Få viden og kompetencer til at stå i spidsen for den læringscentrerede skole: Pædagogisk og didaktisk forankring, ledelse af ressourcepersoner, data og evidens og datainformeret læringsledelse.

På dette modul styrker du dine kompetencer til at arbejde med pædagogisk og didaktisk ledelse på et vidensbaseret grundlag. Vi sætter bl.a. fokus på, hvordan du kan organisere og lede ressourcepersonernes arbejde, så I skaber den bedst mulige praksis for elevernes læring.

Du lærer også at forholde dig til den store mængde data, du har til rådighed, og oversætte data til ny hverdagspraksis til gavn for skolens elever, og du får helt konkrete værktøjer til at indsamle, bearbejde, og analysere og træffe beslutninger på baggrund af data.

Og endelig lærer du at stå i spidsen for professionelle læringsfællesskaber og mestre balancen mellem på den ene side at udvise stærkt lederskab og på den anden side være åben over for input fra medarbejdere og teams.

På modulet opnår du bl.a. kompetencer til:

  • At lede en læringscentreret skole gennem organisering og ledelse af skolens ressourcepersoner
  • At se muligheder og begrænsninger i brugen af data og evidens som led i skolens udvikling
  • At forstå forskellige typer af data (kvalitative og kvantitative data), indsamle data og oversætte det til ny viden, der skaber bedre praksis for elevernes læring
  • At udvikle en kultur, hvor arbejdet med data bliver systematisk og integreret i skolens organisation
  • At lede professionelle læringsfællesskaber gennem distribueret ledelse.

Indhold

I løbet af modulets otte undervisningsdage arbejder du med fire hovedtemaer:

1. Ledelse af pædagogisk og didaktisk forankring i skolen og professionelle læringsfællesskaber

Her sætter vi fokus på de diskurser, der influerer på skolens kerneopgave og dermed på grundlaget for den pædagogiske og didaktiske ledelse. Du introduceres til teorier om skolens kerneopgave, professionelle læringsfællesskaber, professionel dømmekraft og professionsforståelse.

2. Ledelse af skolens ressourcepersoner og samarbejde med skolens teams

Vi sætter fokus på, hvordan du leder det kollektive ansvar for elevernes læring og introducerer reflekterende og professionelt undersøgende metoder i teamet. Skolelederadfærden er central i relationen mellem ledelsen, ressourcepersoner, de professionelle læringsfællesskaber og elevresultater, og derfor arbejder vi også med, hvordan et stærkt lederskab gennem distribueret ledelse skaber en positiv effekt på elevernes præstationer.

3. Data og evidens i skoleudviklingen samt analyse af data

Vi ser på forskellige datatyper (kvantitative og kvalitative) og dataindsamlingsmetoder, og arbejder med, hvordan denne viden kan kobles til ledelse og udvikling af skolens læringsmiljøer. Data bliver brugbar viden, når den analyseres og omsættes til handling. Derfor arbejder vi med forskellige analysetilgange i forhold til skolens datatyper. Hvilke typer af viden kan man forvente at få fra de forskellige datakilder? Og hvordan arbejder man med metodetriangulering og analysen af disse data?

4. Datainformeret læringsledelse: Observation, feedback og ledelsesmæssig sparring på undervisning og elevernes læring

Som skoleleder skal du lede processen med at sammenkæde data og beslutninger og omsætte dem til professionelle handlinger. Derfor sætter vi fokus på, hvordan du som leder og vejleder gennemfører observationer i undervisningen, deltager i teamsamarbejdet omkring undervisningen og giver feedback, der hjælper lærerne til at blive bedre til at fremme kvaliteten i kerneopgaven. Med udgangspunkt i den datainformerede didaktiske samtale sætter vi også fokus på de forbedringer, man kan arbejde med for at fremme kvaliteten i kerneopgaven.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af otte undervisningsdage, skriveværksteds- og vejledningsdag, opgaveskrivning og mundtlig eksamen med afsæt i opgaven.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 1000 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

18.100 kr.
Sted og startdato
Aarhus: August 2024
Varighed: 8 dage
ECTS: 10
Se tid og sted for det valgte forløb
Aarhus - efteråret 2024

Datoerne er på vej
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Modulet er for alle skoleledere, pædagogiske afdelingsledere og ledere af skolefritidsordninger uanset erfaring samt pædagogiske konsulenter med ledelseslignende opgaver.

Bøger og forplejning inkluderet i pris

Prisen dækker undervisning, bøger (som du får tilsendt inden undervisningsstart), eksamen og forplejning på undervisningsdagene.  Prisen er eksklusive moms.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

  • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
  • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
  • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen