ”samme alder og samme livssituation”
   
 • Servicelovens §§ 112 fokus på dokumentationskrav og Ankestyrelsens praksis, herunder brug af lægelige oplysninger
   
 • Udvalgte sagsbehandlingsregler: notatpligten, vejledningspligten og myndighedens pligt til at begrunde de krav, der stilles til borgeren (Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven)
   
 • Valg af produkt – herunder bevilling af produkter, der er nye på markedet
   
 • Afgrænsning til leverandøraftaler og serviceniveau i samspil med ”individuel og konkret vurdering
   
 • Forbrugsgodebestemmelsen som særskilt del af sagsbehandlingen og tilhørende krav til dokumentation og faglig vurdering
   
 • Reglerne om frit valg – fokus på bevillingsperiode og prisfastsættelse på bevilget produkt
   
 • Afgrænsningen til andre sektorer
  • Behandlingsredskaber: fokus på dokumentationskrav og vejledningspligten

  • Arbejdsmarkedet – både ift APV og hjælpemidler, der skal anvendes ved udførelse af konkrete arbejdsopgaver

  • Merudgifter – særligt med fokus på afgrænsning mellem ”fritidsaktivitet” og ”livsstil”

Kurset vil bestå af oplæg, øvelser og drøftelser af fastsatte emner og egne erfaringer

Underviser

Kursets underviser er Anita Klindt, cand.jur. Anita Klindt er en kendt og vellidt underviser med juridisk baggrund på socialområdet, som hun har beskæftiget sig med siden 1991.

Tidligere kursister udtaler:
"Vi har fået masser at gode ting med hjem. Rigtig meget godt at arbejde videre med på arbejdspladsen"
"Synes det er fantastisk at få input på alt det nye, og få opfrisket loven ikke mindst, selvom jeg har arbejdet med hjælpemidler i en del år. Dejligt med underviser, der er hjemme i stoffet"

 

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Målgruppen er kommunale sagsbehandlere, terapeuter og andre faggrupper, der arbejder med sagsbehandling af hjælpemidler. Du skal mindst have 3 års erfaring inden for området.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke