I juni færdiggjorde Nethe Fals Den Offentlige Lederuddannelse hos Komponent. Vi fangede hende umiddelbart efter den afsluttende eksamen til en snak om udbyttet af uddannelsen, hvor hun vurderer, at hun nu står stærkere i sit lederskab som viceskoleleder på Holte Skole. 
Udgivet den 09-08-2023

Hvad har du skrevet speciale om? 

-  Specialet har titlen: “Målgruppeforandring og betydning for organisationen”, svarer en tilfreds og lettet Nethe og uddyber:  

- Konklusionen er kort fortalt, at behovet for involvering af medarbejderne blev udtalt i forbindelse med en ændring af målgruppen for vores skoletilbud. Desuden understregede specialet vigtigheden af at lede opad. 

Nethes speciale tog udgangspunkt i forandringer på hendes tidligere arbejdsplads Nygaard Skole, et specialtilbud i Helsingør Kommune for elever med en autismespektrums-forstyrrelse. 

Hvad har uddannelsen givet dit lederskab? 

- Jeg har fået en teoribase at understøtte og begrunde mine valg ud fra som leder, svarer Nethe på spørgsmålet om, hvad uddannelsen har givet hende af personlig kompetenceudvikling. 

- Lidt mindre ”synsning” og mavefornemmelse – mere fundament og konkrete værktøjer at bringe i spil. Det kan være noget helt konkret som positionering – min evne til at se en udfordring fra flere positioner og lægge en konkret strategi, ud fra den position jeg vælger at indtage. Uddannelsen har simpelthen givet mig en større værktøjskasse og en bedre refleksionsevne, slår hun fast. 

Nethe har i sin sammensætning af uddannelsen taget valgmodulerne: Coaching, Strategisk ledelse i den offentlige sektor og Projektledelse foruden de tre grundmoduler: Det personlige lederskab og forandring, Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling og Organisation, udvikling og samskabelse. 

- Lederuddannelsen gør det også lettere at navigere i de konstante paradokser, man står i som offentlig leder, fx mellem udvikling og drift, kontrol og autonomi eller mellem det at sætte retning for medarbejderne og sætte dem fri. 

Hvordan kan du omsætte undervisningen til gavn for din organisation? 

- Lederuddannelsen har gjort mig i stand til at træde ind i organisationens strategiarbejde og realiseringen af det, vurderer Nethe afslutningsvist. 

 

 

 

Læs mere Læs mindre

Fakta

  • Den offentlige lederuddannelse er en deltidsuddannelse, som tages ved siden af det almindelige arbejde som leder. 

  • Den Offentlige Lederuddannelse er en formelt kompetencegivende diplomuddannelse bestående af tre grundmoduler, tre valgfag samt et afsluttende speciale.

  • Uddannelsen er praksisnær, dvs. den tager udgangspunkt i de studerendes hverdag og ledelsesmæssige opgaver og udfordringer. Samtidig er uddannelsen fleksibel, dvs. den stykkes sammen af mange forskellige moduler, som den studerende kan vælge at tage indenfor en periode på seks år. 

 

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen