Barnets Lov skal sikre at barnet inddrages, høres og støttes i at kommer til orde. Myndigheden skal have et konstant fokus på, hvordan barnets perspektiv er tydeligt igennem sagsbehandlingen, i afgørelsen og i opfølgningen. Kurset tilbyder en grundig gennemgang af Barnets Lov i samspil med de forvaltningsretlige regler.

Det er lovens intention, at børn og unge med særlige behov skal kunne opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende via den rette hjælp og støtte.

Målet med kurset er, at skabe viden om og forståelse for barnets lov, intentionerne med loven og udvikle kompetencer til at anvende loven i praksis.

Kurset vil bl.a. føre deltagerne gennem flg. emner:
Det tidsvarede børnesyn
​De væsentlige ændringer der følger med barnets lov, herunder nye begreber
Børn og unges nye rettigheder og partsstatus
Inddragelse af børn og unge, hvornår og hvordan
Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse
Dynamisk sagsflow med aktiv inddragelse af barn og forældre
Tydelige faglige vurderinger
Barnets plan/ungeplanen – den aktive brug af handleplaner
Afgørelser - også med fokus på barnets perspektiv
Opfølgning.

Gennemgangen har igennem dagen et skarpt fokus på samspillet mellem indholdet i Barnets Lov og på de forvaltningsretlige krav til sagsbehandling, der skal indgå i arbejdet med barnet/den unge og forældrene.

Underviser

Anita Klindt, Cand. jur. med mere end 25 års erfaring inden for socialområdet  i bred forstand vil gennemgå Barnets Lov og afdække de dele af lovgivningen, der adskiller sig fra nuværende lovgivning samt kræver særlig opmærksomhed hos myndigheden fremover.   

3.300 kr.
Sted og startdato
Aarhus: 18. marts 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
18. marts 2024 kl. 8.30 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og inkl. materiale og forplejning.

Er du i målgruppen?

Myndighedssagsbehandlere, der arbejder med udsatte børn og deres familier

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen