- Et kursus til dig, der har været på vores 100 meter mester kursus.

Mange opkrævningsafdelinger- og enheder oplever i disse år en udskiftning af medarbejdere, som sidder med selve opkrævningsopgaven.

Så mens mange nyansatte har godt styr på opkrævningens faser, så er der løbende behov for at klæde de mere erfarne medarbejdere på med viden, færdigheder og kompetencer indenfor opkrævning, tilbagebetalingsreglerne og nyt fra ministerierne og fx Ankestyrelsen.

Komponent har lyttet til vores mange deltagere på vores forløb ’100 meter mester i opkrævning af kontanthjælpskrav’, og lancerer nu endnu en ’træningsbane’, hvor vi øger ’længden’ og indholdet. 

Hvis du giver os endnu dag af din tid, så vil vi nemlig gøre dig til kommunens 200 meter mester - særligt indenfor tilbagebetalingsregler i forhold til servicelov, repatritionsloven, serviceloven.

 

Hvis vi må gøre dig til kommunal 200 meter mester i tilbagebetalingsreglerne – så læs videre

På kurset lærer deltagerne om regler for tilbagebetaling ifølge lovgivning som serviceloven og repatriationsloven. De får indblik i, hvordan man håndterer tilbagebetalingskrav, herunder detaljer omkring forældelsesstart ved domme om kontanthjælp.

Vi ser også på bortfaldsfrister, så vigtige krav ikke går tabt. Derudover opdateres deltagerne med det nyeste fra ministerier og Ankestyrelsen, så de altid er opdaterede med de seneste ændringer og retningslinjer.

Kurset gør deltagerne i stand til at navigere i komplekse regler og sikre korrekt håndtering af tilbagebetalinger og krav.

 

Kurset bliver allerbedst, hvis du 14 dage inden kursusstart fremsender de problemer, som du ønsker, vi også skal arbejde med på kurset.Baseret på indsendte problemstillinger og for at rammesætte kursusdagen, vil underviserne indlede kurset med kort gennemgang af problemfelterne, som også skal være en del af gruppearbejdet.

Kursusformen vil primært være faciliteret gruppearbejde, hvor vi tager udgangspunkt i din hverdag! 

Kommunal opkrævning handler nemlig om meget mere end at udsende rykkerbreve og telefonsamtaler med borgere, der ikke kan betale. Det handler nemlig også om at blive 200 meter mester i sagsbehandlingen indenfor b.la. tilbagebetalingskravene.

Undervisere:

Nogle gange har man bare brug for undervisere på en læringsdag, som både kan gøre det fagligt og forståeligt.

Derfor vil du møde de absolut største kapaciteter på opkrævningsområdet i Danmark – som samtidig taler i et sprog, som du forstår:

John Johansen, afdelingsleder og debitor controller i Horsens Kommune. Siden 1992 beskæftiget med opkrævning og inddrivelse af fordringer. Afdelingsleder for opkrævningsområdet, ejendomsskatteområdet og økonomisk fripladstilskud siden 2013.

Michael Møller, MMD og professionsbachelor i jura, specialkonsulent i KL siden 2019. Har 28 års erfaring med kommunal opkrævning - heraf de 22 som leder/centerchef i en mellemstor kommune og Danmarks største kommune.  Derudover arbejder han som faglig konsulent for Schultz og er forfatter til mange af rapporterne i LovGuide Opkrævning og Borgerserviceguider om opkrævning. Rapporter og Guider, der også anvendes på kommunomfaget “Kommunal Opkrævning” - et fag som Michael underviser i for Komponent.

Fælles for dem begge er indsigt, erfaring og forankring i en dagligdag fyldt med konkrete og komplekse sager indenfor kommunal opkrævning og borgerservice.

Kurset bliver allerbedst, hvis du 14 dage inden kursus start fremsender de problemer, som du ønsker, vi også skal arbejde med på kurset.

Baseret på indsendte problemstillinger og for at rammesætte kursusdagen, vil underviserne indlede kurset med kort gennemgang af problemfelterne, som også skal være en del af gruppearbejdet.

3.360 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
3. september 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 2-3 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Et godt tilbud! Vi giver 10 % rabat ved minimum 3 deltagere fra samme kommune.

Er du i målgruppen?
Opkrævningsmedarbejdere som tidligere har deltaget i vores forløb ’100 meter mester i opkrævning af kontanthjælpskrav’.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen