Hvad nu hvis du fik lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor et meget specifikt tema i arbejdet med socialt bedrageri? På dette POP OP-kursus dykker vi ned i CPR og KONTANTHJÆLP som område!

Kan du kende dette i dit daglige arbejde?
I Kattegat Kommune får de en henvendelse fra en rådgiver, som arbejder i Jobcenteret. Rådgiveren undrer sig over, at hun ikke kan komme i kontakt med Camilla. Camilla har nemlig ansøgt om kontanthjælp den 01.03.2022. Hun er blevet opsagt fra sit arbejde, fordi hun har været sygemeldt og ikke kan klare sit arbejde. Camilla bor alene og har to børn, som begge går i skole.  Hun bliver visiteret som Jobparat, og bliver tilknyttet en rådgiver i Jobcenteret. Camilla oplyser til rådgiver, at hun har problemer med sine skuldre og har mange smerter i ryggen.  Camilla er til samtale hos rådgiver den 08.03.2022. og her anmoder rådgiver Camilla om samtykke til at indhente lægelige oplysninger om helbredet, og Camilla afgiver samtykket. 
Camilla udebliver fra samtale med rådgiver den 10.06.2022, og hun tager ikke telefonen, da rådgiver ringer til hende flere gange. Rådgiver undrer sig over, at det ikke er muligt at komme i kontakt med Camilla, og kontakter derfor Kontrolgruppen i kommunen. 
Du foretager opslag på E-indkomst, og det fremgår deraf, at Camilla har startet i nyt arbejde den 01.04.2022. På Facebook kan du se, at Camilla er forlovet med Jonathan, og at de har været på ferie sammen med børnene i staten Arkansas i USA i perioden 09.03.2022 til 27.03.2022.  
Jonathan bor også i Kattegat Kommune, og modtager ressourceforløb under jobafklaring.  

Kom og vær med!
Få lejlighed til at sidde sammen med mange andre kontrolmedarbejdere på en veltilrettelagt kursusdag, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor meget specifikke emner.
Brug denne dag sammen med kollegaer – også fra andre kommuner – til at styrke jeres viden på området samt få yderligere inspiration og konkrete værktøjer til dagligdagen. Kurset tager udgangspunkt i den fiktive Kattegat Kommune, det praktiske arbejde hos dig i kontrolgruppen og dermed også jeres egne udfordringer med konkrete sager.

Dit udbytte efter dagen

Juridiske personer og fysiske personer – i forhold til CPR og Kontanthjælp

  • Hvad betyder det for udbetaling af kontanthjælp?
  • Hvad betyder det i relation til udbetaling af sygedagpenge?
  • Gennemgang af eksempler fra Kattegat Kommune

CPR registeret
Uoverensstemmelse mellem adressen i CPR og de oplysninger ydelsesmodtager er kommet med
Som led i et hjemmebesøg blev det observeret, at der – modsat registreringen i CPR – var en far tilstede

Godt for din leder at vide

Som leder får du en kontrolmedarbejder tilbage på arbejdspladsen, som ikke bare får endnu mere styr på de komplekse regler, men samtidig udvider sit netværk. Kontrolmedarbejdere kan have svært ved at finde relevante kurser og uddannelse, men her er muligheden for at styrke kvalifikationerne og kompetencerne endnu mere.

Indsatsen mod socialt bedrageri virker
Gennem de seneste år har hovedparten af de danske kommuner oprettet særlige kontrolenheder til at kontrollere, at udbetalingen af sociale ydelser sker på det rette grundlag. Dette kontrolarbejde er præget af stor kompleksitet, og det stiller stadigt større krav til de kommunale kontrolmedarbejderes kompetencer og analytiske evner. Samtidig foregår kontrolarbejdet i et til tider bredt og komplekst samarbejde med både interne og eksterne parter, og du skal som kontrolmedarbejder samarbejde tæt med mange interne og eksterne interessenter.

Det kan betale sig at gå målrettet efter de sociale bedragere. Hver eneste medarbejder, der arbejder med at afdække socialt bedrageri, sparer kommunerne og staten for 1,6 millioner kroner i gennemsnit om året. Det viser en undersøgelse, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.

Alene i Vallensbæk Kommune har indsatsen mod socialt bedrageri i 2018 givet 4,6 mio. i besparelse til Vallensbæk Kommune. Det svarer til lønnen til ca. 12 social- og sundhedsassistenter.

Hvor kan jeg læse mere?
”Vi skal stoppe snyderne uanset, hvor de befinder sig! Selvom store dele af udbetalingen og kontrollen af sociale ydelser er overtaget af Udbetaling Danmark, forsætter vores kontrolgruppe på grundlag af deres mange års erfaring med afsløring af snyd med sociale ydelser i millionklassen til gavn for kommunens borgere”, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen i Fredensborg Kommune. Læs artiklen >>

Mod på mere uddannelse i kontrolindsatsen?
HK Kommunal har sammen med Komponent og arbejdsgiverne udviklet modulet "Viden og redskaber i kontrolarbejdet 10 ECTS. Modulet er for dig, som ønsker at få opdateret din viden og erhverve nye redskaber i dit arbejde med kontrolsager. Du kommer i dybden med viden om hvilke systemer, du kan hente oplysninger fra, herunder konkret søgning af oplysninger til at belyse sager.

Læs om modulet >>

 

Undervisere

Tine Hedegaard Thomsen, Kontrolmedarbejder i Ringkøbing-Skjern kommune. Har arbejdet med kontrolindsatsen siden 2010, og undervist på kommunommodulet Viden og Redskaber i kontrolindsatsen.
Tine Borring Frederiksen, Kontrolmedarbejder i Jammerbugt Kommune. Har arbejdet med den kommunale kontrolindsats siden 2014, og har undervist på kommunommodulet Viden og Redskaber i kontrolindsatsen.

2.700 kr.
Sted og startdato
Herlev: 12. oktober 2023
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Kontrolmedarbejderen og CPR og KONTANTHJÆLP
12.10.2023 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 2-3 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. POP OP: Betyder blot at vi laver forløbene, og hvis der ikke er interesse, så ’dør’ de blot igen. Hvis man tilmelder sig alle tre POP OP, så reduceres prisen med 10% - ligesom man får rabat hvis man tilmelder sig 3 deltagere fra samme kontrolgruppe. Rabatten kan ikke kombineres.

Er du i målgruppen?

Du er kontrolmedarbejder, som nogle gange står med udfordringer og tvivlsspørgsmål - og som ønsker at lære mere og tale om, hvordan man gør det i andre kommuner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen