På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis.

I en konstant vekselvirkning mellem teori og praksis får du værktøjer til at løse hverdagens udfordringer i sagsbehandlingen fra start til slut samt indblik i det øgede behov for tvær- og flerfaglig sagsbehandling.

Formålet er at give kursisterne opdateret, praksisnær viden om gældende lovgivning, og hvordan anvendelse af terapeutfaglige systematikker, metoder og redskaber kan benyttes til at sikre den nødvendige oplysning og dokumentation i sagerne. Kurset giver både konkrete videns- og handlekompetencer i forhold til boligsagsbehandling og er det eneste kursus med en stærk kombination af socialfaglig, juridisk forståelse og ergoterapeutisk praksistilgang, og det giver mulighed for at komme hele vejen rundt om sagsbehandlings- og terapeutfagligheden.

 • Kendskab til personkreds i stykke 1 og 4
 • Få styr på boligsagens faser ud fra procesmodel CPPF (Canadian Practice Process Framework)
 • Redskaber til vurdering af funktionsevne og lovens krav til dokumentation
 • Aktivitets og funktionsanalyse
 • Hvad er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet
 • Frit-valg-ordningen og ”pose-penge-løsning”
 • Optagelse af pant
 • Bygningsreglementet, målkrav, vurdering af løsningsmuligheder
 • Pavillonløsninger
 • Gråzoner, etiske dilemmaer (moderne levevis-dine/mine/vores børn), terminale borgere, bariatriske borgere, arbejdsmiljø, bygherreproblematikken, velfærdsteknologi
 • Generelt tværfagligt samarbejde

Læringsmål

 • Ajourføre eksisterende viden
 • Opkvalificering i forhold til planlægning og struktur i arbejdet med boligsager
 • Øget fokus på faktisk og praktisk inddragelse af borgeren
 • Bedre sagsbehandling på området

Tilrettelæggelse

Undervisningen skifter mellem oplæg som ”tavleundervisning”, gruppearbejde og inddragelse af kursisternes egne eksempler og cases. Der er på dagene to kompetente og erfarne undervisere, der løbende spiller sammen med hinanden og kursisterne og sikrer kvaliteten af læring.

Undervisere

Anita Klindt, cand.jur. Anita er specialist i servicelovens område og underviser ofte kommunalt ansatte, og bl.a. derfor har hun en stor indsigt i, hvad der rører sig ”derude”. En viden, hun benytter til at gøre sin undervisning relevant og højaktuel til hver en tid.

Christina Juul, ergoterapeut og visitator af hjælpemidler i Greve Kommune.
Christina har arbejdet med bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, siden hun blev uddannet som ergoterapeut i 1999 og har sideløbende undervist på Ergoterapeut-uddannelsen og efteruddannelseskurser. Christina har fokus på systematikker, redskaber og metoder til vurdering af funktionsevne samt vidensdeling og samarbejde på tværs af organisation og paragraffer.

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, forplejning og materialer. Forløbet er et eksternat. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Hvis det ikke bliver muligt at mødes fysisk, vil undervisningen foregå online samme dage. I så fald indretter vi naturligvis undervisningen, så du får optimalt fagligt udbytte alligevel. Vi sikrer pauser i løbet af dagen, og du kan stadig stille spørgsmål, deltage i gruppearbejde og være i dialog med underviseren og de andre kursister.
Er du i målgruppen?

 

Visitatorer og sagsbehandlende terapeuter med minimum ½ års praktisk sagsbehandlererfaring.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen