Må vi gøre dig til kommunal 100 meter mester i opkrævning af kontanthjælpskrav?

Mange opkrævningsafdelinger- og enheder oplever i disse år en udskiftning af medarbejdere, som sidder med selve opkrævningsopgaven.
Så mens at mange ansatte har godt styr på opkrævningens faser, så er der løbende behov for at klæde forholdvis nye medarbejdere på med viden, færdigheder og kompetencer indenfor opkrævning.

Komponent har lyttet på vores mange deltagere, og lancerer nu en læringsdag for dig, som har mellem 0 og 3 års erfaring med at være ansat i opkrævningen.

Hvis du giver os en dag af din tid, så vil vi nemlig gøre dig til kommunens 100 meter mester - særligt indenfor opkrævning af kontanthjælpskravene.
Husk nemlig, at evnen til at lære er en gave; evnen til at lære er en færdighed – og viljen til at lære er et valg.

Kender du denne problemstilling...?

Martin og Rikke er gift og har et barn sammen, men en dag mister Rikke sit arbejde. Hun kan ikke få ret meget i kontanthjælp på grund af Martin’s indtægt. De bor sammen i hendes hus og netop da økonomien er stram, får de hjælp til terminsudgifterne. Martin mener dog, at den hjælp vil han ikke have noget med at gøre med. Det er Rikkes hus, så det må hun selv stå for. De bliver så rygende uvenner, at han over natten må ’flygte’. Boligforeningen har ingen ledige boliger, så han flytter ind hos en privat udlejer. Kommunen bevilger boligindskuddet samt 3 måneders forudbetalt husleje. Martin mister dog sit job og modtager kontanthjælp, da han har fravalgt betaling til a-kasse. De står nu – sammen og hver for sig - med en bunke krav efter aktivloven…….og hvordan er det lige med fastsættelse, bortfald, forældelse, suspension og alle de relevante begreber?

Hvis du møder dette eller lignende eksempler i dagligdagen….

...så er læringsdagen helt sikkert noget for dig som ny i opkrævningsarbejdet...

For vi vil nemlig ‘nedbryde’ loven om aktiv socialpolitik kapitel 12, og sætter den ind i den specifikke opkrævningsopgave med de mange forskellige faser.
Kommunal opkrævning handler nemlig om meget mere end at udsende rykkerbreve og telefonsamtaler med borgere, der ikke kan betale.

Det handler nemlig også om at blive 100 meter mester i sagsbehandlingen indenfor tilbagebetalingskravene. Så selvom vi fokuserer på kontanthjælp, så vil du også blive præsenteret for fastsættelse af betalingsordninger på de tilstødende områder, som fx tilbagebetaling af dagtilbudsstøtte, lov om social service osv.

Men du kan også hjælpe os med at gøre dagen endnu mere virkelighedsnær, og derfor må du meget gerne sende gode eksempler eller problematikker, du vil have belyst, når du tilmelder dig.

Hvis du vil vide mere og blive 100 meter mester i opkrævning af kontanthjælpskrav - skal du læse videre….

Indhold

På en fysisk læringsdag kommer vi omkring..

  • Hvornår skal vi fastsætte – og hvornår indgår vi betalingsaftaler og hvordan er det lige med bortfald og ikke mindst forældelsesreglerne
  • Hvornår hæfter ægtefæller/samlevende for hinandens krav efter aktivloven – og hvad er det lige at der gør, at kravene skal tilbagebetales?
  • Hvordan er det med fastsættelse, hvis borger har svingende indtægter?
  • Hvilken betydning har det for retskraftvurderingen, at tilbagebetalingskrav tidligere kunne sendes over til Gældsstyrelsen blot på borgerens anmodning – altså før betalingsordning var fastsat og misligholdt?

Komponent afvikler flere forskellige forløb år efter år – så er der her i 2024 endnu mere brug for ny og aktuel viden, inspiration og værktøjer til at tage med hjem til det daglige opkrævningsarbejde.

På denne læringsdag er der dog fokus på dig – dig som har været ansat i kortere tid i opkrævningen, og så gerne vil dykke særligt ned i tilbagebetalingskravene.

Vidste du, at reglerne om kommunerne opkrævning af tilbagebetalingspligtige ydelser efter aktivloven findes i:

  • Lov nr. 455 af 10. juni 1997 om aktiv socialpolitik, som bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, § 95
  • Bekendtgørelse nr. 1617 af 27. december 2019 kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 70 f, stk. 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., §§ 1-13.
  • Bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 10, stk. 1 og stk. 2.

Et godt tilbud!
De første 3 tilmeldte fra samme kommune får 10% på prisen! Rabatten udløses ved min. 3 tilmeldte fra samme kommune.

Undervisere/ Oplægsholdere

Hvem møder jeg som undervisere på dagen?

Nogle gange har man bare brug for undervisere på en læringsdag, som både kan gøre det fagligt og forståeligt.
Derfor vil du møde de absolut største kapaciteter på opkrævningsområdet i Danmark – som samtidig taler i et sprog, som du forstår:

Underviserne er:

John Johansen, afdelingsleder og debitor controller i Horsens Kommune. Siden 1992 beskæftiget med opkrævning og inddrivelse af fordringer. Afdelingsleder for opkrævningsområdet, ejendomsskatteområdet og økonomisk fripladstilskud siden 2013.

Michael Møller, MMD og professionsbachelor i jura, specialkonsulent i KL siden 2019. Har 28 års erfaring med kommunal opkrævning - heraf de 22 som leder/centerchef i en mellemstor kommune og Danmarks største kommune.  Derudover arbejder han som faglig konsulent for Schultz og er forfatter til mange af rapporterne i LovGuide Opkrævning og Borgerserviceguider om opkrævning. Rapporter og Guider, der også anvendes på kommunomfaget “Kommunal Opkrævning” - et fag som Michael underviser i for Komponent.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. De første 3 tilmeldte fra samme kommune får 10% på prisen. Rabatten udløses ved min. 3 tilmeldte fra samme kommune.

Er du i målgruppen?

Denne læringsdag er fokus på dig der har været ansat i kortere tid - 0 til 3 år i opkrævningen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen