Få praktisknær og teoretisk viden om strategisk ledelse i den offentlige sektor, så du kan skabe sammenhængskraft mellem politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser.

Strategisk ledelse er ikke kun en disciplin for dem, der udvikler de første anslag i en strategi. Som decentral, driftsorienteret og borgernær leder spiller du en vigtig rolle for, at strategierne kommer ud at leve. 

På modulet får du styrket dit lederskab med teoretisk og praktisk viden om den strategiske sammenhæng mellem politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede perspektiver på den aktuelle udvikling i den offentlige sektor af velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier.

Du udvikler dine kompetencer til at analysere og i praksis håndtere og implementere strategiske beslutningsprocesser. Undervisningen tager udgangspunkt i den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for, og som bl.a. kommer til udtryk i en mangfoldighed af styringsrationaler og -koncepter.

Modulet synliggør og giver dig handlekompetencer til at håndtere det ledelsesmæssige krydspres, der kan være mellem politisk og administrativ topledelse, borger- og brugerforventninger, medarbejdernes krav til et godt arbejdsmiljø og ledelsen af afdelingens driftsorienterede beslutninger. 

9.500 kr.
Varighed: 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Se tid og sted for det valgte forløb
Aarhus - foråret 2025

Undervisning: 31.1. + 24.2. + 3.3. + 3.4.2025
Læringsgruppedage: 18.2. + 24.3.2025, fra kl. 9.00 - 12.00
Vejledning: 8.4.2025 - online
Aflevering: 22.4.2025
Eksamen: 30.4.2025

Tilmeldingsfrist: 2.12.2024
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N - fra kl. 9.00 - 15.00

Underviser på modulet er Jesper Holm.
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Bøger og forplejning inkluderet i pris

Prisen dækker undervisning, bøger (som du får tilsendt inden undervisningsstart), eksamen og forplejning på undervisningsdagene.  Prisen er eksklusive moms.

På modulet arbejder vi med disse hovedtemaer:

Omverdensvilkåret for strategisk ledelse er præget af stor kompleksitet og uforudsigelighed. Derfor er det hensigtsmæssigt at arbejde med strategiudvikling som et dynamisk begreb som arbejder med organisationen som samskabende og reflekterende - fremfor at arbejde med op og ned (top-down/bottom-up). 

Samtidig vil det ofte kunne opleves som et vilkår for offentlige leder, at det i højere grad drejer sig om at implementere topledelsens strategiske beslutninger end selv at træffe dem hhv. bidrage til dem.

Vilkårene for strategisk ledelse i offentlige organisationer kan karakteriseres som et krydspres mellem politisk styring, central topledelsesforvaltning, decentrale driftsbeslutninger, selv- eller medledelse medarbejdere og bruger-/borgerforventninger. 

Dette rejser særlige ledelsesudfordringer og fokuserer bl.a. på din egen og organisationens kompetenceudvikling. De forskellige ledelseslag i organisationen har forskellige positioner i den strategiske proces og mellemlederens særlige position og handle-kompetence i forhold til strategier fokuseres.

På baggrund af de to forrige hovedtemaer inddrages en række klassiske og nyere strategiske værktøjer, som alle har de organisatoriske læreprocesser i forhold til den forventede, fremtidige opgaveløsning som fikspunkt: 

 • Interessentanalysen
 • SWOT
 • Balanced Scorecard  
 • Lean 
 • Dialog 
 • Værdiprocesser 

I dette tema lærer du, hvordan værktøjerne kan tænkes sammen med udviklingen i organisationen i øvrigt.

Målgruppe

Modulet Strategisk ledelse i den offentlige sektor (5 ECTS) henvender sig til offentlige ledere.

Mød din underviser

Jesper Holm

Jesper Holm
Ekstern underviser i Komponent

Jesper har 24 års erfaring som kommunal chef og har fokus på, hvordan vi udvikler endnu bedre offentlig velfærdsledelse. Derudover er han uddannet som certificeret coach.

Jesper underviser i emner inden for organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling – både i teori og praksis. Han har undervist på Den Offentlige Lederuddannelse siden 2014 og er forfatter til en lang række lærebøger.

Strategisk ledelse er også for dig, der leder tæt på borgeren

Læs mere Læs mindre
 

"Selvom dine opgaver som decentral leder mere er at omsætte og oversætte end at udvikle strategien, så bør strategi være et hverdagsbegreb i din ledelse. For langt de fleste organisationer har værdi af at være bundet sammen om nogle fælles mål og værdier, der på en gang er meningsskabende og retningsgivende,"

Christina Nüssler
Centerleder, Komponent

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta og formalia

Dette modul består af:

 • 4 undervisningsgange
 • vejledning
 • opgaveskrivning 
 • mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave har omfang af max. 5 sider per person.

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitKomponent.
Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, individuelt eller i gruppe. En kombinationsprøve er et skriftligt oplæg kombineret med en mundtligt prøve.

Den Offentlige Lederuddannelse

Dette modul er en del af Den Offentlige Lederuddannelse på diplomniveau (60 ECTS), som består af:

 • 3 grundmoduler (3 x 10 ECTS)
 • 3 valgmoduler (3 x 5 ECTS)
 • 1 specialemodul (15 ECTS)

Læs mere om Den Offentlige Lederuddannelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen