Er du ledende lægesekretær på en klinisk afdeling eller i praksisregi, så er denne kursusdag for dig!

Hvor langt skal en sundhedsperson gå i sin information til patienten?
Har pårørende altid ret til information om familiemedlemmers sygdom?
Kan lægesekretærer udføre kliniske opgaver? Må patientjournalerne bruges til kvalitetsudviklingsprojekter?

Disse og mange flere spørgsmål drøfter og søger vi svar på.
Sundhedsjuraen danner rammen for, hvorledes regioner og sygehuse løser sine opgaver og derfor er viden om sundhedsret og patientrettigheder helt centrale.

Via en konkret, praksisnær case kommer vi omkring alle ovenstående temaer og drøfter på tværs i mindre grupper muligheder og udfordringer i den daglige praksis.

Hvad opnår du på kurset?

  • Viden om det juridiske grundlag for patientrettigheder og praksis
  • Metoder til at anvende reglerne om patienters retsstilling f.eks. patienters ret til selvbestemmelse, aktindsigt, sundhedspersoners tavshedspligt og reglerne om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger
  • Inspiration til hvor sundhedsjuraen giver mulighed for delegering af kliniske opgaver, hvilket giver afsæt for en mere effektiv anvendelse af personaleressourcerne i dagligdagen og ved ressourceknaphed
  • Inspiration og samtaler (og netværk?) med kollegaer på tværs af landet.

Vi gennemgår og drøfter væsentlige temaer indenfor det sundhedsjuridiske område bl.a. patientrettigheder og de mange nuancer heri, hvordan sundhedsjuraen giver mulighed for delegering af kliniske opgaver og ikke mindst de mange problematikker der opstår i praksis med videregivelse af oplysninger.

Undervisere/ Oplægsholdere

Underviseren er den erfarne jurist Kaj Hareskov, der ud over at være underviser her, også er underviser på Sundhedskommunomuddannelsen.
Kaj Hareskov er er uddannet jurist og har mange års erfaring fra hospitaler i Region Midt.

Varighed: ½ dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er. ekskl. moms og dækker onlineundervisning. Faktura sendes ud 1-3 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Dette onlineforløb er rettet mod ledende lægesekretærer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard