Styrk den kommunale opkrævningsopgave når det handler om forældelse og bortfald.

Komponent tilbyder nu en 3 moduler á tre timer ONLINE med fokus på reglerne for forældelse, bortfald og retskraftsvurdering. Forløbet er skabt i dialog med mange af vores tidligere og nuværende deltagere på forløb indenfor Kommunal opkrævning. Skal du med – og blive endnu bedre til at sikre, at kommunens penge ikke forsvinder?

Kommunal opkrævning er et regelbaseret område, som er meget komplekst, med særlovgivninger til hvert enkelt krav. Det handler altså ikke bare om udsendelse af rykkerbreve og telefonsamtaler med borgere, der ikke kan betale. De seneste år er forståelsen for, at det er mere kompliceret end som så heldigvis steget, for det kræver noget solid faglig viden at sagsbehandle korrekt på området!
Komponent er derfor stolte – og ydmyg – over at hjælpe dig og din afdeling med at blive endnu skarpere på opkrævningsopgaven.

Vi stiller - og svarer på - spørgsmål om hvordan vi skal bruge forældelsesloven om fordringer; herunder beregning af forældelsesfrister, suspension samt de særlige forældelsesfrister.
Samtidig kobler vi også temaet om bortfald – særligt i forhold til kontanthjælpskravet – på.

Hvis du vil vide mere og blive klædt på til det forældelse og bortfald, skal du læse videre….

På 3 onlinemøder (ja, du skal ikke ud at køre – bare du er klar ved skærmen) glæder vi os til at komme omkring:

  • Hvornår skal vi fastsætte forældelsesfristernes begyndelsestidspunkt?
  • Hvornår suspenderer man forældelsesfristen – fx hvis fordringshaver er ubekendt med fordringen eller skyldner?
  • Hvad betyder det for kommunens tilrettelæggelse af arbejdet, at der er en absolutte forældelsesfrist – og hvordan administrerer vi tillægsfrister?
  • Hvilken betydning har, at der også er forældelsesregler i Gældsinddrivelsesloven?
  • Hvad betyder det for jeres kommune, at bortfaldsreglen i aktivlovens § 95 er objektiv?
  • Hvad hvis borgeren har betalt af på dele af gælden?

Måske har du allerede deltaget på kurser, netværk og arrangementer om den gode opkrævningsproces. Men Komponent afvikler flere forskellige forløb år efter år - og nu skærper vi fokus på forældelse og bortfald.

Det du gør, er en kommunal kerneopgave, som ikke blot er afgørende for jeres kommunes økonomi, men samtidig skaber du også tillid til den offentlige sektor i Danmark.

Hvem møder jeg som undervisere på ONLINE møderne??

Vi har skaffet den bedste kapacitet indenfor kommunal opkrævning i Danmark, så du kommer i godt selskab.

Underviser er:
Michael Møller, tidligere centerchef, MMD og bachelor i jura har 28 års erfaring med kommunal opkrævning - heraf de 22 som leder/chef i en mellemstor kommune og Danmarks største kommune. Derudover arbejder han som faglig konsulent for Schultz og er forfatter til mange af rapporterne i LovGuide Opkrævning og Borgerserviceguider om opkrævning. Rapporter og Guider, der også anvendes på kommunomfaget “Kommunal Opkrævning” - et fag som Michael underviser i for Komponent.

Hvornår skal vi mødes?
Vi udbyder 3 onlinemøder á tre timers varighed, så spar transporten, sæt dig godt til rette og vær klar med kamera og mikrofon på de angivne tidspunkter.

Et godt tilbud!
Hvis du er nuværende eller tidligere studerende på modulet Kommunal Opkrævning 10 ECTS, så får du 10% rabat på prisen.
Hvis I tilmelder jer 3 deltagere fra samme kommune, så opnår I 10 % rabat på prisen! Du kan maksimalt opnå 10 % rabat.

 

3.255 kr.
Sted og startdato
Online: 5. november 2024
Varighed: 3 x 3 timer
Se tid og sted for det valgte forløb
1. onlinemøde
5. november 2024 kl. 8.15 - kl. 11.15

2. onlinemøde
18. november 2024 kl. 8.15 - kl. 11.15

3. onlinemøde
25. november 2024 kl. 8.15 - kl. 11.15
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker deltagelse for en person , adgang til læringsplatform og masser af læring. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.?

Er du i målgruppen?

Ansatte i kommunens opkrævningsenheder.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen