På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.

Du vil blive styrket i at identificere områder, hvor der er behov for at arbejde systematisk og involverende med social kapital på et organisatorisk og ledelsesmæssigt niveau.

Du trænes i at facilitere processer, der er relevante for styrkelsen af den sociale kapital og det psykosociale arbejdsmiljø, og du opnår redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i relation til udvikling og fastholdelse af den sociale kapital.

Du vil blive klædt på til at lede udvikling og fastholdelse af social kapital med udgangspunkt i med de særlige vilkår, der gør sig gældende i offentlige organisationer.

Indhold

Modulet tager afsæt i følgende hovedtemaer:

1. Indføring i social kapital som begreb

Temaet omhandler en grundlæggende indføring i social kapital som begreb, tilgang/ metoder, teori og praksis. Begreberne tillid, retfærdighed og samarbejde udfoldes som teoretiske nøgle-elementer i social kapital.

2. Lederrollen og tillidsbaseret ledelse – balancen mellem tillid og kontrol

Under dette tema behandles vigtigheden af at være styrende og støttende og udvise tillid til medarbejderne, samtidig med at man som leder har det formelle ledelsesansvar.

3. Samarbejdsevne, samarbejdsrelationer og helhedsblik på organisationen

Social kapital handler om styrkelse af relationer på kryds og tværs af en organisation. Det forudsætter en bred forståelse og indsigt i samarbejdets og organiseringens dynamikker.

4. Høj social kapital i arbejdsfællesskabet

Dette tema har fokus på den ledelsesmæssige handlekompetence ift. at arbejde samlende, brobyggende og forbindende med social kapital. Moderne teorier om arbejdsmotivation og faktorer, der skaber arbejdsglæde, engagement og medarbejderudvikling,

5. Psykosocialt arbejdsmiljø i et organisatorisk set up

Der fokuseres på, hvordan den studerende - sammen med sine medarbejdere, MED- og samarbejdsudvalg og den øvrige organisation – skaber optimale rammer for et arbejdsklima præget af trivsel og høj social kapital.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider.
Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler vil være tilgængelig på mitKomponent.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

Se evt. læringsmål i den vedhæftede fil for yderlige oplysninger.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl.

9.500 kr.
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
ECTS: 5
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev - efteråret 2023

Undervisning: 31.10. + 7.11. + 21.11. + 28.11.2023
Studiegruppedage: 14.11. + 5.12.2023
Vejledning: 29.11.2023
Aflevering: 12.12.2023
Eksamen: 19.12.2023

Tilmeldingsfrist: 25.9.2023
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00.

Underviser på modulet er Birthe Hyldborg Jensen.

Det siger tidligere studerende om Birthe:

- god og inspirerende undervisninger, der har samlet en masse tråde for mig

- Birthe er super kompetent, og formår at fastholde interessen dagen igennem. Hun er så god til at inddrage eksempler fra hverdagen - det gør undervisningen både relevant og nærværende
----------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.
Er du i målgruppen?

Modulet er målrettet ledere i den offentlige sektor

Fakta

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen