På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.

På dette modul får du viden, teorier, metoder og erfaring med social kapital, så du kan identificere områder, hvor der er behov for at arbejde systematisk og involverende med social kapital på et organisatorisk og ledelsesmæssigt niveau.

Du trænes i at facilitere processer, der er relevante for styrkelsen af den sociale kapital og det psykosociale arbejdsmiljø, og du opnår redskaber til at planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i relation til udvikling og fastholdelse af den sociale kapital.

Du vil blive klædt på til at lede udvikling og fastholdelse af social kapital med udgangspunkt i med de særlige vilkår, der gør sig gældende i offentlige organisationer.

Vi arbejder med fem hovedtemaer, som alle giver dig en grundig indføring i ledelse af social kapital, din lederrolle, tillidsbaseret ledelse, psykosocialt arbejdsmiljø og meget mere.

Social kapital handler om styrkelse af relationer på kryds og tværs af en organisation. Det forudsætter en bred forståelse og indsigt i samarbejdets og organiseringens dynamikker, derfor arbejder vi ligeledes med samarbejdsevne og -relationer. 

9.500 kr.
Sted og startdato
Herlev: August 2024
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Se tid og sted for det valgte forløb
Herlev - efterår 2024

Undervisning: 15.8. + 22.8. + 11.9. + 17.9.2024
Studiegruppedage: 28.8. + 6.9.2024
Vejledning: 20.9.2024
Aflevering: 30.9.2024
Eksamen: 7. + 8.10.2024

Tilmeldingsfrist: 4.6.2024 - DER ER LEDIGE PLADSER PÅ HOLDET, SÅ DER ER STADIG MULIGHED FOR TILMELDING
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00.

Underviser på modulet er Heidi Graff
--------------------
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Bøger og forplejning inkluderet i pris

Prisen dækker undervisning, bøger (som du får tilsendt inden undervisningsstart), eksamen og forplejning på undervisningsdagene.  Prisen er eksklusive moms.

På Ledelse af social kapital arbejder vi med:

Du får en grundlæggende indføring i social kapital som begreb, tilgang/ metoder, teori og praksis. Begreberne tillid, retfærdighed og samarbejde udfoldes som teoretiske nøgle-elementer i social kapital.

Vi behandler vigtigheden af at være styrende og støttende og udvise tillid til medarbejderne, samtidig med at man som leder har det formelle ledelsesansvar.

Social kapital handler om styrkelse af relationer på kryds og tværs af en organisation. Det forudsætter en bred forståelse og indsigt i samarbejdets og organiseringens dynamikker.

Dette tema har fokus på den ledelsesmæssige handlekompetence ift. at arbejde samlende, brobyggende og forbindende med social kapital. Moderne teorier om arbejdsmotivation og faktorer, der skaber arbejdsglæde, engagement og medarbejderudvikling,

Vi fokuserer på, hvordan du - sammen med dine medarbejdere, MED- og samarbejdsudvalg og den øvrige organisation – skaber optimale rammer for et arbejdsklima præget af trivsel og høj social kapital.

Undervisning (9).jpg

Målgruppe

Modulet Ledelse af social kapital (5 ECTS) henvender sig til offentlige ledere

Mød en af dine undervisere

Heidi Graff

Heidi Graff
Ekstern underviser i Komponent

Heidi er selvstændig ledelseskonsulent og underviser med særlig faglig interesse i organisationsudvikling, social kapital, implementering samt strategi i komplekse vilkår. Hun har mere end 30 års erfaringer som medarbejder og leder i både private og offentlige organisationer.

Hun skriver bøger og artikler om social kapital, ledelse på tværs og strategirealisering. Hun er optaget af at skabe arbejdspladser med fokus på kvalitet i både opgaveløsning og i de samarbejdsprocesser, som skal til for at løse opgaverne.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta og formalia

Dette modul består af:

  • 4 undervisningsgange
  • vejledning
  • opgaveskrivning 
  • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen