På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis, så du kan træffe de rigtige afgørelser i sagerne om § 116-området - til gavn for borgere og din kommune

I en konstant vekselvirkning mellem teori og praksis får du værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut samt indblik i det øgede behov for tvær- og flerfaglig sagsbehandling.

Formålet er at give kursisterne opdateret, praksisnær viden om gældende lovgivning, og hvordan anvendelsen af terapeutfaglige systematikker, metoder og redskaber kan benyttes til at sikre den nødvendige oplysning og dokumentation i sagerne. Kurset giver både konkrete videns- og handlekompetencer i forhold til boligsagsbehandling og er det eneste kursus med en stærk kombination af socialfaglig, juridisk forståelse og ergoterapeutisk praksistilgang. Det giver mulighed for at komme hele vejen rundt om sagsbehandlings- og terapeutfagligheden.


Relevante dele af Barnets Lov, særligt med fokus på barnets/den unges partsrettigheder og myndighedens pligt til at sikre aktiv inddragelse i sagsforløbet samt Serviceloven § 117A: ”hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom” indgår i kurset.

 • Kendskab til personkreds i stykke 1 og 4 - ligheder og forskelle
 • Få styr på boligsagens faser ud fra procesmodel CPPF (Canadian Practice Process Framework)
 • Redskaber til vurdering af funktionsevne og lovens krav til dokumentation
 • Aktivitets- og funktionsanalyse
 • Hvad er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet
 • Sondring mellem begrebet "mur- og nagelfaste genstande" og sædvanligt indbo (Begreb i Serviceloven § 112)
 • Frit-valg-ordningen og ”pose-penge-løsning”
 • Samspillet mellem udgiftens størrelse og den samlede nytte af en større indretning
 • Anvendelse i praksis af § 116, stk. 4 - samme analyse men en anden type bevilling
 • Støtte til flytning til lejebolig
 • Støtte til flytning til ejerbolig (inkl. gennemgang af krav til borgers økonomi, betalingsevne og lånemuligheder)
 • Optagelse af pant
 • Bygningsreglementet, målkrav, vurdering af løsningsmuligheder
 • Pavillonløsninger
 • Gråzoner, etiske dilemmaer (moderne levevis-dine/mine/vores børn), terminale borgere, bariatriske borgere, arbejdsmiljø, bygherreproblematikken, velfærdsteknologi

Udbytte - det kan du efter kurset

 • Ajourføre eksisterende viden
 • Du er opkvalificeret i forhold til planlægning og struktur i arbejdet med boligsager
 • Du har øget fokus på faktisk og praktisk inddragelse af borgeren for bedre løsninger
 • Du er en bedre sagsbehandler på området

Tilrettelæggelse

Undervisningen skifter mellem oplæg som ”tavleundervisning”, gruppearbejde og inddragelse af kursisternes egne eksempler og cases. Der er på dagene to kompetente og erfarne undervisere, der løbende spiller sammen med hinanden og kursisterne og sikrer kvaliteten af læring.

Undervisere

Anita Klindt, cand.jur.
Anita er specialist i servicelovens område og underviser ofte kommunalt ansatte, og bl.a. derfor har hun en stor indsigt i, hvad der rører sig ”derude”. En viden, hun benytter til at gøre sin undervisning relevant og højaktuel til hver en tid.

Christina Juul, ergoterapeut og visitator af hjælpemidler i Greve Kommune.
Christina har arbejdet med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, siden hun blev uddannet som ergoterapeut i 1999 og har sideløbende undervist på Ergoterapeut-uddannelsen og efteruddannelseskurser. Christina har fokus på systematikker, redskaber og metoder til vurdering af funktionsevne samt vidensdeling og samarbejde på tværs af organisation og paragraffer.

7.295 kr.
Sted og startdato
Odense: 22. april 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
22. april kl. 8.30 - 23. april 2024 kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, forplejning og materialer. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Hvis det ikke bliver muligt at mødes fysisk, vil undervisningen foregå online samme dage. I så fald indretter vi naturligvis undervisningen, så du får optimalt fagligt udbytte alligevel. Vi sikrer pauser i løbet af dagen, og du kan stadig stille spørgsmål, deltage i gruppearbejde og være i dialog med underviseren og de andre kursister.

Er du i målgruppen?

 

Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter med minimum ½ års praktisk sagsbehandlererfaring.

Program

Morgenmad
Modeller, metoder, redskaber og systematikker - Handlingspunkt 1-4, inspireret af CPPF
Handlingspunkt 1 - Indgang/påbegynde
Ansøgning og sagsbehandlingstid
Handlingspunkt 2 - Klargøring
- Generelt om sagsbehandling
- Dokumentationskrav
- Oplysningsgrundlag
- Notatpligt
- Helhedsorienteret sagsbehandling
- Træning, mestring og rehabilitering
- Handleplan og helhedsorienteret plan
- Formålsbestemmelser
- Barnets lov
- Medvirkensret og borgerinddragelse
- Sagsbehandlingstider
- Lovgivning, serviceniveau og økonomi
- Personkreds
- Nødvendig indretning
- Boligbegrebet
Handlingspunkt 3 - Undersøge og vurdere
- Redskaber/systematikker til undersøgelse/analyse, herunder ICF, Fælles sprog 3 og ADL-taxonomi
- Aktivitets- og funktionsanalyse
- Kravspecifikation
- Pladskrav
- Nytteværdi
- Drift, reparationer, vedligehold, istandsættelse
- Samspil med andre ordninger
- Forsikringssager
- Retablering
- Regler for byggeri
- Flytning
Tak for i dag - vi ses i morgen
Morgenmad
Opsamling af gårsdagens gennemgang
Handlingspunkt 3 – Undersøge og vurdere (fortsat)
- Boligskift efter § 116 stk. 4 - personkreds
- Flytning til lejebolig
- Støtte til køb af ejerbolig
- oplysninger af betydning for valg af bolig
- ansøgers økonomi og lånemuligheder
- Afgørelsens indhold
Handlingspunkt 4 – Enes med borger om målsætning og plan
- Boligens størrelse og funktioner
- Nødvendig? Plads og indretning (eksempler på principafgørelser)
- Afgørelse
- Økonomi
Handlingspunkt 5 – Implementere plan
- Praktisk afprøvning
- Pavilloner
- Ramper
- Tildelingskriterier
- Pris på boligindretningen
- Afgørelse
- Frit valg
- "Pose penge" løsning
- Bygherre
- Pant
Handlingspunkt 6 – Holde øje med/modificere
- Opfølgning på byggeri
- Opfølgning på boligindretningens anvendelighed
- Årlig opfølgning - børn
Handlingspunkt 7 – Evaluere resultatet
- Redskaber til evaluering
Handlingspunkt 8 – Udgang/afslutte
Opsamling
"Sidste chance" for spørgsmål /refleksion

Fælles drøftelse af, hvordan man indarbejder sin nye viden i det daglige arbejde. Hvad skal kursisterne hjem og arbejde videre med og hvordan?
Tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke