Økonomidirektørforeningen har igen i år fornøjelsen af at invitere medlemmer, samarbejdspartnere og udvalgte leverandører til årsmøde.

Temaet på årsmødet 2024 er nationale styringstendenser og kommunaløkonomisk styring i en tid med nationale forandringer. 

De fleste kommunale velfærdsområder er under forandring. Frisættelse, regelforenkling og afbureaukratisering er nogle af de nøglebegreber, der ofte nævnes. Fælles for initiativerne er, at de kommer til at have en væsentlig indvirkning på den økonomiske styring i kommunerne. 

Samtidig er der også internationale faktorer, der spiller ind, såsom EU’s udvikling og valget i USA, som også kan få konsekvenser for kommunernes økonomiske prioriteringer.

Det er temaerne på Økonomidirektørforeningens årsmøde 2024, hvor vi fokuserer på, hvordan disse mange ændringer påvirker kommunernes økonomiske styring. Du kan blandet andet opleve disse oplæg:

  • 'Status på dansk økonomi' ved Mette Ejrnæs, professor ved Københavns Universitet og medlem af De Økonomiske Råds formandskab
  • 'Afbureaukratisering og frisættelse: Det paradoksale parløb mellem styring og frihed', ved Klaus Majgaard, Ph.d. og rådgiver i offentlig ledelse og styring
  • 'Perspektiver på kommende ændringer på beskæftigelsesområdet' ved Jens Erik Zebis, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Oplæg og debat om budgetstyring og investeringstænkning på det specialiserede socialområde, hvor du blandt andet kommer til at høre: Karsten Storgaard Bjerre, Ph.d. og chefkonsulent i Komponent og Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden samt Tom Ahmt, kommunaldirektør i Aabenraa Kommune og Erik Kaastrup Hansen, direktør for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 
  • Tidens største politiske dilemmaer ved Michael Kristiansen, kommunikationsrådgiver, tv-vært og tidligere spindoktor
  • Og endelig vil Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske og Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa bidrage med internale perspektiver og betydningen heraf for kommunernes økonomiske styring. 

Derudover bliver der naturligvis tid til netværk med relevante leverandører og gode kollegaer fra hele landet. 

Årsmødet styres vanen tro af Nynne Bjerre Christensen.

Vi glæder os til at se dig i Kolding.

// ØDF’s bestyrelse

 

5.500 kr.
Sted og startdato
Kolding: 28. november 2024
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
28. november kl. 9.00 - 29. november 2024 kl. 12.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Pris pr. deltager, medlemmer: 5.500 kr. ekskl. moms. 
Pris pr. deltager, samarbejdsparter: 6.500 ekskl. moms. 
Pris pr. deltager, øvrige: 7.500 ekskl. moms.

 

Dag 1 - den 28. november

Læs mere Læs mindre

09.00    Ankomst og morgenmad

09.40    Velkomst og rammesætning af årsmødet 
// Eddie Dydensborg, formand for ØDF og økonomidirektør, Aarhus Kommune
// Nynne Bjerre Christensen, konferencier

09.50    Status på dansk økonomi 2024
// Mette Ejrnæs, professor ved Københavns Universitet og medlem af De Økonomiske Råds formandskab

10.40    Fra folketing til forvaltning: Reformer, -udspil, kommissioner og nationalpolitiske vinde
I oplægget vil Altingets politiske redaktør Esben Schjørring belyse de aktuelle reformer, reformudspil, kommissioner og politiske vinde fra Christiansborg, der påvirker kommunerne. Esben tager temperaturen på Folketingets beslutninger og deres indflydelse på lokale beslutningstagere samt de konsekvenser, det har for borgerne.

// Esben Schjørring, politisk redaktør på Altinget

11.25    Pause

11.45    Afbureaukratisering og frisættelse: Det paradoksale parløb mellem styring og frihed
I den offentlige styring tales der med mange stemmer. På den ene side loves der frisættelse. Og på den anden leder frisættelsen til nye former for styring. Det kan forekomme paradoksalt, men det er også en dynamik, der driver udviklingen af offentlig organisering og styring. Oplægget kortlægger dynamikken i vekselspillet mellem frihed og styring – og udpeger, hvordan vi kan bruge denne dynamik til at skabe en mere vedkommende og virkningsfuld styring.

// Klaus Majgaard, cand.scient.adm., Ph.d. og rådgiver i offentlig ledelse og styring

12.30    Frokost

13.30   Opdateres
    
13.50   Værdiskabelse gennem budgetter på det specialiserede socialområde 
Styringsudfordringerne og frustrationerne er store i kommunerne på det specialiserede socialområde. I mange kommuner er det mere reglen end undtagelsen, at budgetterne overskrides. Er budgetterne ved at miste deres troværdighed og værdi? Hvordan kan kommunerne sætte ind med en mere konstruktiv, realistisk og fremtidsorienteret styring på området? 

Karsten Storgaard Bjerre har forsket i kommunernes styring af det specialiserede socialområde ud fra et investeringsperspektiv. Med dette afsæt har han en række bud på, hvordan vi får genskabt en situation, hvor budgetterne spiller en meningsfuld rolle - uanset om man som kommune skal investere eller spare.

I oplægget vil direktør fra Bikubenfonden Søren Kaare-Andersen ydermere give sit bud på, hvordan en investeringstankegang i kommunerne kan bane vejen til at skabe varig social forandring. Søren Kaare-Andersen mener, at der er brug for et opgør med den traditionelle styring, og han har derfor igangsat et projekt, der vil transformere den kommunale styring i samarbejde med kommunerne, så de kommunale budgetprocesser suppleres med et investeringsperspektiv.


// Karsten Storgaard Bjerre, Ph.d. og chefkonsulent i Komponent og Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden

14.25    Dialog om budgetstyring og investeringstænkning på det specialiserede socialområde – muligheder og begrænsninger

// Tom Ahmt, kommunaldirektør i Aabenraa Kommune
// Erik Kaastrup Hansen, direktør for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
// Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden
// Karsten Storgaard Bjerre, Ph.d. og chefkonsulent i Komponent

14.55    Kort pause 

15.10   Perspektiver på kommende ændringer på beskæftigelsesområdet
// Jens Erik Zebis, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

15.40     ØDF’s generalforsamling – for medlemmer

16.45    Et bud på fremtidens verdensøkonomi 
// Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske

17.30    Afslutning på det faglige program

18.30    Drinks før middagen

19.00    Middag inkl. underholdning
 

 

Læs mere Læs mindre

Dag 2 - den 29. november

Læs mere Læs mindre

08.30    Rammesætning af dagen 
// Nynne Bjerre Christensen

08.35    Tema: Mere ledelse – mindre detailstyring 
Opdateres

// ØDF og KL

10.00    Pause

10.20   Opdateres

10.50  EU - hvad nu?
EU står over for den største krise siden Anden Verdenskrig – med blandt andet krig i Europa og Mellemøsten, inflation, lav vækst og voksende polarisering. Modsat tidligere kriser er denne karakteriseret ved, at Tyskland også er i krise og ledes af en regering, der for længst har mistet sit flertal i meningsmålingerne. Samtidigt med at EU skal fastholde enigheden internt udfordres EU i stigende grad udefra, ikke mindst af Kina men også at et USA, hvor Donald Trump igen spøger i kullisen. Oven i udefrakommende problemer kæmper EU også med medlemmer, såsom Polen og Ungarn, der pludselig sætter spørgsmålstegn ved en grundpille i vestlige demokratier, magtens tredeling.
Med afsæt i sin rolle som EU- og Tysklandsekspert sætter Lykke Friis den nyeste udvikling i perspektiv, og giver sit bud på, hvor Europa er på vej hen – alt sammen krydret med anekdoter fra hendes mange møder – blandt andet fra sin tidligere rolle som klima, energi- og ligestillingsminister – med toppolitikere og internationale kapaciteter.

// Lykke Friis, Ph.D., direktør for Tænketanken Europa og tidl. Tysklandskorrespondent

11.50    Farvel og tak for i år

12.00    Grab ’n go sandwich
 

Læs mere Læs mindre
 

Praktiske informationer 2023

Hvor

Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding

Hvornår

28.-29. november 2024

Pris pr. deltager, medlemmer: 5.500 kr. ekskl. moms.

Pris pr. deltager, samarbejdsparter: 6.500 kr. ekskl. moms.

Pris pr. deltager, øvrige: 7.500 kr. ekskl. moms.

15. september 2024.

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

 

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til Økonomidirektørforeningens Årsmøde, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til din tilmelding, kan vores koordinator Dorthe Bidstrup Jensen hjælpe dig.

Har du spørgsmål til progrogrammet eller andre ting, er du velkommen til at kontakte vores konferenceansvarlige Anne Skjelborg.

Anne Skjelborg
Konference- og eventansvarlig
Anne Skjelborg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen